Hyppää sisältöön

Uuden moottoritieliittymän suunnittelu etenee Hämeenlinnan seudulla

Liittymää suunnitellaan Hämeenlinnan Moreeniin, joka yhdessä Janakkalan Rastikankaan kanssa muodostaa laajan yritysalueen. Jotta aluetta voidaan kehittää, tarvitaan uusi moottoritieliittymä.

Kolmosmoottoritie saanee muutaman vuoden päästä uuden eritasoliittymän, joka helpottaa kulkemista Hämeenlinnan Moreenin ja Janakkalan Rastikankaan yritysalueelle. Kuva: Miki Wallenius / Yle

Kolmosmoottoritien uuden eritasoliittymän suunnitelmat ovat edenneet tiesuunnitelmavaiheeseen. Liittymä on tarkoitus rakentaa Hämeenlinnan Moreenin yritysalueen kohdalle. Liittymä palvelee myös Janakkalan Rastikankaan aluetta.

Hämeenlinnan kaupunki ja Janakkalan kunta ovat yhdessä kehittäneet Moreeni-Rastikankaan yritysaluetta. Tavoitteena on kasvattaa More Industrial Parkiksi (MORE) nimetty alue yli 1 100 hehtaarin laajuiseksi. Työpaikkoja alueella voisi tulevaisuudessa olla noin 3 000.

Jotta yritysalueen kasvu olisi mahdollista, tarvitaan uusi eritasoliittymä moottoritielle. Aueelle tarvitaan myös raskaan liikenteen palvelualue, joka korvaa moottoritien nykyiset levähdysalueet ja toimii osana valtakunnallista liikennejärjestelmää. Suunnittelualueeseen kuuluu myös osa tiestä 130 eli niin sanotusta vanhasta kolmostiestä.

Tiesuunnitelma valmistunee tämän vuoden aikana, jonka jälkeen suunnitelma etenee hyväksyttäväksi. Kun tiesuunnitelma on hyväksytty ja lainvoimainen, voidaan aloittaa rakentaminen. Tavoiteaikataulu on vuosina 2024–2025.

Tiesuunnitelman laatimisesta sovittiin kesäkuussa 2019 Hämeenlinnan kaupungin, Janakkalan kunnan ja Uudenmaan ely-keskuksen kesken.

Suunnitelmaluonnokset ja niiden esittelymateriaalit ovat nähtävillä sähköisesti tämän hetken tiedon mukaan ajalla 24.5.–4.6.2021.

Suosittelemme sinulle