Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 2 vuotta vanha

Kokosimme kysymyksiä ja vastauksia liikkumisrajoituksista – miten käy pihatöiden, kastejuhlien ja kunnanrajat ylittävien juoksulenkkien?

Hallituksen esitys liikkumisvapauden rajoittamisesta herättää kysymyksiä. Osaan on vaikeaa löytää selvää vastausta.

Kaksi lasta metsässä.
Liikkumisrajoituksia koskeva laki ei ehdi eduskunnan käsittelyyn ennen pääsiäistä. Seuraava täysistunto, jossa esitystä mahdollisesti voitaisiin käsitellä, on pääsiäisen jälkeisenä tiistaina. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle
Clarissa Jäärni,
Veikko Eromäki
Avaa Yle-sovelluksessa

Eduskunta aloittaa tänään hallituksen eilen esittämien liikkumisrajoitusten käsittelyn.

Hallitus antoi eduskunnalle eilen esityksen, jolla se esittää liikkumisvapauden ja lähikontaktien väliaikaista rajoittamista sekä maskipakkoa pahimmille koronaepidemia-alueille, eli pääkaupunkiseudulle ja Turun alueelle.

Esitykseen ja sen pykäliin ja poikkeuksiin voi käydä tutustumassa valtioneuvoston sivuilla.

Esitys herätti vilkasta keskustelua, kritiikkiä, kehuja ja ennen kaikkea satapäin kysymyksiä sekä niihin lisäkysymyksiä.

Yle koosti näitä ja vastauksia eilisessä jutussamme. Asia herätti kuitenkin niin paljon pohdiskelua, että keräsimme vielä lisää kysymyksiä, joihin tulkitsimme vastauksia hallituksen esityksestä.

Kohta mahdollisesti liikkumisrajoituksien kohteena olevia kansalaisia mietityttivät muun muassa seuraavat seikat. Jokaisen vastauksen alussa on ote hallituksen esityksestä ja sen jälkeen tulkintamme ja valtioneuvoston kanslian lainsäädäntöneuvos Maaret Suomen kommentit siitä, miten esitystä sovelletaan.

Miten määritellään oma kesämökki? Tarkistetaanko tieto kiinteistörekisteristä vai voiko se olla perheen yhteinen mökki?

(Rajoitusalueilla liikkuminen on sallittua) jos liikkuminen on välttämätöntä henkilön tai samaan talouteen kuuluvan toisen henkilön omistuksessa tai pysyvässä hallinnassa tai käytössä olevalle vapaa-ajan asunnolle siirtymiseksi.

– Poikkeus on rajattu käyttöoikeuden varallisuusoikeudellisesta muodosta riippumatta tilanteisiin, joissa vapaa-ajan asunto on pysyväisluonteisesti henkilöön omaan talouteen kuuluvien käytössä ja jolloin riski tartuntojen leviämisestä oman talouden ulkopuolella on rajallisempi, lainsäädäntöneuvos Maaret Suomi kommentoi.

Suomen mukaan poikkeus ei kata muutamaksi viikoksi tai päiväksi tarkoitettua sopimusta, vaan kyseessä on pysyväisluonteinen hallinta.

Voiko ylittää kuntarajan ja käydä ruokakaupassa naapurikunnan puolella, vai tuleeko siirtyä käyttämään kotikunnan puolella olevaa, vaikka se olisi kauempana omasta kodista?

Edellä 2 §:n 1 momentissa säädetystä poiketen mainitun pykälän 2 momentissa tarkoitetuilla alueilla saa liikkua, niille saa tulla ja niiltä saa poistua, jos liikkuminen on välttämätöntä: 1) elintarvikkeiden, ruoan, lääkkeiden, polttoaineen tai muiden näihin merkitykseltään rinnastuvien henkilökohtaisen elämän kannalta välttämättömien tarvikkeiden hankkimiseksi.

– Kielto koskee poistumista asuinpaikalla olevan kiinteistön suljetusta tai rajatusta pihapiiristä. Lähtökohtaisesti ei siis voi liikkua tai oleskella muualla kuin kotikunnassaan olevassa asuinpaikassa, Maaret Suomi kommentoi.

Suomi kuitenkin lisää, että välttämätön syy voi muuttaa asiaa. Eli jos lyhyemmän matkan päässä olevassa kaupassa asiointi olisi vaikkapa terveydentilan takia välttämätöntä, voisi tämä olla poikkeustilanne.

Kreeta Karhumaa ja koira.
Laille tarvitaan vielä presidentin vahvistus eduskuntakäsittelyn jälkeen, ja vasta tämän jälkeen hallitus voi antaa asetuksen, jolla liikkumisrajoituksia voitaisiin asettaa. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Jokapäiväinen lenkkeilyreittini kulkee osittain naapurikunnan alueella. Voinko käydä lenkillä normaalisti naapurikunnan puolella kulkien? Vai tulisiko minun kääntyä puolimatkassa takaisin, jotten ylitä kuntarajaa?

Kaikille sallittua on virkistäytymis- tai kuntoilutarkoituksessa tapahtuva ulkoilu samaan talouteen kuuluvien tai enintään kahden muun henkilön kanssa ja kotieläimen ulkoiluttaminen, jos se voi tapahtua riittävää etäisyyttä muihin henkilöihin pitäen ja tapahtuu alueella, jossa on voimassa 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu kielto.

Henkilö ei saa virkistysmielessä poistua rajoitustoimien kohteena olevalta alueelta. Lenkkireitti pitää siis suunnitella uusiksi.

Saako hakea kirjastosta kirjoja jos ne liittyvät opiskeluun tai kun ne eivät liity opiskeluun?

(Liikkua saa jos se on) on välttämätöntä: 5) varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaiseen varhaiskasvatukseen, perusopetuslain (628/1998) tai Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain (1463/2007) mukaiseen opetukseen tai toimintaan taikka lukiokoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen tai korkea-asteen koulutukseen tai tällaisen koulutuksen pääsy-, valinta- tai soveltuvuuskokeisiin taikka ylioppilastutkinnon tai sitä vastaavan tutkinnon kokeeseen osallistumisen vuoksi.

Opiskelun takia saa hakea kirjastosta kirjoja, muutoin ei.

Saako kesken olevan autokoulun käydä loppuun?

Lakiesityksen 3 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaan liikkuminen olisi välttämättömästä syystä sallittua varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaiseen varhaiskasvatukseen, perusopetuslain (628/1998) tai Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain (1463/2007) mukaiseen opetukseen tai toimintaan taikka lukiokoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen tai korkea-asteen koulutukseen tai tällaisen koulutuksen pääsy-, valinta- tai soveltuvuuskokeisiin taikka ylioppilastutkinnon tai sitä vastaavan tutkinnon kokeeseen osallistumisen vuoksi.

– Liikkumiseen kohdistuvia poikkeusta ei ole ulotettu autokouluun, lainsäädäntöneuvos Suomi kommentoi.

(Liikkua saa) terveydenhuollon tai sosiaalihuollon palvelujen käyttämisen vuoksi taikka henkilökohtaista läsnäoloa edellyttävän viranomaisasioinnin toteuttamiseksi.

Lisäksi autokoulun voisi katsoa olevan omaa henkilökohtaista läsnäoloa edellyttävää viranomaisasiointia: ajokortti voi olla monelle pakollinen hankinta esimerkiksi töiden tai varusmiespalveluksen takia.

Puutarhan istutuskausi on käynnissä. Saako puutarhaliikkeeseen mennä hankkimaan istutukseen tarvittavia tarvikkeita?

– Ei liene välttämätöntä, Maaret Suomi kommentoi.

Saako koiranpennun koulutuskursseille osallistua?

– Liikkumiseen kohdistuvia poikkeusta ei ole ulotettu koiranpennun koulutuskursseihin, lainsäädäntöneuvos Suomi kommentoi.

Saako ystävän muutossa avustaa?

Rajoituksiin liittyvissä poikkeuksissa ei mainita, että olisi sallittua auttaa ketään oman talouden ulkopuolista henkilöä muuton kaltaisissa, ei-välttämättömissä asioissa.

Miten määritellään maskipakon maski? Onko sen oltava paperinen tai tietyt ehdot täyttävä? Riittääkö kangasmaski? Jos maskia ei ole, riittääkö esimerkiksi kaulaliina kasvojen ympärillä?

On käytettävä suun ja nenän peittävää kasvomaskia tai hengityssuojainta sisätiloissa ja liikennevälineissä, joissa on muita kuin samaan talouteen kuuluvia henkilöitä.

Kasvomaskeja ja hengityssuojaimia on monenlaisia. Esityksessä ei määritellä sitä, minkälaisia kasvomaskeja tai hengityssuojaimia tulisi käyttää. Pääasia on, että kasvomaskilla ja -suojaimella peitetään suu ja nenä. Kasvomaskin ja hengityssuojaimen teho perustuu osittain siihen, että mahdollisimman moni käyttää niitä asianmukaisesti.

– Sääntely koskisi käytännössä yli 14-vuotiaita, Maaret Suomi kertoo.

Saadaanko lapsen kastejuhlan pitää kotona ?

– Lakiehdotuksen mukaan liikkuminen olisi sallittua silloin kuin se on välttämätöntä yksilöllisestä sielunhoidollisesta tapaamisesta varten uskonnollisen yhteisön edustajan kanssa, Suomi kertoo.

Suomen mukaan kyseessä voisi olla esimerkiksi sielunhoidollinen keskustelu, ehtoollinen, kaste tai muu toimitus taikka hartaus tai muu vastaava kohtaaminen, joka voidaan järjestää joko uskonnollisen yhteisön tilassa tai muussa tilassa, jossa lähikontaktin välttäminen on mahdollista.

Lähetekeskustelun jälkeen valtioneuvoston tekemän esityksen käsittely jatkuu eduskunnan valiokunnissa. Yksi valiokunnista – todennäköisimmin perustuslakivaliokunta – antaa esityksestä mietinnön, jonka pohjalta asiasta päätetään täysistunnossa. Päätökset rajoituksien voimaantulosta menevät todennäköisesti pääsiäisen jälkeiselle ajalle.

Voit keskustella aiheesta tämän jutun alla perjantaina 26.3.2021 kello 23 saakka.

Juttua korjattu 26.3.2021 klo 19.27: Jutun autokoulua, puutarhanhoitoa ja kastetilaisuuksia koskevia kohtia on korjattu valtioneuvoston kansliasta myöhään iltapäivästä saaduilla vastauksilla.

Juttua korjattu 26.3.2021 17:21 Toisin kuin jutun alussa kirjoitettiin, esitys on hallituksen eikä valtioneuvoston esitys.

Suosittelemme