Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 2 vuotta vanha

Suurin osa kodeissa lajitellusta muovijätteestä päätyi poltettavaksi – MOT selvitti, kuinka hyvin muovin kierrätys onnistuu

Fortumin antamat luvut muovinkierrätyksen onnistumisesta eivät ole vastanneet totuutta viime vuosina.

Erilliskerättyä muovia paaleissa, matkalla kierrätettäväksi.
Nämä jätemuovipaalit ovat matkalla Saksaan, koska kotimainen kapasiteetti ei riitä kaiken suomalaiskotien muovijätteen käsittelyyn. Kuva: Janne Järvinen / Yle
Lauri Miettinen
Avaa Yle-sovelluksessa

MOT:n selvitys paljastaa, että Fortumin laitokselta vain noin kolmasosa kotien muovijätteestä päätyi uusien muovituotteiden raaka-aineeksi parin viime vuoden aikana – loput poltettiin energiantuotannossa.

Fortum on viime vuosina kertonut julkisuudessa, että sen käsittelemästä jätemuovista jopa 75 prosenttia kierrätetään uusiksi tuotteiksi. Tällainen luku oli nähtävillä vielä tammikuussa yhtiön nettisivuilla. Todellinen tehokkuus on kuitenkin ollut pari vuotta huomattavasti pienempi.

Kuvakaappaus Fortumin verkkosivuilta, jossa kuvitus muovin lajostusprosessista.
Fortumin nettisivuilta löytyi vielä tammikuussa kaavio, jonka mukaan 75 prosenttia käsitellystä muovijätteestä kierrätettäisiin uusiksi tuotteiksi. Kuva: Kuvakaappaus Fortumin sivulta

Fortumin mukaan todellisuudessa kotien jätemuovista uusiokäyttöön päätyi kuitenkin vain 37 prosenttia vuonna 2019. Senkin jälkeen on menty suunnilleen samalla tasolla.

Liiketoimintajohtaja Kalle Saarimaa Fortumista kiistää, että yhtiö olisi antanut väärää tietoa kierrätyksen tehokkuudesta. Hänen mukaansa uusioraaka-aineeksi jalostettu osuus vaihtelee vuosittain. Toiminnan alkuvaiheessa on päästy parempaan tulokseen kuin parina viime vuotena.

– Alkuvaiheessa volyymit olivat pienempiä ja markkina oli paremmassa tilanteessa, sanoo Saarimaa.

Saarimaan mukaan kerätyn muovijätteen määrä on kasvanut paljon. Ottajien määrä jätteestä saatavalle raaka-aineelle ei ole lisääntynyt samassa suhteessa. Siksi etenkin heikkolaatuisinta jätettä ohjautuu polttoon, jossa siitä syntyy sähköä ja kaukolämpöä.

Kasvaneen muovinkeräyksen taustalla ovat EU:n kunnianhimoiset kierrätystavoitteet. Saarimaan mielestä lainsäätäjän pitäisi lisätä muoviteollisuuden velvoitteita käyttää kierrätettyä raaka-ainetta. Nyt velvoitteet ovat vielä melko vähäisiä.

Fortumin Riihimäen laitos on käsitellyt pääosan suomalaiskotien erikseen kerätystä muovijätteestä. Pakkausten tuottajavastuuta hoitava Suomen Uusiomuovi Oy vie osan jätteistä Saksaan, koska kotimaasta ei löydy riittävästi käsittelykapasitettia kaikelle muovijätteelle.

Kotien muovia kerätään suoraan taloyhtiöistä ja alueellisista Rinki-pisteistä. MOT selvitti kierrätyksen onnistumista muun muassa ely-keskuksen asiakirjojen avulla.

Jätteen dumppaukselle esteitä

Takavuosina EU:sta vietiin jopa puolet kierrätykseen kerätystä muovista ulkomaille. Aina jätteen käsittely ei ole ollut siellä laillista. Esimerkiksi Greenpeace kiinnitti vuonna 2019 huomiota laittomiin kaatopaikkoihin Malesiassa.

Laiton kaatopaikka Malesiassa
Muovijätteitä on viety Euroopasta muun muassa Malesiaan. Siellä jätteitä on päätynyt myös laittomille kaatopaikoille. Kuva: Greenpeace

Nykyään EU:n ja Kiinan asettamat kiellot rajoittavat hyvin voimakkaasti mahdollisuuksia viedä muovijätettä Aasiaan. Tämä lisää jätteen tarjontaa ja uuden käsittelykapasiteetin tarvetta EU:ssa. Pakkausmuovijätteen keräyskin on kasvanut EU:ssa reippaasti.

– Kyllähän nämä paineet meihinkin vaikuttavat. On laskettu, että lähimpien vuosien aikana Eurooppaan pitäisi saada joka vuosi miljoona tonnia lisää kierrätyskapasiteettia, sanoo toimitusjohtaja Vesa Soini Suomen Uusiomuovi Oy:stä, joka hoitaa pakkausjätteen tuottajille säädettyä kierrätysvelvollisuutta.

Soinin mukaan suomalaiskotien muovijätettä ei ole koskaan viety kaukoitään.

Fortum uskoo tehokkaampaan tulevaisuuteen

Muovin kierrätyksellä vähennetään öljyn käyttöä ja alennetaan hiilidioksidipäästöjä. Fortumin teettämän selvityksen mukaan sen laitoksen nykyinenkin kierrätysaste vähentää ilmastopäästöjä.

Myös ympäristöministeriölle selvityksen tehnyt LCA-Consulting -yhtiö toteaa, että hiillidioksidipäästöjä saadaan vähennettyä 37 prosentin kierrätysasteella.

Fortumin liiketoimintajohtaja Kalle Saarimaa uskoo, että yhtiö kykenee parantamaan muovijätteen kierrätystehokkuutta.

– Lakiuudistusten avulla ja teknologian kehittyessä me voimme päästä 60–65 prosenttiin lähivuosina.

Tuollaiset luvut ovat Saarimaan mukaan mahdollisia Fortumin laitoksella perinteisellä mekaanisella tekniikalla. Tulevaisuudessa myös niin sanottu kemiallinen kierrätys uutena keinona voi vähentää polttoon eli energiakäyttöön menevien muovipalojen osuutta.

EU:n tavoitteen mukaan puolet markkinoille saatetusta pakkausmuovijätteestä pitää kierrättää vuonna 2025. EU-tavoitteiden saavuttaminen olisi helpompaa, jos kierrätys toimisi nykyistä paremmin.

Jos kodeista kerätystä muovista vain kolmasosa kierrätetään, on EU-tavoitteeseen hankala päästä.

Muovin kierrätysastetta laskettaessa otetaan huomioon myös yritysjäte ja palautuspullot– niiden kierrätyksessä on päästy parempiin tuloksiin kuin kotijätteessä. Vastuu EU:n kierrätystavoitteen saavuttamisesta on pakkausjätteen tuottajilla.

Voit keskustella aiheesta 6.4. klo 23:een asti.

MOT selvittää muovijätteen kierrätyksen kipupisteitä tuoreessa ohjelmassaan:

MOT: Minne muovijätteesi oikeasti menevät?

Suosittelemme