Hyppää sisältöön

Nimettömät virtsanäytteet paljastavat, mitä naiset eivät kerro alkoholinkäytöstään – raskausajan elämäntapoja tutkitaan Lahdessa ja Helsingissä

Tutkija kaipaa raskaudenaikaisesta päihteidenkäytöstä lisää tietoa, sillä se helpottaisi altistuneiden lasten auttamista.

Sikiön altistuminen vaikkapa runsaalle alkoholinkäytölle voi näkyä myöhemmin muun muassa tarkkaavaisuushäiriöinä.

Raskaudenaikaisia elämäntapoja tutkitaan odottajien virtsanäytteistä Helsingissä ja Lahdessa. Tutkimuksessa on tavoitteena kerätä noin tuhat virtsanäytettä odottavilta äideiltä. Näytteistä tutkitaan pääasiassa merkkejä alkoholista, nikotiinista ja kannabiksesta.

Virtsanäytettä ei yhdistetä mitenkään sen antajaan, joten leimaantumisen vaaraa ei ole. Anonyymissä keruussa on mahdollista saada tietoa, joka jää piiloon keskusteluissa ja kyselytutkimuksissa.

– Nämä ovat hyvin herkkiä aiheita monestakin syystä ja hyvin ymmärrettävästi, joten kysyttäessä useimmat tietenkin kiistävät esimerkiksi alkoholin käytön. Virtsanäytteet ovat siitä hyviä, että siinä alkoholista voidaan nähdä aineenvaihduntatuotteita jopa viisi vuorokautta käytön jälkeen, selittää väitöskirjatutkija ja erikoistuva lastenneurologi Mirjami Jolma.

Jolman mukaan Suomessa ei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka moni raskaana oleva nainen käyttää päihteitä tai kuinka moneen lapseen se vaikuttaa.

– Kansainvälisistä tutkimuksista tiedetään, että jopa 2–5 prosenttia lapsista altistuu merkittäville määrille alkoholia raskausaikana. Suositus on, että sitä ei käytettäisi, mutta elämä ei mene aina ihan näiden suositusten mukaisesti.

Esimerkiksi neuvoloissa annettavaa valistusta voitaisiin kohdentaa paremmin, jos sen tarpeesta olisi tarkempaa tietoa.

Ymmärrys ehkäisee lasten ongelmien syvenemistä

Raskaudenaikaiset elämäntavat kiinnostavat lastenneurologiaan erikoistuvaa Mirjami Jolmaa, koska ne saattavat olla syy monen lapsen vaikeuksiin.

– Lapset, jotka altistuvat alkoholille ja tupakalle ennen syntymäänsä, päätyvät usein meidän ja lastenpsykiatrian potilaiksi. On harmillista, että meillä ei usein ole tietoa mahdollisesta altistumisesta, jolloin emme pääse tarkkaan diagnoosiin.

Yleisellä ja nimettömällä virtsanäytteiden keruulla ei voida ratkoa yksilöiden ongelmia. Jolman mukaan tieto äitien raskaudenaikaisen päihteidenkäytön yleisyydestä on kuitenkin askel siihen suuntaan, että sille altistuneita lapsia voidaan hoitaa paremmin.

Ymmärryksen puute lapsen haasteiden taustalla olevista tekijöistä voi myöhemmällä iällä lisätä syrjäytymisen tai päihdeongelman riskiä, kun taas tarkka diagnoosi voi ehkäistä ongelmia ja kansainvälisten tutkimusten perusteella parantaa lapsen ennustetta.

Alkoholille altistuneilla lapsilla on tyypillisesti aktiivisuuden, tarkkaavuuden ja käyttäytymisen haasteita sekä oppimisvaikeuksia.

– Usein ajatellaan, että heillä olisi tavallaan kasvatuksen tarvetta ja he että he ovat alisuoriutuijia. Todellisuudessa ongelmien taustalla saattaa olla syntymää edeltäneen alkoholialtistuksen aiheuttama, pysyvä aivojen toiminnan häiriö, Jolma kertoo.

Näytteiden keruu jatkuu kesään

Lasta odottavien naisten virtsanäytteiden kerääminen on aloitettu viime syksynä Helsingissä Naistenklinikalla ja Bulevardin sikiöseulontayksikössä. Syksyllä näytteitä koottiin myös Päijät-Hämeen keskussairaalan äitiyspolikilinikan asiakkailta.

Tänä keväänä näytteitä kerätään neuvoloista. Lahti tuli mukaan tällä viikolla, ja seuraavalla viikolla virtsanäytteitä aletaan ottaa tutkimukseen Helsingissä Kallion perhekeskuksessa.

– Toivomme saavamme näytteet kerättyä ensi kesään mennessä ja analysoitua ne kesän aikana. Toivottavasti tästä jonkinlainen artikkeli syntyisi vielä jopa tämän vuoden puolella, väitöstutkija ja lastenneurologiaan erikoistuva lääkäri Mirjami Jolma sanoo.

Jolman mukaan samalla päästään kokeilemaan muutoinkin, miten anonyymi näytteiden kerääminen onnistuu.

– Jos tämä osoittautuu toimivaksi systeemiksi, tätä voidaan hyödyntää monissa muissakin tutkimuksissa eri aiheista. Ajatus siitä, että tutkimukseen osallistuvat antavat näytteensä täysin anonyymisti, on varsin uusi ainakin Suomessa.

Suosittelemme sinulle