Hyppää sisältöön

Tänään lisätietoa hallituksen perhevapaauudistuksesta – aiempaan malliin ilmeisesti vain pieniä muutoksia, mutta mistä rahat uudistukseen?

Perusajatuksena on ollut vapaiden jakaminen tasaisemmin – eikä enää puhuta äideistä ja isistä.

Vauvan jalat äidin kämmenellä.
Perhevapaauudistuksessa pyritään vanhempien väliseen tasa-arvoon, eikä lakiesityksessä oteta kantaa vanhempien sukupuoleen. Kuva: Nella Nuora / Yle
Jari Strömberg

Hallituksen esityksen luonnos perhevapaauudistuksesta on valmistunut ja sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) esittelee sen tiedotustilaisuudessa tänään tiistaina.

Lähes tasan vuosi sitten esitellyssä hallituksen perhevapaamallin luonnoksessa korostettiin tasa-arvoa vanhempien kesken.

– Nyt on syntymässä perhe-etuuksien radikaali uudistus, Pekonen sanoi tuolloin.

Mallia on kutsuttu nimellä "1+7+7".

Ideana on, että äitiys- ja isyysvapaa jakaantuvat mahdollisimman tasan.

Vuoden takainen linjaus meni näin: Yksi kuukausi ennen synnytystä on raskaana olevalle vanhemmalle vapaata, ja sitten kumpikin vanhempi saisi 6,6 kuukautta (164 päivärahapäivää lauantait mukaan lukien) vanhempainvapaata. Viime vaiheessa päivärahapäiviä on ilmeisesti leikattu hieman.

Vanhemmat voisivat keskenään päättää luovuttaako toinen toiselle omasta kiintiöstään 69 arkipäivää. Se olisi reilut kaksi kuukautta.

Yksinhuoltaja saisi käyttöönsä molemmat päivärahakiintiöt.

Kun vapaat pannaan peräkkäin, ne pidentyisivät nykyisestä 11,5 kuukaudesta reiluun 14 kuukauteen, jos malli noudattaisi vuoden takaista linjausta.

Tilastografiikka
Kuva: Ilkka Kemppinen / Yle

Nykymallissa puhutaan äideistä ja isistä, uudessa ei

Nykyään (siirryt toiseen palveluun) äitiysvapaa on 105 arkipäivää, joista yleensä 30 arkipäivää on ennen laskettua aikaa. Vanhempainvapaata on sen jälkeen 158 arkipäivää joko isällä tai äidillä. Niistä 18 päivää voi olla yhtä aikaa äidin kanssa vietettävää isyysvapaata.

Isän, äidin tai palkatun hoitajan hoitovapaa jatkuu vielä 36 tai 54 päivää riippuen siitä, onko isyysvapaata käytetty aiemmin yhtä aikaa äidin kanssa.

Uudessa esityksessä ajatuksena on ymmärtää perheiden monimuotoisuus. Laissa käytetään sukupuolineutraalia kieltä, mikä tarkoittaa myös luopumista sukupuoliin sidotuista tuista.

Tasa-arvoa haetaan perhevapaapäivien tasaisemmalla jakaantumisella. Miehet ovat osallistuneet hoitopäiviin vähän.

Kelan lapsiperhe-etuustilaston (siirryt toiseen palveluun) mukaan vuonna 2019 vanhempainpäivärahapäivistä miehet pitivät vain 11 prosenttia. Naiset käyttivät 98 prosenttia vanhempien kesken jaettavissa olevia vanhempainrahapäivistä.

Uudistuksen tarpeellisuutta on perusteltu sillä, että miesten osallistuminen entistä enemmän tasaisi äitiyskulujen jakaantumista nais- ja miesvaltaisten työpaikkojen välillä.

Uudistuksen toivotaan myös vaikuttavan naisten urakehitykseen. Koska naiset ovat käyttäneet miehiä enemmän perhevapaita, naisten urakehitys ei ole ollut yhtä nopeaa kuin miehillä.

Kustannukset isot, työllistäminen miinuksella

Vuosi sitten esitelty malli maksaisi toteutuessaan noin 100 miljoonaa euroa enemmän vuodessa kuin nykyinen järjestelmä.

Malli on saanut kritiikkiä myös siitä, että sen työllistämisvaikutukset näyttävät negatiivisilta. Alustavien laskelmien mukaan malli vähentäisi työllisyyttä jopa 5 000:lla vuoteen 2030 mennessä.

Hallituksen esitystä on valmisteltu kolmikantaisesti ja mukana ovat olleet myös työmarkkinajärjestöt. Siitä huolimatta arvostelijoita löytyi, kun ensimmäinen luonnos vuosi sitten esiteltiin. Juuri kustannus- ja työllistämisvaikutuksia arvostelivat mm. EK, Akava, ja Suomen Yrittäjät (siirryt toiseen palveluun).

Tänään nähdään, miten mallin hinta on ajateltu ratkaistavaksi.

Ennen kuin muutosehdotuksia ryhdyttiin laatimaan yhdessä hallituksen sekä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kanssa, hallitus linjasi, että kotihoidentukea ei leikata ja ansiosidonnaisia päiviä eli päivärahapäiviä pitää olla aikaisempaa enemmän.

Aiheesta voi keskustella tiistai-iltaan 17.2.2021 klo 23.

Lue myös:

Hallituksen perhevapaamalli julkistettiin, ministeri Aino-Kaisa Pekonen: "Radikaali uudistus, ohjaa isiä käyttämään suuremman osan perhevapaista"

Suosittelemme sinulle