Hyppää sisältöön

Kuka voitti ja kuka hävisi perhevapaauudistuksessa? 5 kysymystä ja vastausta

Hallitus aikoo pidentää perhevapaita kahdella kuukaudella ja houkutella isät kotiin hoitamaan lapsia.

Isä opettaa lastaan luistelemaan
Uudistus rohkaisee isejä suuntaamaan nykyistä aktiivisemmin perhevapaille. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle
Pekka Pantsu

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) esitteli aamulla hallituksen suunnitelman perhevapaauudistuksesta.

Sen mukaan vanhempainvapaa pitenee vajaalla kahdella kuukaudella reiluun 14 kuukauteen. Vapaat jakautuvat tasaisesti isän ja äidin kesken, mutta vanhemmat voivat siirtää toisilleen noin kaksi ja puoli kuukautta. Uudistuksen on määrä tulla voimaan elokuussa 2022.

Erikoistutkija Johanna Närvi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, mitä mieltä olette perhevapaaehdotuksesta?

– Siinä on paljon hyviä asioita ja toki aina myös parantamisen varaa. Hienoa on, että pyritään parantamaan lapsiperheiden hyvinvointia, toimeentuloa ja etenkin sukupuolten tasa-arvoa. Merkittävintä on, että vapaat jaetaan lähtökohtaisesti puoliksi molemmille vanhemmille, sikäli kun lapsella molemmat vanhemmat on. Se pidentää nykyistä isän vapaakiintiötä merkittävästi reilusta parista kuukaudesta neljään kuukauteen.

– Mutta uudistus voisi olla kunnianhimoisempi. Kun vapaiden kokonaiskesto jaetaan vanhemmille puoliksi, mutta omasta osasta voi luovuttaa toiselle vanhemmalle, niin aidon kiintiön pituudeksi jää neljä kuukautta. Se voisi olla pidempikin, vaikka ehdotettukin on jo merkittävä askel isien vapaiden pidentämiseen ja sitä kautta vanhemmuuden tasaisempaan jakaantumiseen vanhempien kesken.

Minkälaisen vastaanoton uudistus saa perheissä, isien ja äitien keskuudessa?

– Varmasti myönteisen vastaanoton. Ansiosidonnaisen vapaan kokonaiskesto pitenee, mikä helpottaa lapsiperheiden toimeentuloa.

– Uudistus on oikeastaan hyvä molemmille. Äideillä säilyy mahdollisuus samanmittaiseen vapaaseen kuin nykyjärjestelmässä, mutta isille tulee lisää vapaata. Näin perheiden käytössä oleva kokonaisvapaiden määrä pitenee.

– Lapset voittavat siinä mielessä, että heillä on suurempi todennäköisyys tulla molempien vanhempien hoitamiksi ja hoivaamiksi ja sitä kautta muodostaa kiinteämpi suhde molempiin vanhempiin.

Tutkija Johanna Närvi THL
Johanna Närvi Uskoo uudistuksen lisäävän isien perhevapaiden käyttöä. Kuva: Jyrki Ojala

Ketkä hyötyvät eniten uudistuksesta, ketkä vähemmän?

– Joustoista hyötyvät etenkin muissa kuin kokoaikaisissa tai pysyvissä palkansaajasuhteessa olevat työntekijät eli yrittäjät, erilaiset itsensä työllistäjät ja lyhytaikaisissa pätkätyösuhteissa olevat vanhemmat. He pystyvät nyt sitten hyödyntämään erilaisia joustomahdollisuuksia ja käyttämään perhevapaita lyhyemmissä pätkissä, vuorottelemaan työskentelyä ja lapsen hoitamista.

– Sen sijaan työsuhteessa olevat palkansaajavanhemmat ovat joustoissa vähän eriarvoisessa asemassa. Uudistuksen mukaisesti päivärahoja voi käyttää joustavasti, mutta työsopimuslaki ei jousta yhtä lailla, eli niistä täytyy neuvotella työnantajan kanssa.

Voittavatko työnantajat vai työntekijät?

– En osaa yksiselitteisesti nimetä voittajia tai häviäjiä. Esimerkiksi joustavuus on erittäin hyvä asia yrittäjille ja itsensä työllistäjille, mutta palkansaajilla se riippuu mahdollisuuksista neuvotella oman työnantajan kanssa.

– Työnantajan näkökulmasta joustavuudessa voi olla hankaluuksia siinä mielessä, että jos vanhemmat haluavat pitää vapaita lyhyissä, useissa jaksoissa, niin työjärjestelyitä saatetaan joutua miettimään eri tavalla.

Nykyisellään isät käyttävät vanhempainrahapäivistä noin 10 prosenttia ja äidit 90 prosenttia. Suuntaavatko isät jatkossa vanhempainvapaalle nykyistä aktiivisemmin?

– Uskon uudistuksen lisäävän isien perhevapaiden käyttöä. Olemme nähneet aikaisemmista uudistuksista, että aina kun isien vapaita on pidennetty, niiden käyttö on lisääntynyt. Mutta nykyiselläänkään kaikki isät eivät käytä pidempiä kiintiöitä, eivätkä edes perinteistä kolmen viikon isyysvapaata. Uskon kuitenkin, että vapaiden käyttö tulee nykyisestä selvästi yleistymään.

Lue lisää:

Vanhempainvapaa pitenee ja jakautuu tasaisemmin äidin ja isän kesken – ministeri Pekonen: "Uudistus tulee lisäämään julkisen talouden kustannuksia"

Suosittelemme sinulle