Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 2 vuotta vanha

Tutkimus: Etätyöskentely voi auttaa ilmastonmuutoksen torjunnassa – ilmastopaneelin puheenjohtaja pitää päästöjen mahdollista vähenemistä merkittävänä

Etätyön yleistyminen ja vakiintuminen voi helpottaa merkittävästi ilmastotavoitteiden saavuttamista

Liikenne, aamuruuhkaa.
Henkilöautoliikenne vähenee etätyön lisääntymisen seurauksena. Kuva: Derrick Frilund / Yle
Jarmo Koponen
Avaa Yle-sovelluksessa

Osana etätyön kansantaloudellisia vaikutuksia koskevaa tutkimustyötä Turun yliopiston kauppakorkeakoulu teetti viime vuoden lopulla kyselyn, jossa selvitettiin muun muassa halukkuutta etätyön jatkamiseen korona-ajan jälkeen.

Runsaan 1500 henkilön internet-paneelissa antamien vastausten mukaan halua jatkamiseen esiintyi kaikissa, iän, koulutuksen ja tulojen mukaan tarkastelluissa ryhmissä.

Etenkin 30–59-vuotiaat, korkeakoulutetut ja ylimpään tuloluokkaan kuuluvat haluaisivat jatkaa pysyvästi etätöissä vielä Covid-19-pandemian jälkeenkin.

Työmatkaliikenteen vähennys 13 prosenttia

Kun tutkimuksen tuloksia suhteutettiin korona-aikaa edeltäneeseen työmatkaliikenteeseen, päästiin tulokseen, jonka mukaan viikoittainen työmatkaliikenne vähenee etätyön ansiosta koronapandemiaa edeltävästä ajasta 13 prosenttia.

– Erityisen kiinnostavaa on, että etätyön yleistyminen ja sen vakiintuminen varsinkin sitten korona-ajan jälkeen tuottaa ilmastomyönteisiä, sanoo yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen professori Anne Kovalainen.

Kovalaisen ohella erikoistutkija Seppo Poutasen ja tutkimusavustaja Johanna Arvosen tekemässä tutkimuksessa myös todettiin etätyön tuoneen mukanaan monia muitakin myönteisiä asioita.

Tärkeimmäksi nousi vastaajien mielestä turhan matkustamisen pois jääminen. Kaikenlaiset työmatkat koettiin etätyön osoittamien mahdollisuuksien myötä rasittavina, ja työmatkojen poisjääminen oli enemmistön mielestä myönteinen asia.

Merkittävät päästövähenemät henkilöautoliikenteen supistumisesta

Tutkimuksen kyselyn tehneessä Taloustutkimuksessa puolestaan laadittiin erilaisten tilastotietojen ja taustaoletusten avulla laskelma, jossa arvioitiin, kuinka paljon etätyön pysyväksi jääminen voisi vaikuttaa henkilöautoliikenteeseen.

– Henkilöautoliikenne kokonaisuudessaan vähenee 6 – 8 prosenttia etätyön lisääntymisen seurauksena, arvioi Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Pasi Holm.

Ilmastopolitiikan suunnittelua ja sitä koskevaa päätöksentekoa tukevan Ilmastopaneelin puheenjohtaja, professori Markku Ollikainen pitää laskelman mukaista vähenemää merkittävänä.

– Mikäli henkilöautoliikenne todella kokonaisuudessaan vähenee 6 – 8 prosenttia, niin kyseessä on merkittävä vähennys päästöihin. Eli päästöt vähenevät 0,34 – 0,45 miljoonaa tonnia vuodessa. Sehän on lähes kolmannes niistä lisätoimista, mitä me tarvitsemme, että liikenteen päästöt puolittuisivat vuoteen 2030 mennessä, Ollikainen laskee.

Lue myös:

Suomen ilmastopaneeli julkaisi uudet päästövähennystavoitteensa – tekniikan kehitys mahdollistaa yhä kunnianhimoisempia ilmastotoimia

Suosittelemme