Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 2 vuotta vanha

Terrafame aikoo kunnostaa Talvivaaran aikanaan pilaaman Salmisen järven

Kunnostuksen jälkeen Salminen kuivatetaan kolmannekseen nykyisestä koostaan, koska se jää sekundääriliuotuskasojen laajennuksen alle.

Kaivosalue pääsy kielletty kyltti.
Arkistokuva Terrafamen kaivosalueelta syksyltä 2020. Kuva: Jarmo Nuotio / Yle
Tanja Heikkonen,
Sanna Kähkönen
Avaa Yle-sovelluksessa

Terrafame aikoo kunnostaa Talvivaaran aikanaan pilaaman Salmisen järven.

Kunnostuksen jälkeen Salminen kutistetaan noin viidesosaan nykyisestä koostaan, kun osa järvestä otetaan rakennuskäyttöön ja osa palautetaan kunnostuksen jälkeen takaisin järveksi.

Terrafame laajentaa kaivosalueen malmin toisen vaiheen liuotuskasoja niin, että osa uusista kasoista sijoittuu Salmisen järven paikalle.

Käytännössä Salmisen puhdistus etenee niin, että järven pohjalla oleva saastunut vesi johdetaan putkilinjaa pitkin puhdistettavaksi teollisuusalueelle. Järven pohjan päällimmäinen sedimenttikerros poistetaan imuruoppaamalla.

Ruoppausmassaa ei ole Terrafamen mukaan syntymässä paljoa. Massa välivarastoidaan alkuvaiheessa geotuubeihin sekä loppusijoitetaan myöhemmin alueella olevien vesienkäsittelysakkojen kanssa.

– Järven keskelle rakennetaan turvapato, jonka avulla varmistetaan, ettei uudelta sekundääriliuotusalueelta pääse saastuneita vesiä luonnonvesiin myöskään mahdollisissa poikkeustilanteissa, kertoo Terrafamen kestävän kehityksen johtaja Veli-Matti Hilla.

Hillan mukaan Salmisen kunnostusurakan hintaa on vaikea arvioida, koska se on osa muuta rakennustoimintaa. Kunnostuksen maksaa Terrafame.

Salminen alkoi kärsiä kaivoksesta jo 2010

Salminen on pieni, noin seitsemän hehtaarin kokoinen järvi, joka sijaitsee Terrafamen tehdasalueen luoteispuolella. Salminen alkoi Talvivaaran kaivostoiminnan aikana suolaantua jo vuonna 2010. Suolavesi jäi järven pohjalle niin, että pohjan läheinen vesi muuttui hapettomaksi.

Kaivosalueeen vedet laskivat aikaisemmin Salmisen kautta Kalliojärveen, Kolmisoppeen ja Tuhkajoen kautta Jormasjärveen. Purkuputken rakentamisen jälkeen myös luonnollinen purkureitti on tehty niin, että Salminen ja Kalliojärvi ohitetaan.

Vuonna 2012 Talvivaaran hallinnassa ollut kipsisakka-allas vuoti, ja Salmiseen pääsi metallien likaamaa vettä. Salmisen lisäksi vuoden 2012 kipsisakka-altaan vuodon jäljiltä pilaantuneita vesistöjä ovat Oulujoen suunnalla Kalliojärvi, Kalliojoki ja kaivospiirissä oleva Kolmisoppi. Vuoksen vesistön suunnassa saastumista on tapahtunut Ylä-Lumijärvessä, Lumijoessa ja Kivijärvessä.

Veli-Matti Hilla summaa, että Kalliojärvi on palautunut luontaisesti. Myös Kivijärvessä on selviä toipumisen merkkejä ja sen osalta tilannetta seurataan, ja tarvittaessa palautumista nopeutetaan tulevina vuosina veden kierrätyksellä.

Terrafame on ostanut Kivijärven rannalla olevat kiinteistöt sekä merkittävän osan vesialueesta. Aivan kaivospiirin rajalla eteläpuolella sijaitsevan pienen ja matalan Ylä-Lumijärven kunnostamista edistetään siinä vaiheessa, kun vanhojen vesienkäsittelysakkojen loppusijoittaminen etenee toteutukseen saakka.

Suosittelemme sinulle