Hyppää sisältöön

Sähköverkkoja tukevien suurten akustojen käyttö lisääntyy – Ylöjärven kokeilussa sähköt on turvattu jo kolmessa myrskyssä

Akustoja voi tulevaisuudessa tulla myös sähköautojen pikalatauspisteiden luokse.

Merikonttiin rakennettu akusto metsän reunassa.
Caruna ja Fortum ovat kokeilleet merikontin kokoisen sähkövaraston käyttöä Inkoossa. Kuva: Ari Ojanperä / Caruna
Antti Palomaa

Energiayhtiöt saattavat lisätä huomattavasti suurten akustojen käyttöä Suomessa. Tulevaisuudessa energiavarastot voivat esimerkiksi turvata sähkönsaantia myrskyn aikana tai tukea verkkoa sähköautojen latauspaikoilla.

Esimerkiksi Elenia saattaa asentaa jopa kymmeniä suuria akustoja sähkökatkojen varalle. Akustot sopivat erityisesti alueille, joissa ilmajohdoilla on vielä käyttöikää jäljellä eikä maakaapelointi ole ajankohtaista.

Tavoite on, että Elenia alkaa asentaa akustoja eri puolille verkkoaan ensi vuodesta lähtien. Verkkopäällikkö Tommi Lähdeaho kertoo, että sopivia kohteita on useita kymmeniä.

Elenia on kilpailuttanut erikseen sekä akkupalvelun tarjoajan että akustoon liittyvän automaattisen ohjausjärjestelmän kehittäjän niin kutsutulla innovaatiomenettelyllä. Yhtiö on jo valinnut kilpailutuksen voittajat, mutta julkistaa ne myöhemmin.

Tänä vuonna Elenia kehittää kumppaniyritysten kanssa akustoa sellaiseksi, että se pystyy toimimaan varavoimana nykyistä, Ylöjärvellä käynnissä olevaa kokeilua suuremmalle asiakasmäärälle ja myös pitemmän aikaa kerrallaan.

Varavoimaa kolmessa myrskyssä

Elenian ja Fortumin kokeilu Ylöjärven Kurussa on Lähdeahon mukaan sujunut suunnitellusti. Tähän mennessä akusto on toiminut automaattisena varavoimana kolmessa myrskyssä.

Myrskyjen aiheuttaman sähköverkkovian aikana akusto on turvannut sähkönsaannin sen piirissä oleville noin sadalle asiakkaalle useita tunteja yhteensä.

Silloin kun ei myrskyä, akusto toimii Fortumin kautta Fingridin kantaverkon säätövoimana. Säätövoima on sähköntuotantoa, joka kykenee reagoimaan sähkön tuotannon ja kulutuksen välisiin vaihteluihin nopeasti.

Säätötarpeen arvioidaan kasvavan, kun säiden mukaan vaihtelevan tuuli- ja aurinkoenergian osuus sähköntuotannosta lisääntyy.

Myös Caruna hakee käyttökohteita

Fortum on kokeillut vastaavanlaista akustoa sähköverkkoyhtiö Carunan kanssa Inkoossa. Fortumin tavoitteena on saada akustoja kaupaksi Suomen lisäksi muihin Pohjoismaihin.

Inkoossa akuston piirissä on noin 350 asiakasta. Caruna hakee parhaillaan mahdollisia muita energiavarastojen käyttöön sopivia kohteita.

Carunan innovaatiopäällikkö Antti Keskinen katsoo, että tulevaisuudessa energiavarastot voivat tukea sähkönjakeluverkkoa paikallisesti esimerkiksi sähköautojen pikalatauskohteissa. Teknologian hinnan pitäisi Keskisen mielestä laskea vielä nykyisestä ennen kuin sen käyttö voisi yleistyä.

Caruna haluaa kustannustehokkaita yhteiskäyttömalleja

Carunan kannalta merkittävä kysymys on myös, kuka voi omistaa ja hallinnoida energiavarastoja. Inkoon kokeilussa akuston omistaa Fortum.

– Nykyisen sääntelyn pitäisi sallia omistus myös sähköverkkoyhtiöille, mikäli energiavaraston käyttö on merkittävää ja perusteltua sekä kustannustehokkain ratkaisu sähkönjakelun kannalta, Keskinen sanoo.

Energiavarastoa voi sen monikäyttöisyyden ansiosta hyödyntää moni sähkömarkkinaosapuoli. Tällöin sähköverkkoyhtiö käyttäisi sähkövarastoa omiin tarpeisiinsa osan aikaa ja myisi loppuajan pois muille toimijoille.

Nykyään sähköverkkoyhtiöt vastaavat sähkönjakelusta. Yhtiöillä on omalla alueellaan monopoli eli sähkönsiirtoa ei voi kilpailuttaa. Sähköntuotanto ja -myynti on muiden käsissä kilpailluilla markkinoilla.

Tammikuun lopussa valtioneuvosto antoi eduskunnalle lakiesityksen, jolla hillitään sähkönjakelun hintojen nousua ja leikataan jakeluyhtiöiden tuottoja.

Sähkön siirron hinnoittelu on aiheuttanut kiivasta keskustelua julkisuudessa. Arvostelijoiden mielestä sähköverkkoyhtiöt ovat hyötyneet liikaa monopoliasemastaan.

Suosittelemme sinulle