Hyppää sisältöön

Kemin Sahansaarenkadun muutostöistä pääsi kysymään, yleisöltä tuli vastattavaksi nelisenkymmentä kysymystä

Kiinnostuksen kohteena oli erityisesti kadun ja radan rakentamisaikainen turvallisuus, mutta myös muun muassa meluvallit.

Ilmakuva Metsä Fibren Kemin sellutehtaan pääportista.
Uusi sellutehdas vaikuttaa myös lähialueensa liikennejärjestelyihin, kun tehtaalle vedetään uusi ratayhteys ja Sahansaarenkatu kunnostetaan perinpohjaisesti. Kuva: Antti Ullakko / Yle
Kimmo Hiltula

Kemin uuteen sellutehtaaseen liittyviä liikennejärjestelyjä ja -rakentamista koskevassa yleisötilaisuudessa asiantuntijat saivat vastattavakseen noin neljäkymmentä kysymystä. Kansalaisia kiinnosti muun katu- ja rautatien rakentamisaikainen liikenneturvallisuus, erityisesti koululaisten turvallisuus.

Liikennevalo-ohjausta kaipasi useampikin kysyjä. Myös uusien meluvallien rakentaminen, vanhojen meluvallien kohtalo sekä käytöstä poistuvan rataosuuden kohtalo saivat yleisön lähestymään asiantuntijoita.

Kuinka tuotteet kulkevat satamaan?

Lisäksi yleisökysymyksiä esitettiin siitä, kuinka liikennejärjestelyt toimivat uusien yhteyksien valmistuttua ja kuinka tuotteiden kuljetus Ajoksen satamaan järjestetään.

Kysymyksiin vastaamassa olivat Kemin biotuotetehdasprojektin logistiikkajohtaja Pasi Pulkkinen, Kemin kaupungin tekninen johtaja Mika Grönvall ja Väyläviraston projektipäällikkö Vesa Pakarinen.

Uusia meluvalleja rakennetaan, vanhoja ehkä poistetaan

Rakentamisajan liikenneturvallisuutta pidetään yllä muun muassa tiedottamalla alueella toimivia urakoitsijoita eri tavoin sekä poliisin tuella. Uusia liikennevaloja ei Sahansaarenkadun hankkeen seurauksena ole tulossa, sillä kadulta poistuvat tasoristeykset. Nykyiset Lapintien ja Karihaaranväylän liikennevalot kuitenkin uusitaan.

Uusia meluvalleja rakennetaan melumallinnoksen mukaisesti ja vanhat vallit todennäköisesti poistetaan, mikäli ne on rakennettu pelkästään raidemelun vuoksi.

Uuden radan valmistumisen jälkeen nykyisen radan pölkyt ja kiskot poistetaan ja maa-alue siirtyy kaupungin omistukseen. Tuleva käyttö päätetään kaavalla.

Pitäisikö Sahansaarenkadun nimi muuttaa?

Sahansaarenkatu on remontin valmistuttua myös muun autoliikenteen käytössä, mutta todennäköisesti uudet yhteydet vähentävät oleellisesti Sahasaarenkadun käyttöä.

Ajokseen satamaan kuljetukset hoidetaan maanteitse. Kuljetuksiin on saatu poikkeuslupa käyttää isompaa kalustoa, jolloin tehtaalta satamaan kulkee kahdesta kolmeen autoa tunnissa.

Sahansaarenkatua ei olla muuttamassa, vaikka yksi yleisökysyjä muistuttikin ettei sen paremmin sahaa kuin saartakaan enää ole olemassa.

Suosittelemme sinulle