Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 2 vuotta vanha

Korona lisäsi osittaisen vanhuuseläkkeen suosiota – lyhennetyn työajan ja eläkkeen yhdistelmä keventää verotusta

Osittaisen vanhuuseläkkeen hakijamäärät jatkoivat kasvuaan. Valtaosa osittaista vanhuuseläkettä saavista jatkaa töissä.

Jari Kannisto
Kehityspäällikkö Jari Kanniston mukaan osittaiset vanhuuseläkkeet eivät rasita eläkejärjestelmää, mutta saattavat kannustaa pysymään pidempään työelämässä. Kuva: Antti Lähteenmäki / Yle
Pirjo Auvinen
Avaa Yle-sovelluksessa

Korona näkyy kaikessa, niin myös Eläketurvakeskukseen viime vuonna tulleiden osittaisen vanhuuseläkkeen hakemusmäärissä.

– No kyllä se vähän siltä näyttää, että keväällä hakemusmäärät lisääntyivät, sitten taas kesällä oli vähän rauhallisempaa, ja alkusyksystä oli uudelleen taas pikkuisen nousua osittaisen vanhuseläkkeen hakemusmäärissä, sanoo kehityspäällikkö Jari Kannisto Eläketurvakeskuksesta.

Hakemusmäärät kiinnostavat, sillä osittainen vanhuuseläke on ollut käytössä vasta vuoden 2017 eläkeuudistuksesta lähtien. Sillä korvattiin aiemmin käytössä ollut osa-aikaeläke.

Eläketurvakeskus sai viime vuonna 13 300 hakemusta varhennetusta vanhuuseläkkeestä. Luku on 600 suurempi kuin edellisvuonna.

Pylväsgrafiikka varhennettua vanhuuseläkettä hakeneista
Kuva: Yle Uutisgrafiikka / Maiju Hakalahti

Osittaista vanhuuseläketta voi nyt hakea jokainen 61 vuotta täyttänyt. Eläkettä voi nostaa joko 25 tai 50 prosenttia karttuneesta työeläkkeestä.

Ennakkoon nostettu eläke pienentää lopullista eläkettä varhennusvähennyksellä, joka on 0,4 prosenttia/ennakkoon käytetty kuukausi. Vähennys vastaavasti pienenee, jos jatkaa töissä alimman eläkeiän täyttämisen jälkeen.

Pylväsgrafiikka varhennettua vanhuuseläkettä saavista
Kuva: Yle Uutisgrafiikka / Maiju Hakalahti

Osittaista vanhuuseläkettä maksetaan parhaillaan 29 000 henkilölle. Heistä valtaosa nostaa 50 prosenttia eläkkeestään. Samoin valtaosa heistä jatkaa töissä.

Työajan lyhentäminen ja osittainen vanhuuseläke onkin yhdistelmä, joka voi merkitä tuntuvaa kevennystä veroprosenttiin.

– Jos osittaisen vanhuuseläkkeen ohella vähentää työpanosta, niin verottaja sitä tilannetta kyllä suosii. Silloin saa eläketulovähennyksen ja työtulovähennyksen ja kokonaisveroaste näin ollen laskee, Kannisto kuvaa.

– Jos sama tulo olisi pelkkää palkkatuloa tai se olisi pelkkää eläketuloa, niin siinä on kyllä muutaman prosenttiyksikön ero. Tämä on edullisempi ratkaisu.

Vielä vähän tietoa työurien jatkosta

Kannisto painottaa, että osittaisen vanhuuseläkkeen malli on ollut vasta lyhyen aikaa käytössä.

– Näyttää, että yksityisen sektorin miehet sitä erityisesti käyttää ja että vähän parempituloiset sitä helposti suosii.

Valtiovarainministeriön virkamiehet esittivät syksyllä, että osittaisesta vanhuuseläkeestä pitäisi luopua aivan kuten työttömyysturvan lisäpäivistä eli "eläkeputkesta".

Kannisto ei ehdotukselle lämpene, sillä osittainen vanhuseläke on saanut eläkeikää lähenevät lyhentämään työviikkoa aivan kuten muidenkin pohjoismaiden seniorit tekevät. Kanniston mukaan on myös mahdollista, että nyt "osittaista" nostavat innostuvat jatkamaan työelämässä ohi oman alimman eläkeikänsä. Sitä ei vielä voida numeroista nähdä.

Ja eläkematemaatikoiden laskukaava on ainakin toistaiseksi ollut pätevä: osittainen vanhuuseläke varhennusvähennyksineen ei näyttäisi rasittavan eläkejärjestelmää.

Eläketurvakeskuksen tarkka analyysi osittaisen vanhuuseläkkeen käytöstä valmistuu parin kuukauden kuluttua.

Oikaisu 19.1. klo 10.15: Osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle hakeneiden määrä kasvoi viime vuonna 600:lla edellisvuodesta. Jutussa kerrottiin aiemmin virheellisesti, että hakemusten määrä olisi kasvanut 700:llä.

Nostatko osittaista vanhuuseläkettä? Vai päätitkö olla selvitysten jälkeen hakematta sitä? Voit kertoa ratkaisustasi sähköpostitse joko pirjo.auvinen@yle.fi tai yle.uutiset@yle.fi

Voit myös keskustella aiheesta 20.1. klo 23:een asti.

Suosittelemme sinulle