Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä on päättänyt, että pääkaupunkiseudulla siirrytään rajatusti osittaiseen lähiopetukseen toisella asteella.

Muita voimassa olevia rajoituksia ja suosituksia jatketaan maaliskuun loppuun.

  • Voit katsoa tallenteen tiedotustilaisuudesta klikkaamalla jutun pääkuvaa.

Tilaisuudessa puhuivat Helsingin pormestari Jan Vapaavuori, Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä, Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen, HUSin toimitusjohtaja Juha Tuominen ja THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen.

Toisen asteen lähiopetusta avataan, perusteena opiskelijoiden kohtaamat haasteet

Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen kertoo, että toinen aste siirtyy rajatusti lähiopetukseen maaliskuun alusta alkaen.

– Korkeintaan puolet lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista on vuorollaan lähiopetuksessa. Ryhmäkokoja säädellään, jotta turvavälit pysyvät, hän sanoo.

Yo-kokeisiin osallistuvat opiskelijat puolestaan siirtyvät etäopiskeluun 1.3. alkaen.

Ammatillisessa koulutuksessa siirrytään järjestelyihin, joissa kolmannes opiskelijoista on kerrallaan lähiopetuksessa. Lähiopetus toteutetaan terveysturvallisuusohjeita noudattaen.

Viljanen kertoo, että on ilmeistä, että koronan aiheuttama poikkeustilanne on rikkonut nuorten arkea ja aiheuttaa siten epätoivottavaa käytöstä heissä.

– Pääkaupunkiseudun nuorten rajoitukset ovat selkeästi jatkuneet liian pitkään.

Toisen asteen nuoret eivät ole olleet lyhyttä jaksoa lukuun ottamatta vuoteen. Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen sanoo, että etäopetuksessa oppiminen on heikentynyt.

– Tilanne johtaa eriarvoistumiseen. Myös ennen hyvin menestyneet opiskelevat putoavat, hän sanoo.

Mielenterveysongelmia esiintyy yhä enemmän. Nuoria myös katoaa oppilaitosten tavoittamattomiin. Koulussa kokoontumisen sijasta nuoret kokoontuvat nyt muun muassa kauppakeskuksissa.

– Nuorten sosiaaliset ja psyykkiset haitat ylittävät etäopetuksen hyödyt.

HUS ei kannattanut lähiopetuksen avaamista, mutta "nokkapokkaa" ei ole

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori kuvaa tilannetta vakavaksi.

– Olemme uudessa tilanteessa, jossa näyttää siltä, että tällä hetkellä käytössä oleva keinoarsenaali yhdistettynä ihmisten arkikäyttöytymiseen, ei näytä olevan tarpeeksi tehokas ratkaisemaan tilannetta.

Hänen mukaansa on perusteltua ottaa käyttöön raskaampia toimenpiteitä.

Pääkaupunkiseudulla siirrytään maaliskuussa rajatusti ja terveysturvallisesti osittaiseen lähiopetukseen toisella asteella, ja muita voimassa olevia rajoituksia ja suosituksia jatketaan maaliskuun loppuun.

Vapaavuori kertoo, että lähiopetuksen avaaminen oli Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien yksimielinen päätös. Ainakin HUS oli asiasta eri mieltä.

HUSin toimitusjohtaja Juha Tuominen sanoo, että kyseessä on monipiippuinen asia.

– HUSissa ajattelemme asiaa pelkästään terveydenhuollon kantokyvyn kannalta. Ymmärrämme kaupunginjohtajia. Tässä ei ole nokkapokkaa, vaan toisemme näkökulmat olemme kuulleet.

Lisäksi koronakoordinaatioryhmä yhtyi THL:n ja HUSin suositukseen siitä, että Etelä-Suomen aluehallintovirasto tekisi päätöksen yli kuuden hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisen kieltämisestä mahdollisimman pian kuukauden ajaksi.

Uuteen tartuntalakiin varauduttava jo nyt

Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä käsitteli puheenvuorossaan uutta tartuntatautilakia.

– Uudesta tartuntatautilaista ja sen toimintavaltuuksista totean, että toivon ettei sitä jouduta käyttämään, mutta varautua siihen pitää. Kunnille ja aveille on tulossa uusia toimivaltuuksia koskien yksityisten ja julkisten toimijoiden asiakastiloja. Vain ravintolat on jätetty niiden ulkopuolelle, koska niille on omat lainsäädäntönsä.

Heti lain voimaan tullessa on kaikissa asiakastiloissa oltava tietyt perusasiat kunnossa, Mäkelä sanoo.

Säännöt ovat:

  • Mahdollisuus käsien puhdistamiseen.
  • Riittävät hygieniaohjeet esillä.
  • Mahdolliset asiakaspaikat riittävät etäällä toisistaan.
  • Tilojen ja pintojen puhdistamista tehostettava.

Mäkelän mukaan pian lain voimaantulon jälkeen otetaan käyttöön myös mahdollisuus edellyttää toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että asiakkaat voivat välttää lähikontaktit muihin tilojen käyttäjiin.

Lähikohtaktilla tarkoitetaan ihmisten oleskelua kasvotusten tai alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan samassa tilassa yli 15 minuutin ajan, tai fyysistä kontaktia.

Toimien valvominen on haaste, toteaa Mäkelä.

– Se vaatii aveilta ja kaupungeilta uusia toimintatapoja. Toimijan vastuulle jää harkita, millä toimenpiteillä koronaturvallisuus pystytään järjestämään. Tähän pyydämme kaikkia mukaan varautumaan.

Mikäli epidemiatilanne vielä heikkenee, voidaan ottaa käyttöön ankarin keino, eli tiettyjen tilojen sulkeminen kokonaan.

– Sulkupäätös voisi koskea muun muassa erilaisia liinkunta- ja harrastustiloja ja muita vapaa-ajan vieton tiloja, Mäkelä sanoo.

THL suosittaa baarien ja yökerhojen sulkemista

Tilaisuudessa myös THL ja HUS kertoivat epidemiatilanteesta.

Aiemmin torstaina THL kertoi suosittelevansa baarien, pubien ja yökerhoja sulkemista pääkaupunkiseudulla mahdollisimman nopeasti. THL suosittelee myös, että HUS-alueen asukkaat välttävät oman alueen ulkopuolelle matkustamista.

Koronakoordinaatioryhmässä ei otettu kantaa THL:n ehdotuksiin, koska ne eivät ole kaupungin päätösvallassa tai koska ne linkittyvät yleisesti koko maan epidemian hoitoon.

On luotettava valtiovallan kykyyn tehdä perusteltuja päätöksiä, totesi Jan Vapaavuori. Hänen mukaansa THL:n suositus on looginen ja linjassa epidemiatilanteen kanssa.

HUSin toimitusjohtaja Juha Tuominen on sitä mieltä, että THL:n ulostulo oli ryhdikäs ja odotettu.

– Jatkotoimenpiteet jäävät valtioneuvoston ja avien päätettäväksi. THL on tehnyt tehtävänsä niin kuin pitääkin, eli kertonut mielipiteensä eikä jäänyt piiloon. Odotan mielenkiinnolla, millaisiin toimiin ryhdytään näin vakavan viestin jälkeen, Tuominen totesi.

Tartunnat HUSissa yhä kasvussa

THL:n terveysturvallisuusjohtaja Mika Salmisen mukaan Suomen tilanne on nyt vaikea. Hän kertoo, että koronastrategiassa tasolle 2 siirtymistä tarkastellaan parhaillaan.

– Tänään ilmoitettiin vuoden ennätyslukema tartunnoissa, 614 tapausta. Tämä huolestuttaa, hän sanoo.

Suomessa tartunnat tapahtuvat etenkin samassa taloudessa. Myös harrastukset, työpaikat ja ravitsemisliikkeet korostuvat tartuntapaikkoina.

Alueellinen tilanne on vaihteleva. Osassa alueista ilmaantuvuus on laskenut, mutta HUS-alueella kasvanut etenkin viimeisten neljän viikon aikana.

Tällä hetkellä etenkin Helsingissä ja Vantaalla virusta ilmaantuu nyt paljon.

– Meitä huolettaa, että kun virus kiertää, syntyy erilaisia muunnoksia. Britanniasta löytynyt muunnos on osoittaunut herkemmin tarttuvaksi. Tämä on aiheuttanut huolen, että sellaisetkin tilanteet, joissa epidemia ei ole ollut kasvussa, voivat muuttua nopeasti suuriksi epidemioiksi, Salminen sanoo.

Niin kauan kun muunnoksen leviämistä voidaan estää, epidemia pysyy paremmin hallussa ja ihmisiä voidaan rokottaa.

Rokotusten tilanne hyvä, sanoo THL

Suomessa on annettu 314 000 rokotetta ja yli 240 000 henkilöä on saanut vähintään yhden rokotteen.

– Olemme hyvässä asemassa verrattuna muihin Euroopan maihin, THL:n Mika Salminen sanoo.

Salmisen mukaan suurin osa suuressa riskissä olevista henkilöistä pitäisi saada rokotettua ennen kesää, jos kaikki sujuu suunnitellusti.

– Tietysti tähän liittyy epävarmuuksia. Toki voi myös käydä niin, että rokotteita saadaan arvioitua nopeammin.

"Talviloma ei ole bileloma", muistuttaa HUS

Tartuntoja tapahtuu nyt etenkin alle 30-vuotiaiden keskuudessa, sekä jonkin verran lisääntyvästi keski-ikäisten keskuudessa, kertoo HUSin toimitusjohtaja Juha Tuominen.

– Yli 60-vuotiaiden osalta tartuntojen kasvaminen on onnistuttu pitämään aisoissa. Kasvua ei ole tapahtunut siinä ryhmässä, jolla on suurin kuoleman riski.

Positiivisten tulosten osuus kaikista näytteistä on joulusta lähtien pysynyt noin kolmen prosentin luokassa. Viime päivinä on ollut havaittavissa pientä kasvua.

– Kolme on aivan liian korkea luku. Se pitäisi saada pudotettua puoleen prosenttiin tai mieluusti nollaan, Tuominen sanoo.

Kevääseen verrattuna sairaanhoidossa on nyt vähemmän potilaita, mutta hoidossa olevien potilaiden määrä on sekin hieman kasvussa.

Kolmessa viikossa tehohoitoa vaativien potilaiden määrässä on tapahtunut kaksinkertaistuminen HUS-alueella.

– Jos tilanne heikkenee, se syö muuta sairaanhoitoa.

Tuominen myös vetoaa kansalaisia muistamaan, että edessä oleva talviloma on urheiluloma, ei bileloma. Hän on huolissaan, että viesti ei kuitenkaan välttämättä mene kaikille perille.

– Haluan toivoa parasta, mutta varaudumme pahimpaan.