Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 2 vuotta vanha

Koskelan henkirikoksen syyttäjät: Illan kuluessa syytettyjen on täytynyt ymmärtää, mihin teko johtaa – teossa kysymys tahallisuuden alimmasta asteesta

16-vuotiaan uhrin kuolemaan johtaneen rikoksen oikeudenkäynnin ytimessä on teon tahallisuuden arvioiminen, kertovat syyttäjät.

Koskelan henririkoksen oikeudenkäynti jatkuu Helsingin käräjäoikeudessa maanantaina 1.3. alkaen kello 9. Oikeudenkäynti käydään kokonaan suljetuin ovin. Kyseessä on tapauksen kolmas käsittelypäivä. Ylen rikostoimittaja Katri Kirsi on paikalla oikeustalolla maanantaina ja haastattelee erikoissyyttäjä Yrjö Reenilää. Kuvaaja: Ronnie Holmberg /Yle
Katri Kirsi,
Tiina Karppi
Avaa Yle-sovelluksessa
  • Kolmea vuonna 2004 syntynyttä poikaa syytetään ikätoverinsa murhasta Helsingin Koskelassa perjantaina 4. joulukuuta 2020.
  • Kaikki syytetyt kiistävät murhasyytteet.
  • Maanantaina 1. maaliskuuta oikeudessa kuullaan vanhinta murhasta syytettyä poikaa.
  • Kahta muuta murhasta syytettyä ja kahta todistajaa kuultiin perjantaina 19. helmikuuta.
  • Ensimmäisenä oikeudenkäyntipäivänä 17. helmikuuta luettiin syytteet myös yhdeksästä pahoinpitelystä, ryöstöstä ja ryöstöön yllytyksestä.
  • Syytettyjä kuullaan suljetun ovin.
  • Keskiviikkona 3. maaliskuuta ovat vuorossa osapuolten loppulausunnot ja syyttäjien seuraamuskannanotto.

16-vuotiaan pojan kuolemaan johtaneen epäillyn murhan käsittely jatkuu maanantaina Helsingin käräjäoikeudessa vanhimman murhasta syytetyn pojan kuulemisella.

Kahta muuta murhasta syytettyä kuultiin oikeudenkäynnin toisena päivänä edellisviikolla. Silloin kuultiin myös kahta pojat rikospaikalla nähnyttä todistajaa.

Kaikki syytettyjen kuulemiset päätettiin käydä suljettujen ovien takana. Syyttäjät eivät voi kommentoida lainkaan, mitä oikeussalissa on kerrottu epäillyn murhaillan tapahtumista.

Murhan sijaan vanhin ja nuorin syytetty myöntävät syyllistyneensä törkeään pahoinpitelyyn ja törkeään kuolemantuottamukseen. Kolmas syytetty myöntää vain pahoinpitelyn. Riitaisaa on se, oliko syytetyillä tahallinen tarkoitus tappaa uhri vai ei.

Syyttäjä haluaa syytetyt mielentilatutkimukseen

Kuulemisten tavoitteena on selvittää etenkin sitä, mikä on ollut kunkin syytetyn osuus nuoren pojan kuolemaan johtaneissa teoissa.

– Minusta he ovat pystyneet kertomaan tapahtumista hyvin ja vapaasti. He ovat vaikuttaneet rehellisiltä. Joissain kohdissa olemme joutuneet palaamaan heidän esitutkintakertomuksiinsa, koska pääkäsittelyssä kerrottu on poikennut siitä, kertoo erikoissyyttäjä Yrjö Reenilä kuulemisista.

Teossa poikkeuksellista ovat sen törkeys ja julmuus. Syyttäjät ovat vaatineet syytettyjä mielentilatutkimukseen. Vaatimusta ei ole vastustettu.

– Tämä on syyttäjien mielestä niin käsittämätön teko, että toivomme että mielentilatutkimuksen kautta saisi selvyyttä asiaan.

Mielentilatutkimuksessa henkilö voidaan todeta syyntakeiseksi, alentuneesti syyntakeiseksi tai syyntakeettomaksi.

– Jos on henkilö on syyntakeeton, hänelle ei voida tuomita vankeutta. Jos hän on alentuneesti syyntakeeton, niin hänelle voi tuomita alentuneelta asteikolta rangaistuksia, Reenilä kertoo.

Syyttäjä: Syytettyjen täytyi pitää uhrin kuolemaa todennäköisenä

Syyttäjän mukaan teon tahallisuuden aste on yksi käsittelyn ydinkysymyksistä. Aluesyyttäjä Satu Pomoellin mukaan teossa liikutaan tahallisuuden alimmilla asteilla.

Jutussa kysymys on syyttäjän mukaan niin sanotusta todennäköisyystahallisuudesta. Syytettyjen on syyttäjien mukaan täytynyt pitää uhrin kuolemaa raa'an väkivallan jälkeen varsin todennäköisenä seurauksena.

– Tulee olemaan hyvin vaikeaa näyttää sitä, että he olisivat jo aikaisemmin päivällä ajatelleet, että henkilö surmataan, mutta se on tullut heidän ymmärrykseensä illan kuluessa. Heidän on täytynyt silloin ymmärtää, että tähän tämä tulee johtamaan, sanoo Pomoell.

Kahta muuta murhasta syytettyä ja kahta todistajaa kuultiin jo perjantaina 19. helmikuuta. Kuulemisten järjestys sovittiin kaikkien osapuolten kesken.

Aiemmin kuullut syytetyt ovat tunteneet toisensa kauan, kun taas tänään kuultava syytetty tuli mukaan porukkaan vasta viime syksynä.

– Syyttäjän mielestä tässä yritetään vyöryttää syytä tuoreimman tuttavuuden päälle, Yrjö Reenilä sanoo.

Oikeudenkäynti jatkuu vielä keskiviikkona 3. maaliskuuta. Silloin vuorossa ovat osapuolten loppulausunnot ja syyttäjien seuraamuskannanotto.

Syyttäjät vaativat kolmelle murhasta syytetylle ehdottomia vankeusrangaistuksia, mutta niiden pituuteen syyttäjät eivät ota vielä kantaa.

– Jos henkilöt tuomitaan murhasta, on rangaistusasteikko alaikäiselle 2–12 vuotta vankeutta. Lisäksi heitä syytetään muista teoista.

Aluesyyttäjä Satu Pomoellia haastattelee toimittaja Katri Kirsi.

Nuorimmat syytetyt hyviä ystäviä

Vaikka kuulemiset on salattu, julki tullut poliisin esitutkintamateriaali paljastaa paljon syytettyjen osuuksista tekoon sekä heidän keskinäisistä suhteistaan.

Kaksi nuorinta syytettyä ovat tunteneet toisensa samasta päiväkodista saakka. He ovat käyneet samaa peruskoulua ja aloittivat viime syksynä opinnot samassa ammattikoulussa.

He kertoivat poliisin kuulusteluissa olleensa hyviä ystäviä koko elämänsä ajan. Heillä on ollut tapana viettää paljon aikaa keskenään. Yhteisiin harrastuksiin kuului muun muassa peleistä puhuminen.

Pojat kokeilivat päihteitä yhdessä. Nuorin syytetty oli kokeillut useita eri huumeita jo alle 16-vuotiaana. Joskus he kuvasivat alkoholisoituneen ja kodittoman näköisiä ihmisiä huvikseen kännykällä.

Toisen uhrin lapsuudenkaverin puhelimesta löytyi myös kuvia uhrin pankkikortista. Esitutkinnassa selvitettiin uhrin mahdollista taloudellistä hyväksikäyttöä, mutta selvitys ei johtanut syytteisiin.

Poikien koulukaveri oli nähnyt uhrin ja hänen lapsuudenkaverinsa pankkiautomaatilla yhdessä ja ihmetellyt, miksi uhri oli näiden poikien kanssa. Esitutkinnassa kuullun koulukaverin mukaan uhri oli erilainen kuin pojat, joiden kanssa hän tuolloin oli.

Vanhin syytetty uusin porukassa

Vanhin syytetyistä tutustui toiseen syytetyistä edelliskesänä rippikoulussa. Syksyllä 2020 hän aloitti opinnot samassa ammattikoulussa molempien muiden syytettyjen kanssa. Nuorin ja vanhin syytetty olivat samalla linjalla, ja he alkoivat viettää aikaa yhdessä.

Myös epäillyn murhan uhri oli käynyt kahden nuorimman syytetyn kanssa samaa päiväkotia ja peruskoulua. Uhrin perhe on asunut nuorimman syytetyn perheen kanssa lähekkäin vuosien ajan.

Uhrin alisteisesta asemasta lapsuudenkavereihin nähden ilmeni merkkejä viimeistään viime kesän lopussa, jolloin vanhin syytetty tapasi uhrin ensimmäistä kertaa epäillyn rikoksen yhteydessä.

Vanhinta syytettyä syytetään uhrin ryöstöstä Pasilassa elokuussa. Ryöstöön yllytyksestä syytetään kahta nuorempaa murhasta syytettyä. He olivat pyytäneet kahta itseään isompaa poikaa viemään uhrilta tämän kuulokkeet.

Lapsuudenkaverit odottivat kulman takana, kun uhrilta vietiin kaikki mukana ollut omaisuus uhkailemalla ja rinnuksista kiinni pitämällä. Uhri ei tiennyt juonesta ryöstön taustalla mitään missään vaiheessa.

Ryöstöstä tehtiin rikosilmoitus, mutta tekijöitä ei tunnistettu. Rikos alkoi selvitä vasta henkirikostutkinnan yhteydessä.

Nuorin syytetty pyysi uhrin paikalle

Nuorin syytetyistä oli eniten tekemisissä uhrin kanssa. Viime kesänä hän oli alkanut viestitellä tämän kanssa tiiviimmin. Muut syytetyt viettivät uhrin kanssa aikaa vain nuorimman syytetyn ollessa mukana.

Epäiltynä murhailtana juhlittiin nuorimman syytetyn 16-vuotissyntymäpäivää. Hän kutsui uhrin mukaan illanviettoon.

Esitutkinnassa selvisi, että uhri kutsuttiin paikalle tarkoituksena kohdistaa häneen väkivaltaa ja juottaa hänelle vahvaa alkoholia. Uhria oli syyttäjien mukaan pahoinpidelty samassa paikassa jo kolmena marraskuun perjantaina ennen viimeistä iltaa.

Yhdeksän pahoinpitelysyytettä koskevat enimmäkseen näitä aiempia pahoinpitelyjä.

Poliisin esitutkinnan mukaan uhria oli pidetty “räsynukkena”, jota nöyryytettiin ja pahoinpideltiin joka kerta kovemmin ottein. Syytetyt myös kuvasivat tekoja ja jakoivat niitä sosiaalisessa mediassa keskenään.

Tämä niin sanottu “rankaisuleikki”, jossa uhria pahoinpideltiin erilaisten tekosyiden varjolla, oli kahden nuorimman syytetyn keksintöä.

Ensimmäisellä kerralla perjantaina 6. marraskuuta lapsuudentutut pahoinpitelivät ja nöyryyttivät uhria keskenään. Seuraavilla kerroilla vanhin syytetty lähti mukaan sairaaseen leikkiin.

Hän kertoi esitutkinnassa osallistuneensa väkivaltaan päästäkseen mukaan kaveriporukkaan.

Vanhin käytti vakavinta väkivaltaa

Esitutkintamateriaalista ilmenee, että syytettyjen välillä vallitsi selkeä kaksi vastaan yksi -asetelma. Kaksi nuorinta syytettyä viestittelivät keskenään teon jälkeen siitä, mitä heidän ja kolmannen syytetyn teoista kerrotaan poliisille.

Viesteissä he vähättelivät omaa osuuttaan ja koettivat vierittää syyt vanhimman syytetyn niskaan. Poliisin esitutkinnan mukaan vanhin syytetty on käyttänyt tilanteessa vakavinta väkivaltaa, mutta kaksi muutakin ovat osallistuneet tekoon yksissä tuumin.

Esitutkinnan mukaan nuorin syytetty aloitti väkivallan epäiltynä murhailtana potkaisemalla uhria jalkaan. Tämän jälkeen nuorin ja vanhin syytetty pahoinpitelivät uhria yhdessä monin eri tavoin. Heidän epäillään myös juottaneen uhrille väkisin vahvaa viinaa.

He molemmat myöntävät syyllistyneensä törkeään pahoinpitelyyn ja törkeään kuolemantuottamukseen.

Kolmas syytetty oli tällä välin alkuillasta käymässä sairaalassa terveydellisistä syistä, joista ei ole kerrottu tarkemmin. Kaksi muuta syytettyä kuvasivat uhrin pahoinpitelyä, ja lähettelivät materiaalia sairaalassa käyneelle syytetylle.

Palattuaan rikospaikalle poissa ollut syytetty osallistui heti pahoinpitelyyn kahden muun kanssa lyömällä uhria ainakin kaksi kertaa ja alentamalla häntä eri tavoin. Tämä uhrin lapsuudenkaveri myöntää vain perusmuotoisen pahoinpitelyn uhrin kuoliniltana.

Uhria pahoinpideltiin ja nöyryytettiin yhteensä noin neljän tunnin ajan useissa eri paikoissa Koskelan sairaalan alueella.

Tekoon käytettiin useita välineitä, kuten metallitankoa ja keppiä. Vanhimman syytetyn epäillään muun muassa kuristaneen uhria ja hypänneen tämän päälle teatterilavan päältä. Hän kertoi poliisikuulusteluissa tunteneensa tilanteessa selittämätöntä vihaa.

Poliisi ja syyttäjät ovat kuvanneet syytettyjen toimintaa sadistiseksi kidutukseksi.

Poliisin kuulusteluissa kaksi nuorinta syytettyä kertoivat vanhimman syytetyn pahoinpidelleen heitäkin perjantaina 4. joulukuuta. Vanhin syytetty kiistää nämä pahoinpitelysyytteet.

Uhrin pidempään tunteneet pojat väittivät poliisille yrittäneensä estää pahimpia tekoja, mutta poliisin mukaan tosiasiallisia yrityksiä väkivallan estämiseksi ei ollut.

Esitutkinnassa selvisi, että kaikki kolme nöyryyttivät loppuillasta jo tiedottomaksi mennyttä uhria, nauroivat ja kättelivät toisiaan.

Uhria oli kiusattu jo pitkään

Poliisi tiedotti tapauksen alkuvaiheessa uhrin olleen lastensuojelun asiakas. Ylen tietojen mukaan hän asui kodin ulkopuolelle sijoitettuna uhrin vanhempien omasta toiveesta.

Uhrin lähiomainen oli huomannut uhrissa pahoinpitelyn merkkejä jo ennen epäiltyä murhailtaa. Ilmeisesti uhri oli kuitenkin salannut jälkien todellisen syyn.

Poliisin esitutkinnan mukaan kiltiksi luonteeksi kuvailtu uhri ei kertonut pahoinpitelyistä kenellekään.

Uhria oli poliisin mukaan kiusattu pitkään. Ylen tietojen mukaan kiusaamiseen olivat osallistuneet murhasta syytettyjen lisäksi useat muutkin uhrin koulun oppilaat. Poliisi on aloittanut esiselvityksen koulun ja lastensuojelun toimintaan liittyen.

Esitutkinnan mukaan uhri oli kertonut nuorimman syytetyn kiusanneen häntä jo päiväkodissa. Toisaalta nuorin syytetty kertoi puolustaneensa uhria kiusaamiselta peruskoulussa, jossa myös häntä itseään kiusattiin.

Viime syksyn tapahtumiin nuorin syytetty suhtautui ristiriitaisesti. Hän myönsi pahoinpidelleensä ja haukkuneensa uhria, mutta kiisti silti kiusanneensa tätä.

Vain yksi kertoi teosta äidilleen

Nuorin syytetyistä kävi katsomassa uhria vielä samana iltana, jolloin hän tajusi uhrin joko kuolleen tai kuolevan.

Seuraavana aamuna lapsuudenkaverit kävivät vielä yhdessä rikospaikalla, jossa uhrin ruumis makasi maassa. Poliisi sai selville, että syytetyt olivat suunnitelleet ruumiin ja todisteiden hävittämistä.

Ajatuksena oli viedä ruumis Pikkukoskelle tai Hyvinkäälle, mutta tähän ei kuitenkaan ryhdytty. Ainoastaan tekoiltana sairaalassa käynyt syytetty kertoi teosta äidilleen seuraavana maanantaina.

Silloin poliisikin oli jo jutun jäljillä. Satunnainen rakennusmies oli löytänyt rankasti pahoinpidellyn uhrin ruumiin rikospaikalta.

Kaikki syytetyt olivat teon aikaan 16-vuotiaita, mutta kaksi heistä on täyttänyt tänä vuonna 17 vuotta. Syytetyt eivät ole halunneet kommentoida syytteitä ja vastauksiaan niihin julkisuudessa.

Lisää aiheesta:

"Minulla on jotain hirveää kerrottavaa", sanoi yksi Koskelan epäillyistä äidilleen – näin tapahtumat etenivät murhayön jälkeen

Kaikki 16-vuotiaan murhasta syytetyt kiistävät syytteet, syyttäjä: "Turha selittää, ettei aikomusta väkivaltaan ollut" – Koskelan veriteon käsittely alkoi oikeudessa

Sadat vaativat sosiaalisessa mediassa oikeutta Koskelan verityön uhrille – ryhmä suunnittelee muistomerkkiä ja järjestää tänään hiljaisen hetken

Ylen tiedot: Viranomaiset pettivät Koskelan surman uhrin – lastenkoti ei etsinyt poikaa vaikka vanhemmat pyysivät, koulusta paljastui puutteita

Koskelan henkirikoksen 16-vuotiaan uhrin vanhemmat hoitivat murhasta syytettyjä kodissaan – vaativat henkirikoksesta enimmäiskorvauksia

Kaksi naista näki Koskelan murhasta syytetyt pojat uhrin kanssa surmailtana: "Näytti, että he auttoivat päihtynyttä kaveria"

Koskelan henkirikos: Mikä saa nuoren tappamaan kaverinsa? Kaikki alkoi vuosia sitten

Suosittelemme