Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 2 vuotta vanha

Golfvirta on tutkijoiden mukaan heikoimmillaan yli tuhanteen vuoteen – Eurooppa saa jatkossa vähemmän lämpöä etelästä

Suomessa ilmaston lämpeneminen kuitenkin todennäköisesti voittaa merivirtojen viilentävän vaikutuksen.

Grafiikassa esitetty Golfvirran lämmin virtaus meren pinnassa pohjoiseen ja kylmä virtaus  meren pohjassa etelään.
Kuva: Lähde: NASA/IPCC/Rahmstorf grafiikka: Marja Väänänen / Yle, Leena Luotio / Yle
Mika Mäkeläinen
Avaa Yle-sovelluksessa

Tutkijat ovat saaneet uutta näyttöä Pohjois-Atlantin merivirtojen heikentymisestä. Torstaina julkaistun tutkimuksen mukaan Golfvirta ja muut samaan kiertoliikkeeseen kuuluvat merivirrat ovat nyt heikompia kuin kertaakaan yli tuhanteen vuoteen.

Tutkimus julkaistiin Nature Geoscience -lehdessä ja siitä ovat kirjoittaneet muun muassa The Guardian sekä The Washington Post.

Merivirtojen ansiosta Euroopan ilmasto on nyt leudompi kuin muualla maailmassa samoilla leveysasteilla. Merivirtojen heikentyminen vaikuttaa kuitenkin ennen pitkää viilentävästi Pohjois-Euroopan ilmastoon.

Trooppinen maisema Scillynsaarilla Lounais-Englannissa.
Golfvirran lämmittävä vaikutus tuntuu erityisesti Britteinsaarten ja Norjan rannikoilla. Kuva: AOP

Ainakaan Suomessa ilmasto ei kuitenkaan ole merivirtojen takia kylmenemässä. Syynä on kasvihuonekaasujen aiheuttama ilmastonmuutos.

– Ennuste on, että vaikka merivirtojen heikentyminen aiheuttaa viilenemistä, todennäköisesti ilmaston lämpeneminen hiilidioksidin takia pääsee voitolle, arvioi akatemiatutkija J. Sakari Salonen Helsingin yliopiston Geotieteiden ja maantieteen osastolta.

Merivirtojen muutokset näyttävät siis vain hidastavan ilmaston lämpenemistä Euroopassa.

Tutkija: "Pohjois-Atlantilla tapahtumassa aivan poikkeuksellista"

Merivirtoja on pystytty mittaamaan suoraan vasta vuodesta 2004, joten tutkimuksessa on pyritty päättelemään aiempien vuosikymmenten ja vuosisatojen merivirtauksia muun muassa merenpohjan sedimenttien perusteella.

Salosen mukaan haasteena on ollut, että vaikka teoriat ovatkin ennakoineet nyt havaittuja muutoksia, niiden todentaminen on tähän asti ollut vaikeaa.

Asialla ovat nyt alan eturivin tutkijat, ja Salonen pitää heidän tutkimustaan hyvin merkittävänä.

– Pohjois-Atlantilla on tapahtumassa jotain aivan poikkeuksellista. Siellä on kehittynyt lähes 2 000 vuoteen poikkeuksellinen viileneminen ja merivirtojen hidastuminen, Salonen sanoo.

Satelliittikuva Golfvirrasta.
Samalla kun Grönlannin kaakkoispuolella on havaittu viilentymistä, Yhdysvaltain koillisrannikko on lämmennyt. Kuva: AOP

Todennäköisenä syynä merivirtojen heikentymiseen tutkijat pitävät ihmisen aiheuttamaa ilmastonmuutosta.

Salosen mukaan Pohjois-Atlantin merivirtojen muutokset ovat seuranneet ilmastonmuutoksen rytmiä. Merivirtojen hidastuminen alkoi jo 1800-luvun puolella teollistumisen myötä, mutta se on kiihtynyt viime vuosikymmeninä.

Merivirtojen heikkeneminen jatkuu

Tutkimuksessa puhutaan kiertoliikkeestä, josta tutkijat käyttävät nimeä Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC). Suomalaisille tutumpi Golfvirta on osa tätä kiertoliikettä. Uusi tutkimus vahvistaa aiempia havaintoja Golfvirran hidastumisesta.

Kiertoliike tuo tropiikin lämpöä pohjoisille leveysasteille. Pohjois-Amerikan itärannikkoa myötäilevä merivirta kuljettaa lämmintä ja suolaista vettä Pohjois-Atlantille ja edelleen Euroopan rannikolle.

Grönlannin korkeudella merivirta jäähtyy ja uppoaa. Jäähtynyt vesi virtaa syvemmällä takaisin etelään.

– Jos AMOC heikkenee, niin Golfvirta heikkenee, Salonen sanoo.

Tutkijaryhmään kuuluva Stefan Rahmstorf Potsdam Institute for Climate Impact Research -tutkimuslaitoksesta arvioi, että AMOC on tähän mennessä heikentynyt noin 15 prosenttia 1900-luvun puolivälin tasosta.

Tutkijat ennustavat, että merivirtausten heikkeneminen jatkuu. Todennäköisimpänä arviona pidetään, että AMOC heikkenee vuoteen 2100 mennessä vielä 34–45 prosenttia lisää nykytasoon verrattuna.

Grönlannin kaakkoispuolella viileä alue

Yhtenä näkyvänä oireena merivirtojen kiertokulun heikkenemisestä pidetään Grönlannin kaakkoispuolella olevaa aluetta, jossa keskilämpötila on poikkeuksellisesti laskenut.

Lämpötilapoikkeamia esittävällä kartalla se näkyy sinisenä alueena, samalla kun lähes kaikkialla muualla pohjoisella pallonpuoliskolla keskilämpötila on noussut.

Alueen viilentymistä voi tarkastella eri aikoina Yhdysvaltain liittovaltion sää- ja valtamerentutkimusviraston NOAA:n sivuilta.

kuvakaappaus NOAA:n sivulla olevasta maapallon lämpötiloja esitävästä graafista
Grönlannin kaakkoispuolella oleva viilentynyt alue näkyy NOAA:n tuoreimmassa kartassa vaaleansinisenä. Kuva: NOAA

Tällä kartalla esitetään tuorein tilanne tämän vuoden tammikuulta.

Merivirtojen kiertokulku heikkenee, jos Pohjois-Atlantin pintaveteen pääsee paljon vähäsuolaista vettä. Sitä mereen on tullut ennen kaikkea Grönlannin mannerjäätikön sulamisesta.

Tutkijat eivät kuitenkaan ole yksimielisiä siitä, mikä mannerjäätikön sulamisen merkitys kylmän alueen syntymisessä on ollut.

Suosittelemme