Hyppää sisältöön

Tutkimus: Kun lapsi sairastuu syöpään, korkeatuloisten jälkeläiset selviytyvät paremmin

Perheen tulotaso vaikuttaa lapsen eloonjäämisennusteeseen syöpäsairauden jälkeen.

Syöpää sairastavien lasten eriarvoisuus – miten perheiden tulotaso vaikuttaa?
Syöpää sairastavien lasten eriarvoisuus – miten perheiden tulotaso vaikuttaa?

Havainnon vanhempien tulojen vaikutuksista lapsen selviytymiseen on tehnyt lääkäri Anniina Kyrönlahti väitöskirjamateriaalistaan.

Vuonna 2018 kerätty laaja aineisto osoitti, että vaikka kaikki potilaat saavat taustoista riippumatta samaa lääketieteellistä hoitoa, parantavat vanhempien suuremmat tulot lapsen syövästä selviytymisen todennäköisyyttä noin 30 prosenttia.

Tilastoista kävi ilmi, että jos sata lasta sairastuu syöpään ja heidän vanhempansa kuuluvat ylimpään tuloluokkaan, on viiden vuoden kuluttua sairastumisesta elossa 86 lasta. Matalammassa tuloluokassa elossa olevien määrä on vastaavasti 79 lasta.

Koska sosioekonomisella taustalla on yhteys syövästä selviytymiseen, tulee tarkastella muita hoitopolun aikana tapahtuvia asioita.

Anniina Kyrönlahti pohti, voisiko syy löytyä perheiden terveyslukutaidoista, eli siitä, kuinka hyvin pystyy tulkitsemaan ja ymmärtämään terveyteen liittyvää tietoa ja esimerkiksi lääkärin antamia hoito-ohjeita.

– Jos ei ole tottunut omaksumaan uutta tietoa, voi olla hankala ymmärtää, mitä lääkäri sanoo. Vähän koulutettu saattaa koulutettua todennäköisemmin hyväksyä sen, että osa tiedosta menee ohi, Kyrönlahti sanoo Sylva-säätiön tiedotteessa.

Terveys ei jakaudu tasaisesti eri väestöryhmien kesken

Maanantaina 15.2.2021 vietetään kansainvälistä lasten syövän päivää.

Sylva-säätiö julkaisee Seitsemän lasta sadasta -raportin, jossa tarkastellaan tätä tilastollista löytöä siitä, kuinka sosioekonominen tausta lisää syöpään sairastuneen lapsen menehtymisriskiä. Raportissa lääkärit, sairaalahenkilökunta ja tutkijat pohtivat, mistä ilmiöstä on kyse.

Suomen Syöpärekisterin tutkijaryhmä on osoittanut, että vanhempien tulot vaikuttavat siihen, kuinka todennäköisesti lapsi selviää syövästä. Hyvätuloisten perheiden lapset selviävät todennäköisemmin kuin pienituloisten perheiden lapset.

Raportissa eri alojen asiantuntijat esittävät mahdollisia selityksiä siihen, mistä syöpää sairastavien lasten eriarvoisuus johtuu. Raportissa ei siis esitellä lopullisia syitä ilmiölle, vaan asiantuntijat tarjoavat erilaisia näkökulmia aiheeseen.

– Raportin tarkoitus on toimia keskustelunavaajana ja ymmärryksen lisääjänä. Lapsen syöpä koskettaa montaa eri toimijaa ja instituutiota yhteiskunnassa ja raportti tuo esiin kuinka eri tavoin eriarvoisuus selviytymisessä näyttäytyy. Tutkimuksen avulla voimme tarkastella palvelujärjestelmää niin, ettei yksikään perhe jää yksin, ja kaikki saavat oikeaan aikaan tarvitsemansa tuen, Sylva-säätiön tutkimusjohtaja Antti Karjalainen sanoo tiedotteessa.

Sylva-säätiö tuottaa tutkimusta syöpään sairastuneiden lasten, nuorten ja nuorten aikuisten sekä heidän läheistensä elämästä.

Syöpäsairaita lapsia hoitavat lääkärit ja hoitajat korostavat sitä, että kaikki potilaat saavat parhaan mahdollisen avun perhetaustasta riippumatta. Kuva: Carolina Husu / Yle

Toistaiseksi ilmiötä selittävää tutkimusta on vielä vähän. Kansainvälisten ja suomalaisten aineistojen pohjalta kuitenkin tiedetään, ettei terveys jakaudu tasaisesti eri väestöryhmien kesken.

Eriarvoisuustutkijoiden mukaan todennäköisin selitys löytyy perheiden olosuhteista ja heitä ympäröivistä rakenteista.

– Hyvätuloisissa perheissä sairastetaan matalatuloisia perheitä vähemmän ja eletään pidempään. Myös lapsilla perheen tulotaso on yhteydessä terveydentilaan, joten tulisi tutkia, missä määrin muu sairastavuus on yhteydessä korkeampaan kuolleisuuteen, kertoo sosiologian dosentti ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö Maria Vaalavuo raportissa.

Tukiverkostot vaikuttavat selviytymiseen

Hyvätuloisissa perheissä osataan hänen mukaansa kenties hanakammin vaatia lisäpalveluja, ja siten syöpä mahdollisesti diagnosoidaan varhaisemmassa vaiheessa.

Korkeammin koulutetuilla ja hyvätuloisemmilla perheillä on ympärillään korkeakoulutettujen verkosto, joka voi parhaimmillaan tarjota laajamittaisen tuen perheelle. Korkeasti koulutetut voivat Vaalavuon mukaan myös osata kaivaa itse tietoa uusista tutkimustuloksista.

Suomessa syöpään sairastuu noin 150 lasta vuodessa. Lapsilla yleisin syöpä on leukemia, toiseksi yleisin on aivokasvain ja kolmanneksi yleisin imusolmukesyöpä. Yleisesti ottaen lapset selviävät syövästä hyvin.

Yli 80 prosenttia sairastuneista lapsista paranee pysyvästi, mutta ennuste vaihtelee diagnoosin mukaan. Leukemiaan sairastuneista jopa yli 90 prosenttia paranee.

Vuoden 2021 aikana Sylvan tutkimukset tulevat pureutumaan syvemmälle psykososiaalisen tuen tutkimukseen, syöpäpotilaiden ja läheisten tarpeiden ymmärtämiseen sekä syöpäsairauden talousvaikutuksiin vanhempien näkökulmasta.

Uuden tutkimustiedon avulla pyritään parantamaan perheiden psykososiaalista tukea, hoitokäytäntöjä ja tukimalleja ja niiden kautta parantumismahdollisuuksia kaikille lapsille ja perheille.

Seitsemän lasta sadasta -raportti (siirryt toiseen palveluun) on luettavissa Sylva ry:n verkkosivuilla.

Lääkäri Anniina Kyrönlahden aiempi julkaisu:

Maahanmuuttajataustaisten lasten riski kuolla syöpään on suurempi kuin kantasuomalaisten (siirryt toiseen palveluun)

Lue myös:

Eriarvoisuus näkyy kansantautien riskitekijöissä – lihavuus, tupakointi ja korkea verenpaine ovat yleisimpiä matalasti koulutetuilla miehillä

Suosittelemme sinulle