Hyppää sisältöön

Suomalaiset tutkijat kulkivat laivojen savuvanojen perässä ja laskivat: Maailman laivaliikenteestä syntyy käsittämätön määrä hiukkaspäästöjä

Laivaliikenteen hiukkaspäästöt ovat tutkimuksen mukaan samaa luokkaa kuin mantereella kotitalouksista, teollisuudesta ja tieliikenteestä syntyvät hiukkaspäästöt yhteensä.

Laivaliikenteen pienhiukkaspäästöt syntyvät avomerien vilkkaasti liikennöityjen reittien lisäksi suureksi osaksi rannikoilla. Kuva: Petra Thilman / Yle

Suomalaiset tutkijat selvittivät, paljonko koko maailman laivaliikenteestä syntyy hiukkaspäästöjä.

Tampereen yliopiston, Ilmatieteen laitoksen ja VTT:n tutkijat selvittivät yhteisessä tieteellisessä julkaisussaan (siirryt toiseen palveluun) laivaliikenteen hiukkasten lukumääräpäästöä suorien hiukkasmittausten ja mallinnuksen avulla. Tulokseksi saatiin valtava luku.

Laivaliikenteen vuotuiset hiukkaspäästöt vastaavat suuruusluokaltaan muun ihmistoiminnan eli tieliikenteen, kotitalouksien ja teollisuuden aiheuttamia hiukkaslukumääräpäästöjä mantereilla.

Vuonna 2016 globaalin laivaliikenteen vuotuiseksi hiukkaslukumääräpäästöksi laskettiin 1.2×1028 hiukkasta.

Luku on niin suuri, että sitä on vaikea käsittää. Tampereen yliopiston apulaisprofessori Topi Rönkkö sanoo, että lukua ei voi vielä verrata lentoliikenteeseen, koska lentoliikenteen hiukkaspäästöjä ei ole vielä arvioitu.

– Ei osata arvioida, onko se isompi vai pienempi. Lukua voi hahmottaa vaikka terveysvaikutusten kautta.

Laivaliikenteen päästöt ovat Rönkön mukaan samaa luokkaa kuin mantereella kotitalouksista, teollisuudesta ja tieliikenteestä syntyvät hiukkaspäästöt yhteensä.

Huono ilmanlaatu aiheuttaa yksistään Euroopassa satojatuhansia ennenaikaisia kuolemia.

Tuoreessa tutkimuksessa (siirryt toiseen palveluun) laivojen päästöjä selvitettiin tekemällä mittauksia laboratoriossa ja laivalla sekä lentämällä laivojen savukaasuvanoissa.

– Laivojen moottoreista peräisin olevat hiukkaset syntyvät joko suoraan palamisprosessissa tai pakokaasun laimentuessa ilmakehään. Hiukkaspäästöt vaikuttavat sekä ilmastoon että rannikkojen läheisyydessä myös ilmanlaatuun ja ihmisten terveyteen, väitöskirjatutkija Niina Kuittinen Tampereen yliopiston Aerosolifysiikan laboratoriosta kertoo tutkimustiedotteessa.

Rajoitukset toimisivat

Laivaliikenteen päästöjä on pyritty rajoittamaan kansainvälisesti. Vuonna 2020 voimaan astunut globaali 0,5 prosentin rikkirajoitus kannustaa laivayhtiöitä siirtymään kohti puhtaampia polttoaineita tai asentamaan savukaasupesureita. Tutkijoita kiinnosti, kuinka paljon nämä rajoitukset vähentävät päästöjä.

Mittauksia suoritettiin kontrolloitujen laboratorio-olosuhteiden lisäksi savukaasupesuria käyttävällä laivalla sekä mittaamalla hiukkasia laivojen savukaasuvanoista lentokoneella tai helikopterilla.

Tutkimuksen perusteella hiukkaspäästöt voidaan saada alenemaan noin 11 prosenttia korvaamalla laivaliikenteessä paljon käytetty raskas polttoöljy vähempirikkisellä versiolla.

Tutkija Niina Kuittinen sanoo, että merkittävämmät vähennykset vaatisivat siirtymistä laadultaan puhtaampiin dieselpolttoaineisiin tai maakaasuun.

Tampereen yliopiston johtamassa tutkimuksessa määritettiin hiukkaslukumäärän päästökertoimet kuudelle polttoainetyypille ja tutkittiin lisäksi savukaasupesurin vaikutusta tuoreen savukaasun hiukkaslukumäärään. Suurin osa syntyvistä hiukkasista on kooltaan ultrapieniä eli alle 100 nanometriä.

– Mallinnus osoitti, että laivaliikenteen pienhiukkaspäästöt syntyvät avomerien vilkkaasti liikennöityjen reittien lisäksi suureksi osaksi rannikoilla. Muun muassa Aasiassa hiukkaspäästöt ovat keskittyneet lähelle hyvin tiheästi asutettuja alueita, kiteyttää tutkija Jukka-Pekka Jalkanen Ilmatieteen laitokselta.

Myös savukaasupesuri vähensi merkittävästi hiukkasten lukumäärää tuoreessa savukaasussa.

Tärkeää tietoa

Tampereen yliopiston apulaisprofessori Topi Rönkkö Tampereen yliopistosta sanoo, että uusi tieto on erittäin tärkeää ilmanlaadun ja ilmastonmuutokseen liittyvien ilmiöiden ymmärtämisen kannalta.

Todennäköisesti globaalin laivaliikenteen hiukkaslukumääräpäästön merkitys tulee Rönkön mukaan tulevaisuudessa kasvamaan.

Esimerkiksi tieliikenteessä hiukkaslukumääräpäästöä on jo viime vuosina rajoitettu ja esimerkiksi hiukkassuodattimet ovat yleistyneet.

Tutkimus julkaistiin Environmental Science & Technology -julkaisusarjassa.

Suosittelemme sinulle