Hyppää sisältöön

Omaishoitaja antoi avopuolisolleen alkoholia, lääkkeitä sekä insuliinia hengen riistämistä varten – tuomittiin surmasta 4 ja puoleksi vuodeksi vankeuteen

Oikeuden mukaan omaishoitajan olisi pitänyt estää itsemurha, jonka liikuntakyvytön, mielenterveyden häiriöstä, univajeesta ja vahvasta päihtymistilasta kärsinyt nurmeslainen nainen teki.

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus antoi tänään kansliapäätöksen harvinaisesta tapauksesta, jossa liikuntakyvytön nainen sai apua itsemurhaansa. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus tuomitsi tänään maanantaina 37-vuotiaan miehen avopuolisonsa ja omaishoidettavansa surmasta neljän vuoden ja kuuden kuukauden vankeusrangaistukseen.

Mies avusti liikuntakyvytöntä naista itsemurhassa Nurmeksessa joulukuussa 2019. Mies tarjoili pyörätuolin varassa eläneelle naiselle tämän pyynnöstä runsaasti alkoholia, lääkkeitä ja insuliinia.

Omaishoitajana toiminut mies tiesi naisen itsemurhapyrkimyksen ja havaitsi teon, mutta ei pyrkinyt estämään häntä vaan meni nukkumaan. Mies hälytti apua vasta herättyään, mutta nainen oli ehtinyt kuolla.

Syyttäjä vaati miehelle rangaistusta ensisijaisesti taposta, mutta käräjäoikeus näki lieventäviä asianhaaroja ja päätyi surmaan.

Omaishoitajaa sitoi erityinen oikeudellinen velvollisuus estää kuolema

Käräjäoikeuden arvion mukaan naisen kuolema oli omaishoitajan menettelyn seurausta.

Vaikka miehellä oli sopimukseen perustuva erityinen oikeudellinen velvollisuus omaishoitajana ja lisäksi avopuolisona estää kuolema, hän päinvastoin edisti sitä tarjoilemalla moninkertaiset annokset lääkinnällisiä aineita.

Kuolema johtui insuliinin yliannostuksesta yhdessä runsaan alkoholin ja lääkkeiden käytön kanssa. Naisen muut sairaudet saattoivat myötävaikuttaa kuolemaan, mutta eivät sitä yksin aiheuttaneet.

Käräjäoikeuden näkemyksen mukaan naisen kyky säädellä käyttäytymistään oli merkittävästi heikentynyt univajeen, päihtymystilan sekä vakavan mielenterveyden häiriön vuoksi. Nainen ei voinut päättää pätevästi itsensä tappamisesta, mutta ymmärsi toimintansa riskit.

Käräjäoikeus näki lieventävänä asianhaarana omaishoitajan eduksi muun muassa sen, että nainen ilmaisi tahtonsa tehdä itsemurhan ja pyysi apua. Käräjäoikeuden mukaan tahdonilmaisu oli surmateon keskeisin vaikutin.

Itsemurhaa edelsi monen vuorokauden valvominen

Liikuntakyvytön nainen ja hänen omaishoitajanaan toiminut mies asuivat noin kolme vuotta avokumppaneina. Mies toimi koko ajan jatkuvan huolenpidon tarpeessa olleen naisen omaishoitajana.

Nainen sairasti diabetesta, joka vaati säännöllistä verensokerin seurantaa ja insuliinihoitoa. Lisäksi nainen oli halvaantunut ja pystyi liikkumaan pyörätuolin avulla. Nainen ei voinut nousta omin avuin sängystä, mutta pystyi käyttämään puhelinta ja tietokonetta käsillään. Nainen kykeni ottamaan omat lääkkeensä kupista ja pistämään itse insuliinin.

Esitutkinnan mukaan pariskunta vietti kuolemaa edeltäneet 2–3 vuorokautta kahdestaan yhteisessä asunnossaan. Molemmat valvoivat koko ajan, ja omaishoitajana toiminut mies tarjoili naiselle runsaasti alkoholia tämän pyynnöstä.

Itsemurhapuheet aloitti nainen, minkä jälkeen myös omaishoitajana toiminut mies kertoi aikeistaan tappaa itsensä. Naiselle tilanne aiheutti aikapaineen tehdä itsemurha välittömästi, koska omaishoitajan mahdollisen itsemurhan jälkeen hän ei olisi enää kyennyt siihen ilman apua. Lisäksi nainen pelkäsi jäävänsä yksin ja ilman hoitajaa.

Mies oli antanut naiselle insuliinia ja muita lääkkeitä hengenvaarallisen määrän.

Nainen oli syönyt lääkkeet kiposta ja pistänyt itse insuliinin itseensä.

Omaishoitajana toiminut mies on ollut vangittuna joulukuusta 2019 lähtien. Kuva: Sami Takkinen / Yle

Surmasta tuomittu syyntakeinen, mutta harkinta oli tekohetkellä alentunut

Surmasta tuomitun omaishoitajamiehen mielentila tutkittiin käräjäoikeuden vaatimuksesta. Miehen todettiin toimineen täydessä ymmärryksessä eli hänet todettiin syyntakeiseksi.

Sen sijaan hänen kykynsä vakaaseen harkintaan tekohetkellä oli alentunut, vaikka sitä ei voi pitää alentuneesti syyntakeisena.

Käräjäoikeus näki, että kolmen vuoden jakso omaishoitajana oli kuormittanut miestä psyykkisesti. Lisäksi monen vuorokauden valvominen, tunneperäinen tapahtumaketju sekä omat itsetuhoiset ajatukset sekä teon vaikuttimet tekivät tapahtumasarjasta poikkeuksellisen.

Tuomittu mies on ollut vangittuna joulukuusta 2019 lähtien.

Suosittelemme sinulle