Hyppää sisältöön

Kokoomus äänestää tyhjää, kun eduskunnassa päätetään EU:n elvytyspaketista – loi hallitukselle mahdollisuuden saada elvytyspaketti hyväksytyksi

Perustuslakivaliokunta päätti aiemmin, että EU:n elvytyspaketin hyväksymiseen tarvitaan kahden kolmasosan enemmistö. Tyhjiä ääniä ei oteta huomioon määräenemmistöä laskettaessa. Petteri Orpon mukaan päätös ei ollut helppo.

Meeri Niinistö,Ari Hakahuhta
Meeri Niinistö

Mistä on kyse?

  • Kokoomuksen Kai Mykkänen ja Petteri Orpo kertoivat tiedotustilaisuudessa, että kokoomus äänestää tyhjää, kun eduskunnassa päätetään EU:n elvytyspaketista. Mykkänen sanoo, ettei kokoomus tue elvytyspaketin sisältöä.
  • Kokoomuksen ratkaisu päästää hallituksen pälkähästä. Hallituksen äänet riittävät nyt elvytyspaketin hyväksymiseen, koska tyhjiä ääniä ei lasketa annetuiksi ääniksi.

Tiedotustilaisuus ja seuranta on päättynyt. Kiitos seurasta.

Meeri Niinistö

Tähän juttuun on koottu tiedotustilaisuuden antia. Voit katsoa tallenteen kokoomuksen tiedotustilaisuudesta alta.

Meeri Niinistö

Muutama kokoomuspoliitikko on kommentoinut päätöstä Twitterissä ja ilmoittanut äänestävänsä kokoomuksen päätöksen vastaisesti. Wille Rydman kommentoi Twitterissä, että tulee äänestämään pakettia vastaan.

Myös Janne Heikkinen kertoo äänestävänsä elvytyspakettia vastaan.

Ari Hakahuhta

Kokoomus loi hallitukselle mahdollisuuden saada elvytyspaketti eduskunnassa läpi

Kokoomuksen eduskuntaryhmän ratkaisu äänestää tyhjää EU:n elvytyspaketista eduskunnassa saattaa päästää hallituksen pälkähästä.

Laskennallisesti hallituspuolueiden edustajien äänet riittävät nyt elvytyspaketin hyväksymiseen, koska tyhjiä ääniä ei lasketa annetuiksi ääniksi. Tämä toki edellyttää, että kaikki hallituksen edustajat tukevat elvytyspakettia. Perustuslain vaatima kahden kolmasosan äänten enemmistö siis lasketaan vain jaa- tai ei-äänistä.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen kiteytti tiedotustilaisuudessa, että kokoomus loi hallitukselle mahdollisuuden viedä elvytyspaketti läpi. Kokoomus ei kuitenkaan tue pakettia.

Laskuesimerkki kahdesta kolmasosasta

Oletetaan, että kaikki kansanedustajat osallistuvat äänestykseen EU:n elvytyspaketista. Silloin 199 edustajaa äänestäisi, koska puhemies ei äänestä. Puhemiehenä äänestyksessä olisi todennäköisesti hallituspuolue keskustan Anu Vehviläinen.

Jos kaikki 38 kokoomusedustajaa äänestävät tyhjää, niitä ääniä ei oteta huomioon kahta kolmasosaa laskettaessa.

Oletetaan tässä laskuharjoituksessa edelleen, että kaikki hallituksen edustajat äänestävät elvytyspaketin puolesta ja opposition edustajat kokoomusta lukuunottamatta vastaan.

Elvytyspaketin puolesta olisi silloin 116 ääntä ja vastaan 45 ääntä. Annettuja ääniä olisi siis 161.

Kahden kolmasosan enemmistö 161 äänestä olisi 108 ääntä (tarkemmin 107,3). Eli hallituksen äänet riittäisivät tässä laskuesimerkissä elvytyspaketin hyväksymiseen.

Todellisuus eroaa laskuesimerkistä

Todellisessa äänestyksessä asia ei ole näin yksinkertainen. Esimerkiksi kokoomusedustajista Wille Rydman ja Janne Heikkinen ilmoittivat jo äänestävänsä elvytyspakettia vastaan.

Jos moni hallituksen edustaja on äänestyksestä pois, hupenee hallituksen enemmistö.

Ennen äänestystä siis hallituksen on tarkkaan varmistettava, että sen kaikki edustajat ovat paikalla äänestyksessä ja tukevat elvytyspakettia.

Juttua korjattu tiistaina 27.4.2021 klo 21.15. Tarkennettu laskuesimerkkiä. Äänestyksessä puhemies oli todennäköisesti hallituspuolueesta.

Meeri Niinistö

Miten äänet lasketaan?

Toimittaja kysyy, mitä tyhjän äänestäminen tarkoittaa, mikä vastaus Suomesta lähtee elvytyspaketista. Miten äänet lasketaan?

Kai Mykkänen sanoo, että se riippuu hallituksesta. Tyhjät äänet eivät ole laskettuna kahden kolmasosan enemmistössä, Mykkänen sanoo. Tyhjiä ääniä ei siis otetan äänestyksessä huomioon.

Seuraavaksi kysytään, miten kokoomus aikoo kertoa päätöksestä kumppaneille EU:ssa.

– Kokoomus ei estä tämän paketin menoa, siirrämme vastuun sinne minne se kuuluu eli maan hallitukselle. Hallituksen äänet riittävät paketin eteenpäin viemiseen. Kokoomus ei halua ajaa Eurooppaa kaaoksen tilaan, mitä tämän paketin kaatuminen merkitsisi. Minä luulen, ja tiedänkin, että tämä linja ymmärretään, Petteri Orpo vastaa.

Orpo: Kokoomus on Eurooppa-myönteinen puolue

Tilaisuudessa kysytään myös kokoomuksen eurooppalinjasta. Orpo sanoo, että kokoomus on voimakkaasti Eurooppa-myönteinen puolue, joka haluaa kehittää unionia.

– Eurooppa-myönteisyys ei tarkoita sitä, että kaikki, mitä komissio esittää, olisi hyviä asioita. Eurooppa-myönteisyys on sitä, että tehdään päätöksiä yhdessä, myös vaikeita päätöksiä. Tässä paketissa on valuvikoja velkavastuuseen, myös ehdollisuuteen ja perussopimuksiin liittyen. Olisimme edellyttäneet neuvotteluvaiheessa erilaista tulosta, Kai Mykkänen sanoo.

Meeri Niinistö

Orpo sanoo, että kun hallitus on vienyt pakettia läpi, kokoomuksen esitykset on äänestetty kumoon eduskunnassa.

– Emme ota vastuuta tästä neuvottelutuloksesta, vaan se vastuu on hallituksella, joka on neuvottelut käynyt. Siksi kokoomuksen eduskuntaryhmän enemmistö on päätynyt tähän kantaan.

On toimittajien kysymysten vuoro.

Meeri Niinistö

Ratkaisu ei ollut helppo, sanoo Orpo

Petteri Orpo jatkaa. Orpo sanoo, että ratkaisu ei ollut helppo kokoomukselle, vaan kompromissia on haettu.

– Emme voi tukea päätöstä, koska se ei vastaa sitä linjaa, jota Suomi ja kokoomus on edustanut. Siinä ei riittävällä tavalla ehdollisuus toteudu, tai periaate siitä, että jokainen vastaa omista veloistaan.

Meeri Niinistö

Kokoomus ei tue elvytyspaketin sisältöä

Tiedotustilaisuus alkaa.

Eduskuntaryhmä on päättänyt kokouksensa, kertoo Petteri Orpo. Aiheena on ollut EU:n elpymispaketti.

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen kertoo, että puolueen enemmistö hyväksyi puoluejohdon esityksen sitovaksi ryhmäpäätökseksi.

– Kokoomus ei hyväksy hallituksen neuvottelutulosta elpymispaketista. Hallitus on neuvotellut huonon ratkaisun ja sivuuttanut kokoomuksen esitykset ennen neuvottelutuloksen hyväksymistä ja kantaa vastuun.

Mykkänen sanoo, ettei kokoomus tue elvytyspaketin sisältöä. Mykkänen sanoo, ettei kokoomus halua ajaa EU:ta kaaokseen, vastuu elvytyspaketista on hallituksella ja siksi kokoomus äänestää tyhjää.

Meeri Niinistö

Tiedotustilaisuuden piti alkaa noin kello 18, mutta nyt sen on ilmoitettu alkavan noin kello 18:30.

Seuraamme tiedotustilaisuuden kulkua tässä artikkelissa.

Meeri Niinistö

Kokoomuksen eduskuntaryhmä kokoontuu tänään tiistaina ja pitää sen jälkeen tiedotustilaisuuden. Tilaisuuden on arvioitu alkavan noin kello 18.

Kokoomuksen näkemyksiä esittelevät puheenjohtaja Petteri Orpo ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen.

Yle seuraa tiedotustilaisuutta tässä artikkelissa.

Suosittelemme sinulle