Hyppää sisältöön

Saramojoen Louhikosken voimalaitoksen purkamiselle myönnettiin lupa

Pohjois-Karjalan Sähkön vesivoimalaitoslupa raukeaa Itä-Suomen aluehallintoviraston tekemällä päätöksellä.

Louhikosken voimalaitos Saramojoessa Nurmeksessa on tuottanut sähköä 1920-luvulta asti. Pohjois-Karjalan Sähkö on päättänyt purkaa voimalaitoksen. Kuva: Pohjois-Karjalan Sähkö
Annika Lius

Nurmeksessa Saramojoen Louhikosken voimalaitoksen purkamiselle on myönnetty lupa.

Pohjois-Karjalan Sähkön vesivoimalaitoslupa raukeaa Itä-Suomen aluehallintoviraston tekemällä päätöksellä, kertoo AVI tiedotteessaan. Päätöksen valitusaika loppuu kesäkuun alussa.

Luvan rauetessa voimalaitoksen rakenteet puretaan ja voimalaitoksen ylä- ja alakanava täytetään.

PKS:n pitää purkaa nykyiset voimalaitoksen rakenteet ja rakentaa uusi pohjapato tulvauomaan sekä tarkkailla purku- ja rakennustöiden vaikutuksia vedenlaatuun.

Lisäksi tulvauomaan rakennetaan pohjapato. Pohjapadolla pääosa Saramojoen virtaamasta ohjataan luonnonuomaan, joka toimii jatkossa kalaston vaellusreittinä.

Voimalaitoksen ja sen patorakenteiden purkaminen poistaa Saramojoesta vaellusesteen ja siten edistää merkittävästi vaelluskalojen nousumahdollisuuksia. Erityisesti vaellusesteen poistuminen hyödyttää Vuoksen vesistön erittäin uhanalaista vaeltavaa järvitaimenta.

Louhikosken voimalaitos Saramojoessa on tuottanut sähköä 1920-luvulta asti.

Lue lisää

Voimalaitos puretaan Nurmeksen Saramojoessa – erittäin uhanalainen järvitaimen on suurin hyötyjä

Suosittelemme sinulle