Hyppää sisältöön

Sosiaalinen media lisää riskiä koukuttua rahapeleistä – ei vähiten somen tykkäysten ja algoritmien takia

Tuoreen väitöskirjan mukaan sosiaalinen media voi korvata yksinäisyyttä, jota usein esiintyy rahapeliongelmien yhteydessä.

Sosiaalisessa mediassa rahapelien riskit moninkertaistuvat, kertoo tuore Anu Sirolan väitöstutkimus. Kuva: Anu Sirola

Sosiaalisessa mediassa rahapelien riskit moninkertaistuvat, kertoo tuore Tampereen yliopiston väitöstutkimus.

Anu Sirola tarkastelee väitöskirjassaan sosiaalisen median merkitystä nuorten rahapeliongelmissa. Sirolan väitöskirjassa tutkittiin verkon rahapeliyhteisöjen ja sosiaalisen median merkitystä nuorten rahapelaamisessa ja peliongelmissa. Aineistona hyödynnettiin 15–25 -vuotiailta nuorilta kerättyä kyselyaineistoa Suomesta, Yhdysvalloista, Espanjasta ja Etelä-Koreasta.

Rahapelaaminen on entistä näkyvämpää internetissä ja sosiaalisessa mediassa. Internet on vauhdittanut sitä, että peliongelmista on tullut maailmanlaajuinen ilmiö.

Tähän on useita syitä. Pelit ovat ensinnäkin verkossa hyvin nykyään löydettävissä. Lisäksi verkosta löytyy rahapelivinkkejä ja peleistä kiinnostunutta seuraa.

Verkon rahapeliyhteisöt voivat olla Sirolan mukaan erityisen merkittäviä nuorille rahapelaajille, joille sosiaalinen media on korostuneen tärkeä tiedonhaussa, vuorovaikutuksessa ja oman identiteetin rakentamisessa.

Pelejä myös mainostetaan verkossa paljon. Sosiaalisessa mediassa nuoret altistuvat myös kavereiden rahapelipäivityksille.

Väitöskirjan tulosten perusteella paljon tykkäyksiä saaneet rahapelisisällöt lisäävät todennäköisyyttä kiinnostua sisällöstä ja hakeutua vastaavan sisällön pariin.

Rahapelisisältöjen selailu ja esimerkiksi pelisivustoilla käyminen kavereiden suosituksesta johtaa siihen, että sisältöjä tulee entistä enemmän käyttäjälle. Sivustojen algoritmit suodattavat ja suosittelevat sisältöä käyttäjän aiemman toiminnan perusteella.

Näin käyttäjä altistuu todennäköisesti entistä useammin rahapeliaiheiselle sisällölle, mikä voi saada rahapelaamisen näyttäytymään normaalina ja harmittomana toimintana. Tämä voi entisestään madaltaa kynnystä rahapelaamiseen.

– Nuoret ovat erityisen taipuvaisia ottamaan kavereista mallia ja mukautumaan vertaisten toimintaan. Sosiaalisessa mediassa tämä näkyy esimerkiksi siinä, millaisia sisältöjä seurataan ja jaetaan, ja miten sisältöihin on sosiaalisesti hyväksyttävää reagoida, Sirola kuvaa väitöstiedotteessa.

Sivustot ruokkivat ongelmapelaamista

Kyselyn osana toteutettiin koeasetelma, jossa tarkasteltiin sosiaalisen median tilanteiden ja havaittujen sosiaalisten normien merkitystä rahapelisisältöihin suhtautumisessa.

Tulosten perusteella verkon rahapeliyhteisöt ovat erityisen houkuttelevia nuorille riski- ja ongelmatason rahapelaajille. Sosiaalinen media voi korvata yksinäisyyttä, jota usein esiintyy rahapeliongelmien yhteydessä.

– Ihmisillä on luontainen tarve kokea yhteenkuuluvuutta ja hyväksyntää. Verkon välityksellä on helppo löytää muita rahapelaamisesta kiinnostuneita tai peliongelmista kärsiviä, joiden kanssa voi keskustella ja jakaa kokemuksia. Verkkoyhteisöt voivat olla erityisen tärkeitä silloin, kun kasvokkaisissa ihmissuhteissa tällaista kaikupohjaa ei löydy, Sirola kertoo.

Internetissä olisi toisaalta apua myös peliongelmiin ja vertaistukea siihen. Rahapeliongelmista kärsivät suomalaisnuoret suosivat kuitenkin pelimyönteisiä yhteisöjä. Hyvin harva kertoi käyvänsä peliongelmista toipumiseen keskittyvillä sivustoilla. Tämä lisää kierrettä, koska rahapelisivustot vain lisäävät ongelmapelaamista.

– Nuori ei välttämättä osaa tunnistaa pelaamisensa vakavuutta, etenkin jos pelaamisen aiheuttamat ongelmat eivät ole vielä konkretisoituneet. Verkkoyhteisöissä omille käsityksille on helppo saada tukea ja hyväksyntää. Rahapelimyönteisten verkkoyhteisöjen sosiaaliset normit ja jaettu hyväksyntä voivat entisestään ruokkia ja normalisoida ylenpalttista rahapelaamista, Sirola kertoo.

YTM Anu Sirolan sosiaalipsykologian alaan kuuluva väitöskirja _Web of Gamble: A Social Psychological Perspective on Youth Gambling and Virtual Communities (siirryt toiseen palveluun)_tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa perjantaina 15. tammikuuta.

Suosittelemme sinulle