Hyppää sisältöön

Oittaan ulkoilualueen lähelle kaavailtu datakeskushanke etenemässä – suositut ladut säilyvät, vakuuttaa kaupunki

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle lunastusluvan hakemista alueelle, koska neuvottelut maanomistajan kanssa eivät ole tuottaneet tulosta.

Ari Tuhkanen

Oittaan ulkoilualueen kupeeseen suunniteltu Hepokorven datakeskushanke on etenemässä.

Espoon kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että kaupunki hakee ympäristöministeriöltä lunastuslupaa noin 15 hehtaarin suuruiseen määräalaan, johon suuri datakeskus sijoittuisi.

Kaupungin tiedotteen mukaan lunastuslupaa haetaan, koska alueen hankinnasta yli kymmenen vuoden ajan käydyt neuvottelut eivät ole johtaneet vapaaehtoisten kauppojen syntymiseen.

Uudessa asemakaavassa on kaupungin mukaan huomioitu Oittaan nykyiset ulkoilureitit rajaamalla ne rakentamisalueiden ulkopuolelle.

Oittaan alueella säilyy asemakaavan myötä yhteensä noin 170 hehtaaria yhtenäistä metsäaluetta, mikä mahdollistaa alueen nykyisten ulkoilureittien ja hiihtolatujen laajentamisen, jos sille nähdään tulevaisuudessa tarvetta, todetaan kaupungin tiedotteessa.

Datakeskuksen on arvioitu olevan keskeinen tekijä, kun Espoo pyrkii hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä.

Keskuksen hukkalämmön kierrätys olisi tiedotteen mukaan toteutuessaan tehokkain ja ympäristöystävällisin ratkaisu hiilineutraaliustavoitteisiin pääsemiseksi. Suuren, laskentateholtaan sadan megawatin datakeskuksen hukkalämpö kattaisi jopa kolmasosan Espoon, Kirkkonummen ja Kauniaisten alueen kaukolämpöverkon lämmöntarpeesta.

Suosittelemme sinulle