Hyppää sisältöön

Teurastus tiukkenemassa Suomessa entisestään: eläin on tainnutettava ennen verenlaskua – niin halal-teurastukset nykyäänkin pääosin tehdään

Nykylain mukaan eläimen voi uskonnollisista syistä teurastaa niin, että tainnutus ja verenlasku tehdään yhtä aikaa eläinlääkärin paikalla ollessa.

Pulttipistooli.
Teurastettavat eläimet tainnutetaan pulttipistoolilla tai sähkö- tai kaasutainnuttimella. Eläin on tarkoitus saattaa tajuttomaksi ja tuntemiskyvyttömäksi mahdollisimman nopeasti ja kivuttomasti. Tajuttomuuden ja tuntemiskyvyn menetyksen on säilyttävä eläimen kuolemaan saakka, kertoo Ruokavirasto sivuillaan. Arkistokuva pulttipistoolista. Kuva: Antti Heikinmatti / Yle
Sari Vähäsarja

Vireillä oleva lakimuutos vie tuotantoeläinten teurastuksen nykyistä kauemmas uskonnollisten rituaaliteurastusten vaatimuksista.

Käytäntöä se ei asiantuntijoiden arvioiden mukaan Suomessa nykyisestä juuri muuta, sillä valtaosin esimerkiksi halal-teurastukset tehdään samoin kuin muutkin.

Osa muslimeista suosii perinteistä menetelmää, jossa kaulavaltimot avataan eläimen ollessa vielä tajuissaan. Se on vastoin Suomen lakia.

Poliisi tutkii parhaillaan eläinsuojelurikosta, jossa keski-ikäisen miehen epäillään halal-teurastaneen jopa 1 300 lammastaeläintä tainnuttamatta.

Lue lisää: Poliisi tutkii vakavaa rituaaliteurastuksiin liittyvää eläinsuojelurikosta – epäily: mies teurasti yli tuhat lammasta ilman tainnutusta

Ruokavirasto muistutti heti tiistaina sivuillaan (siirryt toiseen palveluun) poliisitutkinnan vuoksi, että verenlasku tajuissaan olevalle eläimelle on yksiselitteisesti kielletty.

Myös Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto MTK tuomitsee kannanotossaan (siirryt toiseen palveluun)eläinsuojelulain vastaisen toiminnan ja varoittaa lampaanlihan tuottajia epämääräisistä ostajista.

Yhtäaikainen tainnutus ja verenlasku vaikeaa ja siksi harvinaista

Suomessa eläin on nykyisen eläinsuojelulain mukaan tainnutettava aina ennen verenlaskua. Laki sallii kuitenkin uskonnollisista syistä tehtävän tavan, jossa tainnutus ja verenlasku tehdään yhtä aikaa. Silloin paikalla on oltava tarkastuseläinlääkäri.

Halal-teurastuksessa eläimen tainnuttaa teurastamon työntekijä, mutta kaulan viiltää nopeasti auki islamin uskoinen henkilö. Hän myös lausuu uskontoon liittyvät sanat.

Vireillä oleva laki eläinten hyvinvoinnista korvaa nykyisen eläinsuojelulain. Lakiluonnoksessa edellytetään, että eläin tainnutetaan ensin. Yhtäaikainen tainnutus ja verenlasku siis katoavat laista.

Ministeriön aikanaan teurastamoille tekemien tiedustelujen perusteella lampaat ja naudat käytännössä tainnutetaan aina ennen verenlaskun aloittamista, sillä toimintojen yhtäaikainen suorittaminen on käytännössä vaikeaa, ellei mahdotonta.

– Käytännössä lakimuutos ei juuri muuta nykyistä toimintaa, arvioi erityisasiantuntija Tiina Pullola maa- ja metsätalousministeriöstä.

Tuomioistuin: tainnuttamatta teurastamisen saa kieltää

Suurin osa Euroopan maista sallii yhä tainnuttamattoman eläimen teurastamisen. Belgiassa Flanderin osavaltio kielsi sen myös uskonnollisen rituaalin määrittämässä teurastuksessa vuonna 2017.

Monet juutalaiset ja muslimien yhteisöt riitauttivat asian, koska katsoivat sen estävän uskonnon harjoittamista.

EU-tuomioistuin antoi joulukuussa päätöksensä (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan jäsenvaltiot saavat tehdä tiukempia lakeja ja kieltää eläinten teurastamisen ilman tainnutusta.

Se muistutti myös, että rituaaliteurastettujen eläinten lihan hankkiminen muista jäsenvaltioista on mahdollista eikä kansallinen lainsäädäntö siis vie mahdollisuutta hankkia haluamaansa lihaa.

Tuomioistuimen päätös oli selkänoja myös Suomen vireillä olevalle lakimuutokselle.

– Toisenlainen päätös olisi vaikuttanut uuteen lakiin ja voinut johtaa myös siihen, että nykylainsäädäntöä olisi jouduttu muuttamaan, sanoo erityisasiantuntija Tiina Pullola.

Tietojen keräämiseen ei perusteita

Monet islamilaiset yhteisöt hyväksyvät eläimen tainnuttamisen ennen verenlaskua (siirryt toiseen palveluun) (Ruokavirasto).

Tarkkaa tietoa Suomessa tehtävistä halal-teurastuksista ei ole saatavilla. Halal-lihan vaatimukset määrittelee islam, ja kun teurastus tehdään Suomen lakien mukaan, ei ole nähty perusteita kerätä tietoja siitä, monessako teurastamossa ja missä mittakaavassa halal-teurastusta tehdään, sanoo Ruokaviraston lihatarkastusyksikön johtaja Mikko Turku.

Tiedossa ei siis ole myöskään sitä, kuinka usein eläinlääkäri pyydetään paikalle tästä syystä.

Halal-liha vaatii siis, että kaulavaltimot katkaisee uskonnollisen yhteisön hyväksymä henkilö. Hänellä pitää olla kelpoisuustodistus eläimen lopettamiseen, mutta todistuksenhaltijoiden uskonnollisesta vakaumuksesta ei siitäkään pidetä kirjaa.

Lopetusasetuksen mukaisen koulutuksen saa myös näytöllä

Teurastamiseen vaadittavan osaamisen voi hankkia esimerkiksi seinäjokelaisesta koulutusyhtymä Sedusta elintarvikejalostuksen tai elintarviketeollisuuden ammattitutkinnon yhteydessä, esimerkiksi tutkinnon osalla lopetusasetuksen mukaisesta toiminnasta teurastamossa.

Koulutukseen sisältyy myös keskustelua uskonnollisesta rituaaliteurastuksesta.

Tarjolla on myös lyhyempi maksullinen neuvoston asetuksen mukainen koulutus eläimen hyvinvoinnista (siirryt toiseen palveluun). Tämä lopetusasetuksen mukainen koulutus sisältää tarvittaessa teoriaopetusta ja harjoittelun.

Lopuksi kokelas suorittaa teoriakokeen ja käytännön osuuden, jolla hän osoittaa osaavansa käsitellä eläintä hyvin loppuun asti. Loppukokeen arvioinnissa on mukana kouluttaja, kokenut teurastaja ja eläinlääkäri.

Lopettamista saa harjoitella vasta, kun on ilmoittautunut koulutukseen ja saanut viranomaisilta kolmen kuukauden väliaikaisen luvan toimia lopettamiseen liittyvissä tehtävissä.

Harjoittelussa on oltava paikalla henkilö, jolla on itsellään asetuksen mukainen koulutus, kertoo kouluttaja Ilkka Pellinen Sedusta. Hän on myös elintarvikealan työelämätoimikunnan jäsen.

Väliaikaisen luvan aikana sovitaan kouluttajan kanssa näytöstä, ja sen suorittamisen jälkeen lupa heltiää. Lupa on henkilökohtainen, mutta sen käyttämiseen tarvitaan lupa Aluehallintovirastolta.

Tuon luvan hakee yritys, jossa teurastusta aiotaan tehdä. Jos ihminen vaihtaa työpaikkaa, lupa kulkee hänen mukanaan ja seuraava työnantaja hakee uuden luvan.

Sedussa maksullinen lopetusasetuksen mukainen koulutus aloitettiin vuonna 2017. Halal-teurastus on noussut esiin vain yhdessä tapauksessa. Suorittajan on myös ilmaistava ymmärtävänsä, että tainnuttamattoman eläimen teurastaminen on Suomessa laitonta.

Lue myös:

Poliisi tutkii vakavaa rituaaliteurastuksiin liittyvää eläinsuojelurikosta – epäily: mies teurasti yli tuhat lammasta ilman tainnutusta

Suosittelemme sinulle