Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 2 vuotta vanha

Etäisyyttä on pidettävä kaupoissa, kuntosaleilla ja muissa sisätiloissa – mutta busseissa ja ratikoissa ei matkustajamääriä rajoiteta, ainakaan vielä

Uudenmaan tiukentuvat ohjeistukset heijastuvat myös joukkoliikenteeseen. Rajoitus ei koske joukkoliikennevälineitä, mutta koskee asemia, terminaaleja ja laiturialueita.

Ihmisiä Tikkurilan asemalla.
Uudet rajoitukset eivät koske itse joukkoliikennevälineitä, vaan asemia, terminaaleja ja laiturialueita. Kuva: Petteri Sopanen / Yle
Saara Hirvonen
Avaa Yle-sovelluksessa

Uudellamaalla rajoitetaan lähikontakteja aiempaa tarkemmin huomisesta, torstaista alkaen. Rajoitukset ovat voimassa 14. maaliskuuta saakka.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto linjasi tänään keskivikkona, että Uudellamaalla turvavälejä on pidettävä sisätiloissa, joissa on yli kymmenen henkeä eli esimerkiksi kaupassa asioidessa tai kuntosaleilla. Jos ulkotiloissa on yli viisikymmentä ihmistä, myös siellä on pystyttävä pitämään vähintään kahden metrin turvavälit.

Avin ohjeistuksen mukaan myös lasten ja nuorten harrastustoiminnassa vältettävä lähikontakteja huomisesta torstaista alkaen, niin ikään 14.3. saakka.

Kysyimme uusien määräysten vaikutuksista aluehallintoylilääkäri Laura Nikuselta aluehallintovirastosta.

Mitä tiloja määräys koskee?

Koskee Tartuntatautilain 58 d mukaisia tiloja, joita ovat yksityisten, yhteisöjen ja säätiöiden tilat, yksityisten elinkeinonharjoittajien tilat, kuntien ja kuntayhtymien tilat ja uskonnollisten yhdyskuntien ja julkisoikeudellisten laitosten tilat. Päätös ei koske ravintoloita, joiden toiminnan rajoittamisesta päättää hallitus.

Tämä ei koske joukkoliikennettä, siitä on mahdollista tehdä erillinen päätös. Päätös kuuluu Tartuntatautilain 58 e pykälän alle ja siitä vastuussa on Traficom.

Miten valvotaan?

Valvonnasta vastaavat aluehallintovirasto ja kunnat yhteistyössä. Valvottavaa on paljon ja lähtökohtana on, että toimijat itse noudattavat määräyksiä ja itse toteuttavat laissa määritellyt asiat. Avilla ja kunnilla on kuitenkin valmius puuttua, jos käy ilmi, ettei näitä määräyksiä noudateta.

Toimijoiden oma vastuu on todella suuri. Heidän tulee laatia 58 d pykälän mukainen suunnitelma, missä määritetään, millä toimilla vaatimukset täyttyvät. Turvavälien säilymistä voi varmistaa esimerkiksi rajoittamalla asiakasmäärää asiakastiloissa.

Esimerkiksi kauppakeskuksissa hallinnasta vastaava taho on velvollinen ohjeistamaan vartiomiehet uusien ohjeiden tavotteista ja noudattamisesta.

Miten puututaan?

Ensisijaisesti pyritään ohjaamaan ja neuvomaan oikean suuntaiseen toimintaan.

Asiakastiloissa pitää olla myös kirjallinen suunnitelma siitä, miten turvavälien pito onnistuu. Suunnitelma on esitettävä valvojille, jotka tulevat paikan päälle katsomaan miten määräyksiä toteutetaan.

Ohjaamista voidaan tehdä kirjallisesti ja antaa määräaika ohjattujen toimien toteuttamiseen. Mikäli tilanne ei korjaudu, tila voidaan sulkea määräajaksi. Poikkeuksena on uskonnollisten yhteisöjen tilat, joita ei lain mukaan voi sulkea.

Avi valvoo jo nyt ravintolatiloja. Nyt valvontaa laajennetaan muihin elinkeinonharjoittajiin.

Miten jatkossa toimitaan, jos tilanne vieläkin pahenee?

Mikäli epidemiatilanne hankaloituu edelleen, laki mahdollistaa lisätoimien tekemisen. Avi harkitsee milloin ja miltä osin on tarve tehdä vielä tiukempia määräyksiä. Myös kunnilla on toimivalta sekä d että g pykälissä ja kunnat voivat omalla alueellaan tehdä näitä päätöksiä sen mukaan, mikä on niiden alueella välttämätöntä.

Jos toimet eivät pure ja kriteerit tiukemmille toimille täyttyvät, avi ja kunnat tekevät lisätoimia. Uudet määräykset ovat voimassa 14.3. saakka. Mahdollisesta jatkosta päätetään ennen määräaikaa.

Muutos heijastuu myös joukkoliikenteeseen

Kysyimme aluehallintoviraston päätösten vaikutuksista joukkoliikenteeseen Helsingin seudun liikenteen, HSL:n turvallisuusasiantuntija Sami Hulkkoselta.

Miten uudet määräykset näkyvät HSL:n toiminnassa?

Helsingin seudun liikenne, HSL aikoo satsata tiukempaan viestintään liikennevälineissä ja asemilla. HSL varautuu myös mahdolliseen tilanteeseen, jossa rajoitetaan matkustajamääriä joukkoliikennevälineissä. Toistaiseksi avin ohjeet eivät koske liikennevälineiden sisätiloja. Niistä päättää Traficom.

Asemien ja terminaalien osalta määräysten antaminen ja valvonta kuuluu aville. Liikennevälineiden osalta määräykset kuuluvat pykälän 58 f alle, eikä siitä ole annettu toistaiseksi määräystä. Esimerkiksi matkustajamäärien rajoittamisesta vastaa Traficom.

Panostamme viestintään, että saisimme matkustajat toimimaan lain hengen mukaisesti. Tällä hetkellä busseissa, raitiovaunuissa, metroissa, lähijunissa ja Suomenlinnan lautalla pyritään siihen, että matkustajat toimivat itse oikein.

Joutuvatko esimerkiksi kuljettajat seuraamaan matkustajamääriä?

Asiaa on harkittu, mutta päälinja on, että kuljettajat saavat keskittyä omaan työhönsä. Huonot ja liukkaat kelit vaativat kuljettajien täyden keskittymisen, heille ei voi laittaa lisätehtäviä. Se veisi liikaa aikaa ja huomiota kuljettajilta. Ainakaan tässä vaiheessa ei olla siihen menossa.

Voisivatko lipuntarkastajat tai konduktöörit valvoa matkustajamääriä ja turvavälejä?

Tämä on vasta suunnittelun alla, miten muu henkilökunta voisi osallistua. Lipuntarkastajat, konduktöörit ja järjestyksenvalvojat voisivat auttaa lähinnä neuvonnassa. Liikennehenkilökunta voisi muistuttaa turvavälien pitämisestä.

Millaisia ohjeita antaisit matkustajille?

Muistakaa käyttää maskeja, pitäkää turvavälejä, ei mennä lähemmäksi toista ihmistä kuin on tarpeellista. Tämä koskee esimerkiksi busseihin noustessa, ettei tulla liian lähelle lippua leimaavaa toista matkustajaa, vaan odotetaan maltillisesti riittävän etäällä. Yskitään ja aivastetaan nenäliinaan tai hihaan. Lisäksi huolehditaan käsihygieniasta, käsien pesemisestä ja käsidesin käytöstä. Pyritään siihen, ettei turhaan kosketella pintoja. Kun otetaan tukea kaiteista ja painetaan pysäytysnappia, ei kosketella sen jälkeen omia kasvoja.

Miten huolehditaan turvaväleistä asemilla?

Asemien ja terminaalien osalta vastuullinen toimija on tilojen haltija. Esimerkiksi metroasemien osalta vastuussa on HKL, suurin osa juna-asemista kuuluu puolestaan Väyläviraston hallintaan ja bussiterminaalit kuten Matinkylä, Kamppi, Tapiola ja muut ovat kauppakeskustoimijoiden hallinnoimia tiloja. Niille kuuluu vastuu toimenpiteiden toteuttamisesta, mutta HSL auttaa.

HSL:n matkustajamäärät ovat olleet viime keväästä asti alhaisemmat. Tällä viikolla esimerkiksi matkustajia on ollut 45 prosenttia vähemmän kuin vastaavaan aikaan aiempina vuosina.

Miten huolehditaan käsidesin tarjoamisesta ja käsien pesemismahdollisuudesta?

Käsidesiä on saatavilla kaikilta HSL-alueen metro- ja juna-asemilla. Käsidesit on yleensä sijoitettu laiturialueella sisäänkäyntien läheisyyteen. Matkustajia kehotetaan voimakkaasti käyttämään käsidesiä aina joukkoliikennevälineeseen mentäessä sekä sieltä poistuessa. Käsidesiannostelijoita täytetään säännöllisesti ja suurimman osan ajasta pullo keretään vaihtamaan uuteen ennen loppumista.

Korjattu 25.2. klo 11.09: Aiemmin jutussa sanottiin virheellisesti, että määräys ei koskisi yksityisten elinkeinonharjoittajien tiloja, kuntien ja kuntayhtymien tiloja ja uskonnollisten yhdyskuntien ja julkisoikeudellisten laitosten tiloja.

Korjattu 26.2. klo 12.17 Metrojen osalta kaikkien hallinnointi kuuluu HKL:lle, ei länsimetron osalta Länsimetro Oy:lle. Länsimetro kyllä omistaa länsimetron asemat, mutta niiden hallinnointi on HKL:n vastuulla.

Lue myös:

Uusimmat tiedot Uudenmaan koronatilanteesta

Uudet ohjeet Uudellemaalle: Jos kaupassa tai kuntosalilla on yli 10 henkeä, turvaväleistä on voitava huolehtia

Miksi koronaepidemia näyttää taas yllättäneen hallituksen? 5 kysymystä nopeasti pahenevasta koronatilanteesta

Suosittelemme