Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 2 vuotta vanha

Veromuutokset uhkaavat biokaasun käyttöä lämmöntuotannossa – maatilatason biokaasulaitokset saatetaan pitää verottomina

Kaasun liikennekäytön lisäämiseksi suunniteltu jakeluvelvoite on tuomassa biokaasun valmisteverotuksen piiriin. Lämmityskäytön verotus kuitenkin saattaisi ajaa valmistajia hyödyntämisen sijaan soihduttamaan kaasunsa.

Kaasuautoa tankataan
Autoa tankataan biokaasulla. Kuvituskuva. Kuva: Kare Lehtonen / Yle
Jarmo Koponen
Avaa Yle-sovelluksessa

Jotta biokaasun jakelupisteet ja kaasukäyttöiset ajoneuvot yleistyisivät nopeammin, on biokaasu tarkoitus saada niin sanotun jakeluvelvoitteen piiriin.

Velvoite hyödyttäisi polttoaineyhtiötä, sillä sen myötä ne voisivat kasvattaa pakollista uusiutuvien polttoaineiden osuuttaan myös biokaasun myynnillä.

Toisaalta jakeluvelvoitteen myötä biokaasusta tulisi muun muassa bensiinin ja dieselin tapaan valmisteverollinen polttoaine. Tämä biokaasualalla hyväksytään, mutta veron ulottaminen myös lämmityskäyttöön menevään biokaasuun ei valmistajia miellytä.

– Pienimmät ja keskisuuretkin toimijat voisivat lisätä kaasun soihduttamista, mikä tarkoittaisi sitä, että biometaani soihdutettaisiin piipun päässä, eli siitä ei saataisi lainkaan hyötyä energiasisällön osalta, sanoo Suomen biokierto ja biokaasu ry:n toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä.

Järjestön arvion mukaan veromuutosehdotus koskee 57 prosenttia nykyisistä biokaasulaitoksista, joissa ainakin osa biokaasusta hyödynnetään lämmöntuotannossa.

Useimmissa lämpöä tuottavissa laitoksissa syötteinä käytetään yhdyskuntien jätevesilietteitä ja biojätettä, tai lämpö tuotetaan kaatopaikkakaasuista.

Toiminnot kuuluvat korkean asteen jätteenkäsittelymuotojen joukkoon, joiden edistäminen on jäte- ja kiertotalouspolitiikan mukaista. Kaatopaikkakaasun hyödyntämisessä lämmöntuottaminen on usein järkevin vaihtoehto, sillä kaasun puhdistaminen metaaniksi on kustannustehotonta.

– Biokaasutoimiala on sellainen, että laitoksia ja jätteitä on hankala siirtää. Ne ovat siellä missä jätteenkäsittelyratkaisua tarvitaan, toteaa Virolainen-Hynnä.

Kaasuautossa oleva merkki kertoo, että auto kulkee biokaasulla.
Kaasuautossa oleva merkki kertoo, että auto kulkee biokaasulla. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Alalla toivotaan, että esimerkiksi lannasta ja jätteistä tuotettujen puhdistamattomien kaasujen nykyisen kaltaista hyötykäyttöä voitaisiin jatkaa. Valtiovarainministeriöstä ei kuitenkaan luvata biokaasun lämmityskäytölle verottomuutta, mutta pienimmille valmistajille voitaisiin suoda helpotuksia.

Mallia voitaisiin ottaa sähköverotuksesta

– Meillähän on jo sähkön pientuotannossa verottomuus. En osaa rajaa sanoa, mutta ehkä maatilan tai parin maatilan muodostama kokonaisuus olisi ajatuksena jättää verotuksen ulkopuolelle tätä sähköverotus -mallia mukaillen, arvioi lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen valtiovarainministeriöstä.

Uusia biokaasulaitoksia on parhaillaankin rakenteilla. Työt ovat käynnissä muun muassa Etelä-Pohjanmaalla Jalasjärvellä: Maatilan oma biokaasulaitos on iso investointi, mutta valtion tuki auttaa nyt hankkeita eteenpäin

Biokaasun talteenotto ja hyödyntäminen on monella tavalla ilmastonmuutosta torjuvaa toimintaa. Eloperäisten jätteiden hapettomasta mätänemisestä syntyvä metaani on huomattavasti voimakkaampi ilmaston lämpenemistä aiheuttava kaasu kuin hiilidioksidi.

Lue myös:

Jos kotitaloudet lajittelisivat kaiken biojätteensä, saataisiin biokaasu jopa 90 000 autoon – nyt 60 prosenttia menee hukkaan

Suosittelemme