Hyppää sisältöön

Kysely: Nurmijärveläiset tyytyväisiä kunnan palveluihin, erityisesti kirjastoon

Tyytyväisimpiä palveluihin olivat kyläkeskusten asukkaat ja tyytymättömämpiä olivat haja-asutusalueen asukkaat.

Nurmijärveläiset ovat tuoreen kuntapalvelututkimuksen mukaan tyytyväisiä oman kuntansa palveluihin, kunta tiedottaa (siirryt toiseen palveluun). Mielipidettä kysyttiin yhteensä 67 kunnan palvelusta ja toiminnosta, joista kaikkiaan 40 sai arvosanaksi yli 3,5 viisiportaisella asteikolla.

Vain neljän osalta kuntalaisten arvosana laski alle kolmen. Nämä olivat kunnan talousasioiden hoito, kuntalaisten vaikuttamismahdollisuudet, vanhusten asumis- ja laitospalvelut sekä julkinen liikenne.

Tyytyväisimpiä nurmijärveläiset ovat kirjastopalveluihin, joissa tyytyväisyys on jopa 4,46. Tyytyväisiä oltiin myös muun muassa kulttuuri- ja sivistyspalveluihin, liikuntapalveluihin, urheilu- ja liikuntamahdollisuuksiin sekä kouluihin ja varhaiskasvatukseen.

Tyytyväisimpiä palveluihin olivat kyläkeskusten asukkaat ja tyytymättömämpiä olivat haja-asutusalueen asukkaat.

Asuinpaikka näkyy vastaustuloksissa

Onnellisimpia asumisestaan Nurmijärvellä olivat kuitenkin juuri haja-asutusalueilla asuvat, kun kyläkeskuksissa asuvat olivat tässä tilastossa vertailun hännillä.

Nurmijärveläisistä kaikkiaan 84 prosenttia vastaa olevansa onnellinen siitä, että asuu juuri Nurmijärvellä. Vastaajista 92 prosenttia olisi ainakin joissain tapauksissa valmiita suosittelemaan Nurmijärveä asuinpaikkana ainakin joissain tapauksissa, varmoja suosittelustaan oli 23 prosenttia.

Kirkonkylässä asuvista itsensä vähintään onnelliseksi koki 94 prosenttia, klaukkalalaisista 79 ja rajamäkeläisistä 86 prosenttia vastanneista. Nurmijärven haja-asutusalueella asumisesta onnellisia ilmoitti olevansa 89 prosenttia, kyläkeskuksissa 76 prosenttia ja taajamassa puolestaan 85 prosenttia vastanneista.

Nurmijärven kunta teetti kuntapalvelututkimuksen FCG:llä loppuvuodesta 2020. Vastaava tutkimus toteutettiin edellisen kerran kaksi vuotta aikaisemmin vuonna 2018.

FCG:n kuntapalvelututkimus toteutettiin lomaketutkimuksena, joka lähetettiin 1 500 kuntalaiselle. Vastauksia kertyi yhteensä 417 ja vastausprosentti oli 27,8 prosenttia.

Suosittelemme sinulle