Hyppää sisältöön

Hattulan irtisanotut viranhaltijat vaativat päätöksen kumoamista – kaavoituspäällikkö pitää potkujaan lainvastaisina ja perusteettomina

Juha Prittisen mukaan päätös on tehty lainvastaisesti menetellen ja ilman laillisia perusteita.

Kaavoituspäällikkö Juha Prittinen vaatii oikaisua irtisanomispäätökseen useilla eri perusteilla. Kuva: Ville Välimäki / Yle

Hattulan irtisanottu kaavoituspäällikkö Juha Prittinen on jättänyt oikaisuvaatimuksen elinvoimalautakunnan 23. helmikuuta tekemästä päätöksestä, jolla hänelle annettiin potkut. Myös toinen irtisanottu, rakennustarkastaja Jorma Immonen vaatii oikaisua irtisanomispäätökseensä.

Prittinen esittää oikaisuvaatimuksessaan, että päätös on tehty lainvastaisesti menetellen ja ilman laillisia perusteita. Hän vaatii päätöksen kumoamista.

Lue myös aiempi juttumme aiheesta:

Prittisen mukaan päätöksen taustalla on epäluotettava aineisto ja tarkoitushakuinen prosessi. Kuulemismenettelyssä ja irtisanomisessa toimittiin hänen mukaansa vastoin lakia, kun kuulemiskutsussa ei mainittu irtisanomista. Hän ei ole kertaakaan virkasuhteensa aikana saanut varoituksia eikä näin mahdollisuutta korjata toimintaansa.

Irtisanomispäätös perustuu väitteeseen, että Prittisen laiminlyöntien takia Hattulassa on suuri määrä lopputarkastamatta jääneitä rakennushankkeita. Prittisen näkemys on tiivistetysti se, että jos hän on esimiehenä vastuussa asiasta, niin silloin samalla logiikalla vastuullisia ovat hänenkin esimiehensä ja Hattulan kunnanhallitus.

– Mikäli väitetyt laiminlyönnit olisivat jatkuneet neljä vuotta eikä minulle niiden aikana ole kertaakaan annettu varoitusta, olisivat myös esimieheni sekä kunnanhallitus ylimpänä Hattulan kunnan lainmukaisuuden valvojana vakavasti laiminlyöneen virkavelvollisuuksiaan, hän kirjoittaa oikaisuvaatimuksessaan.

"Ei toimivaltaa vaikuttaa rakennustarkastajan päätöksiin"

Prittinen on hoitanut Hattulan teknisen johtajan virkaa vakinaisesti vuodesta 2016. Sinä vuonna myönnetyt rakennusluvat ovat edelleen voimassa vuonna 2021. Hän kertoo, että ei ole työssään ollut tekemisissä tätä aiemmin myönnettyjen lupien kanssa eikä ole toimivaltainen puuttumaan niihin.

– Missään vaiheessa en ole saanut tietooni, että kunnassa olisi ongelmia liittyen lopputarkastusta vaille jääneisiin rakennus- ja toimenpidelupiin, hän kirjoittaa oikaisuvaatimuksessaan.

Maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvissa tehtävissä rakennustarkastaja on itsenäinen viranhaltija. Prittinen kirjoittaa, että lain valmisteluaineisto korostaa viranomaisen riippumattoman aseman tärkeyttä sekä kaavoituksen ja sen toteutumisen valvonnan erottamista toisistaan.

– Teknisenä johtajana minulla ei ole ollut toimivaltaa vaikuttaa kunnan rakennustarkastajan päätöksiin.

Hattulassa on Prittisen mukaan keskitytty siihen, että kuntaan muuttavat asukkaat ja yritykset saisivat nopeaa palvelua. Prittisen mukaan mitään mahdollisuuksia ei ole ollut sellaisiin lisäresursseihin, joilla olisi voitu käydä läpi vuosikymmeniä vanhoja rauenneita rakennushankkeita.

Väitteet taloudellisista vahingoista, selvittelykustannuksista ja korvausriskeistä ovat nekin Prittisen mukaan vailla perusteita.

– Mitään tosiasioihin perustuvaa näyttöä ei esitetä korvausvastuuväitteiden perusteluksi. Mitään minun toiminnastani seurannutta riskiä ei yksilöidä. Päätöksen keskeinen peruste on tältä osin pelkkää spekulaatiota ja harhaista oletusta.

Prittinen on käynnistänyt kiinteistöverotietojen tarkastusprojektin rakennus- ja huoneistorekisteristä puuttuvien rakennusten saattamiseksi verottajan tietoon. Tämä projekti saattaa lopputarkastusta vailla olevat rakennukset verotuksen piiriin. Projekti on lisännyt kunnan kiinteistöverotuloja.

Irtisanominen perustelematon

Useita kuukausia ennen irtisanomista, osana organisaatiomuutosta, Prittinen siirrettiin teknisen johtajan virasta kaavoituspäällikön virkaan. Siitä tehtävästä hänet ensin pidätettiin virasta joulukuussa 2020 ja sitten irtisanottiin helmikuussa 2021. Kaavoituspäällikkönä hän ei enää olisi pystynyt toistamaan irtisanomisen perusteena olleita laiminlyöntejä ja siksikin irtisanomispäätös on Prittisen mukaan lainvastainen.

Jotta irtisanomiseen voitaisiin ryhtyä, tulee työnantajan kyetä osoittamaan, että irtisanomisen perusteena olevat ongelmat johtuvat pääasiassa irtisanottavasta henkilöstä. Rakennushankkeiden lopputarkastuksen tilaaminen ja hankkeen saattaminen tarkastuskelpoiseksi on hankkeeseen ryhtyvän vastuulla.

– Kunnan viranomainen valvoo toimintaa, mutta ei voi olla vastuussa hankkeeseen ryhtyvän laiminlyönneistä, Prittinen kirjoittaa.

Prittinen muistuttaa, että pelkkä virkarikosepäily ei riitä irtisanomisperusteeksi. Irtisanomispäätös on kuitenkin tehty ennen tutkintapyyntöä ja poliisin suorittamaa esitutkintaa.

Prittinen katsoo myös, että päätöksentekoon elinvoimalautakunnassa osallistui kolme eri tavoin esteellistä henkilöä.

Hänen käsityksensä on, että irtisanomisen taustalla on suunnitelmallinen ajojahti. Siihen on liittynyt asioiden käsitteleminen asianosaisilta salassa sekä työsuojeluun liittyvien määräysten ja hyvän henkilöstöpolitiikan vastainen toiminta.

Suosittelemme sinulle