Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 2 vuotta vanha

Toimittajalta: Näin Ylen vaalikone tehtiin – kun yksi vaalikone palvelee 293 kunnassa, on kompromisseja pakko tehdä

Vaalikone on massatuote, jonka käyttäjät lasketaan miljoonissa. Erityisen tärkeä se on nuorille äänestäjille. Ylen vaalikoneessa korostuu paikallisuus, kirjoittaa vaalikoneen tuottaja Ville Seuri.

Ylen Kuntavaalit 2021 - grafiikka
Kuva: Yle
Ville Seuri
Avaa Yle-sovelluksessa

Ylen vaalikone kuntavaaleihin on julkaistu: pääset käyttämään sitä osoitteessa vaalikone.yle.fi.

Vaalikoneen ydintehtävä on yksinkertainen: se auttaa äänestäjää löytämään itselleen sopivan ehdokkaan. Sen rakentaminen ei kuitenkaan ole yksinkertaista vaan vaatii useiden ristiriitojen yhteensovittamista. Kaikkia ratkaisut eivät miellytä, ja jotkut ratkaisut jättävät jokaisen jotenkin tyytymättömäksi. Siksi vaalikoneet aiheuttavat aina vaalien alla runsaasti keskustelua.

Tässä tekstissä kerron, miten ratkaisimme muutaman polttavan ristiriidan, ja mitä uusia ominaisuuksia vaalikoneessa on kuntavaaleissa 2021.

Yksi vaalikone, 293 vaalit

Kuntavaalit eivät oikeastaan ole yhdet vaalit, vaan 293 samanaikaisesti eri puolilla Manner-Suomea järjestettävää vaalia. Jokaisessa kunnassa päätetään juuri sen kunnan asioista. Keskustelunaiheet ja poliittiset jakolinjat vaihtelevat.

Vaalikoneita Ylellä on kuitenkin vain yksi.

Tällä kertaa ratkaisimme ristiriidan lisäämällä paikallisuutta koneen väittämissä. Valtaosa väittämistä on valtakunnallisia, mutta niiden lisäksi on viisi paikallista väittämää. Osa väittämistä – esimerkiksi kysymys ilmaisen joukkoliikenteen kokeilemisesta – kysytään vain isoimmissa kaupungeissa. Pienemmissä kunnissa kysytään jostain muusta asiasta.

Jokaista kuntaa varten on kirjoitettu myös hyperpaikallisia, vain sitä kuntaa koskevia väittämiä. Esimerkiksi Kittilässä kysytään, pitäisikö kunnan palvelut pitkällä tähtäimellä keskittää Leville, ja Imatralla tiedustellaan näkemystä Ukonniemen uimahallin rakentamisesta.

Paikalliset väittämät on tehty Ylen paikallistoimituksissa, joissa on syvennytty paikallispolitiikkaan 293-osaista podcast-sarjaa Kuntarundia tehtäessä. Sarja julkaistaan kello 8 tiistaiaamuna.

Kaikille, mutta erityisesti nuorille

Vaalikoneet on tehty äänestäjien, ei ehdokkaiden, avuksi.

Vaalikone on jo pitkän aikaa ollut Ylen vaalien verkkosisällöistä suosituin. Eduskuntavaaleissa 2019 Ylen vaalikoneessa oli hiukan alle kaksi miljoonaa kävijää. Kuntavaaleissa kävijämäärän voi olettaa kasvavan, koska näissä vaaleissa äänestäjät tarvitsevat eduskuntavaaleja enemmän apua ehdokkaisiin tutustumiseen. Ehdokkaista isoin osa kun ei ole tuttuja esimerkiksi uutisista.

Vaalikone on siis massatuote, mutta erityisen tärkeä se on tietyille käyttäjäryhmille. Tampereen yliopiston kattavan Vaalikoneet 2021 -tutkimuksen mukaan vaalikoneita käyttävät etenkin nuoret ja politiikkaa vähemmän seuraavat ihmiset. Heille vaalikone on myös tärkeä tietolähde omaa ehdokasta etsiessä, kun taas monet vanhemmat ihmiset suhtautuvat vaalikoneeseen vain viihteenä.

Ylen vaalikoneessa on pyritty erityisesti ottamaan huomioon nuoret ja politiikkaa vain satunnaisesti seuraavat. Teemojen ja väittämien joukkoon on nostettu erityisesti nuoria kiinnostavia aiheita, ja toisaalta väittämät on pyritty muotoilemaan sellaisiksi, etteivät ne edellytä syvällistä tietoa poliitikasta.

Antakaa taustatietoa, mutta nopeasti

Vaalikoneen käyttäminen on hauskaa, mutta myös aikaavievää. Ei ole helppo vastata 26 väitteeseen, jotka käsittelevät kaikkea kouluruokailusta kunnan tuloihin.

Vaalikoneiden käyttäjät kaipaavatkin usein taustatietoa vastaamisen tueksi. Kuitenkaan he eivät halua tuhlata aikaansa tai syventyä kovin pitkiin pohdintoihin.

Näissä vaaleissa Ylen vaalikone tarjoaa lyhyen selitystekstin liki kaikkiin väitteisiin. Ainoastaan paikallisiin väitteisiin, joita on useita satoja erilaisia, ei ole kirjoitettu selitystekstejä.

Selitysteksteistä on pyritty laatimaan niin neutraaleja kuin mahdollista. Kehitysvaiheessa testasimme myös sitä, että selitysten sijaan käyttäjälle näytettäisiin argumentteja puolesta ja vastaan. Vaikka testikäyttäjämme pitivät näistä, totesimme, että argumenteissa on vaikea yhdistää olennaisuus ja tiiviys.

Ikuisia arvoja, ohimeneviä pikkukiistoja

Erityisesti poliitikkojen keskuudessa vaalikoneiden "arvokysymykset" ovat inhottuja. Eduskuntavaaleissa 2019 Yle sai erityisen paljon palautetta väitteestä, joka kuului: "Perinteiset arvot ovat hyvän elämän perusta."

"Perinteiset arvot" koettiin epämääräiseksi ilmaukseksi, eikä väitteen yhteyttä kansanedustajan työhön pidetty ihan selvänä. Siitä huolimatta väite toimi vaalikoneen näkökulmasta erinomaisesti: se erotteli arvoliberaalit ja -konservatiivit selvästi toisistaan.

Tällä kertaa vaalikoneessa ei ole arvokysymysten osiota, eikä siinä kysytä perinteisistä arvoista, mutta kaikki väitteet eivät liity konkreettiseen kuntapolitiikkaan. Kysymme muun muassa, tarvitaanko politiikassa "vahvoja johtajia, jotka panevat asiat kuntoon ilman kompromisseja".

Äänestäjän kannalta on olennaista tietää, mitä ehdokas ajattelee päivänpolttavista asioista, mutta myös, miten tämä ehkä reagoi muihin valtuustokauden aikana esiin nouseviin asioihin. Tätä yritetään vaalikoneessa mallintaa selvittämällä ehdokkaiden poliittista arvomaailmaa, kuten sitä, millaista johtajuutta hän arvostaa.

Selailijoita ja etsijöitä

Vaalikoneella on erilaisia käyttäjiä. Käyttäjä voi tulla koneeseen ilman ennakko-oletuksia, vastata väitteisiin ja sitten alkaa tarkastelemaan ehdokkaita, joita kone hänelle suosittelee.

Mutta moni käyttäjä ei ole tällainen. Moni tietää jo jotakuinkin, millaista ehdokasta haluaa äänestää: esimerkiksi mitä ikäluokkaa, sukupuolta tai puoluetta ehdokas edustaa. Vaalikonetta käytetään profiiliin sopivien ehdokkaiden ajatusten tarkasteluun.

Tällä kertaa halusimme palvella entistä paremmin myös jälkimmäistä käyttäjäryhmää. Vaalikoneen etusivulla on kaksi painiketta. Vasemmalta pääsee vastaamaan väitteisiin, mutta oikealta tarkastelemaan ehdokaslistoja haluamiensa kriteerien mukaan.

Mitä mieltä olet Ylen vaalikoneesta? Voit keskustella asiasta tämän artikkelin alla keskiviikkoiltaan asti.

Suosittelemme sinulle