Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 2 vuotta vanha

Imatralla suojellaan uusi suoalue eli Kurkisuo-Pahamaansuo – alueella saa marjastaa, sienestää ja metsästää

Ely-keskus maksaa Imatran kaupungille 96 000 euroa 55 hehtaarin kokoisesta Kurkisuo-Pahamaansuo -alueesta, josta tulee uusi luonnonsuojelualue.

Suon pintaa suoraan ylhäältä kuvattuna
Imatralle suojellaan uusi suoalue eli 55 hehtaarin kokoinen Kurkisuo-Pahamaansuo. Kuva: Henry Lämsä / Yle
Tanja Hannus
Avaa Yle-sovelluksessa

Imatralle on syntymässä uusi luonnonsuojelualue.

Kaupunki on hyväksynyt ely-keskuksen tarjouksen Kurkisuo-Pahaamaansuon alueen suojelusta.

Suojelualueesta tulee liki 55 hehtaarin kokoinen.

Ely-keskus maksaa kaupungille maa-alueista 96 000 euroa.

Imatran kaupungin mukaan alueella tulee kuitenkin mahdollistaa Kurkisuon kautta kulkevan metsänhoito- ja puunkorjuureitin käyttäminen.

Lisäksi tulee mahdollistaa Kurkisuon suljetun kaatopaikan jälkihoito sekä lähialueen metsänhoito sekä säilyttää Kurkisuon kaatopaikka-alueella toimivan hyötyjätteiden yritystoiminnan toimintamahdollisuudet.

Soidensuojelualueella on kielletty metsänhakkuu, metsänhoitotoimet sekä maa-ainesten otto, rakennusten, teiden ja polkujen rakentaminen sekä muu toiminta, joka muuttaa maisemakuvaa tai heikentää luonnonoloja tai eliölajien säilymistä.

Suojelualueilla on kuitenkin sallittu marjojen ja hyötysienien poiminta, metsästys sekä vierasperäisten eläin- ja kasvilajien poistaminen.

Suosittelemme