Hyppää sisältöön

Bensowin lastenkotisäätiön epäonnisten remonttien taustalla lahjusrikos? Syyttäjän mukaan rakennusyhtiö lahjoi työntekijän 54 000 eurolla

Syyttäjän mukaan Kauniaisissa toimivan Bensowin lastenkotisäätiön entinen työntekijä otti vastaan 54 000 euron lahjuksen päiväkotiremonttien pääurakoitsijaksi valitulta rakennusyhtiöltä. Syyttäjän mukaan rakennusyhtiö valittiin pääurakoitsijaksi ilman kilpailutusta työntekijän suosituksesta. Syytetyt kiistävät syytteet törkeistä lahjusrikoksista.

Bensowin säätiön rakennus Kauniaisissa
Bensowin lastenkotisäätiöllä on toimitilat Kauniaisissa. Kuva otettu 6.7.2015. Kuva: Christoffer Gröhn / Yle
Katri Kirsi

Jo yli sata vuotta toimineen Bensowin lastenkotisäätiön entistä työntekijää syytetään törkeästä lahjuksen ottamisesta elinkeinotoiminnassa. Lisäksi säätiön päiväkotiremonttien pääurakoitsijaksi valitun virolaisen rakennusyhtiön omistajaa ja hallituksen jäsentä syytetään törkeästä lahjuksen antamisesta.

Syytteet liittyvät vuonna 2014 alkaneeseen kahden säätiön omistaman päiväkotirakennuksen saneeraukseen Kauniaisissa. Syyttäjän mukaan rakennusyhtiön omistaja on antanut säätiön palveluksessa olleelle työntekijälle ainakin 54 000 euroa heinäkuun ja syyskuun 2014 välisenä aikana.

Syytteen mukaan lahjuksen antamisen tavoitteena on ollut saada lahjottava tehtävässään suosimaan lahjuksen antajaa tai palkita lahjottava suosimisesta. Työntekijä toimi tuolloin säätiön edustajana päiväkotiremonttien työmaalla, ja hän suositteli rakennusyhtiötä säätiön hallitukselle.

Säätiön hallitus hyväksyi kyseisen rakennusyhtiön tarjouksen päiväkotien saneerauksesta ilman kilpailutusta tai asianmukaista etukäteisuunnittelua kesäkuussa 2014.

Syyttäjän mukaan säätiön työntekijä oli pyytänyt lahjusta tai ollut itse aloitteellinen sellaisen saamiseksi.

Syyttäjä: Työntekijä tarkasti rakennusyhtiön laskut

Syytteen mukaan törkeästä lahjuksen ottamisesta syytetty työntekijä vastasi saneerausprojektin edetessä rakennusyhtiön laskujen tarkastuksesta. Laskut lähetettiin hänen kauttaan maksettaviksi säätiön tilinkäyttöoikeutetuille.

Myös erilaiset uudet korjaus- ja saneeraustöitä koskeneet tarjoukset lähetettiin kyseiselle työntekijälle. Ne hyväksyttiin sekä maksettiin hänen suosituksestaan.

Säätiö maksoi rakennusyhtiölle erilaisista rakennustöistä 24. kesäkuuta ja 23. joulukuuta 2014 välisenä aikana yhteensä lähes 900 000 euroa.

Syyttäjän mukaan rikos on törkeä, koska rakennusyhtiön tavoittelema hyöty ja säätiölle aiheutunut haitta ovat huomattavia. Myös lahjuksena annettu rahamäärä oli suuri.

Vuonna 2015 asianajotoimiston tekemän selvityksen mukaan rakennusyhtiön tavoitteena oli saada säätiö hyväksymään ja maksamaan laskut pikaisesti, koska yhtiö oli varaton eikä ollut noudattanut velvoitteita Virossa tai Suomessa.

Syyttäjä vaatii rakennusyhtiön omistajalle vankeutta

Syyttäjän vaihtoehtoisen syytteen mukaan työntekijä on syyllistynyt törkeään veropetokseen toukokuun ja lokakuun välisenä aikana 2015. Hän oli jättänyt ilmoittamatta verottajalle rakennusyhtiöltä vuonna 2014 saamansa 54 000 euron summan.

Näin hän oli välttynyt maksamasta muusta kuin ansiotulosta maksettavaa veroa noin 24 000 euroa. Verottajan mukaan varat olisi tullut ilmoittaa, koska kysymys ei ollut lainasta tai kiinteistön ostamisesta.

Syyttäjä vaatii rakennusyhtiön omistajalle yhteistä ehdotonta vankeusrangaistusta muiden vireillä olevien asioiden kanssa. Rakennusyhtiötä on epäilty muun muassa törkeästä veropetoksesta.

Työntekijälle syyttäjä vaatii ehdollista vankeusrangaistusta ja yhdyskuntapalvelusta.

Päiväkotien saneeraus lopetettiin valvontaviranomaisten toimesta syyskuussa 2014 rakennusluvan puuttumisen vuoksi. Vuoden 2015 aikana toinen rakennusliike teki remontin uudestaan.

Kyseessä olivat säätiön päiväkodit Lilla Lyan ja Stora Lyan.

Puolustus: Säätiö halusi salata mikrobiongelman

Säätiön entinen työntekijä kiistää syytteet törkeästä lahjuksen ottamisesta sekä törkeästä veropetoksesta. Puolustuksen mukaan vastuu rakennustöistä on ollut säätiön hallituksella ja toiminnanjohtajalla, joten syytteet tulee hylätä.

Puolustuksen mukaan työntekijän tilille siirretyssä 54 000 euron rahasummassa oli kysymys rakennusyhtiön omistajan antamasta lainasta. Laina ei puolustuksen mukaan liittynyt mitenkään säätiön päiväkotien saneeraukseen.

Puolustuksen mukaan työntekijä ei ole suosittanut säätiölle kyseisen rakennusyhtiön tarjouksen hyväksymistä, vaan päätös olla kilpailuttamatta saneeraustöitä oli säätiön oma ratkaisu.

Työntekijän puolustuksen mukaan säätiön hallitus ei halunnut kilpailuttaa rakennustöitä, jotta tieto päiväkotirakennuksen mikrobiongelmasta ei leviäisi laajemmalle. Urakasta tehtiin salassapitosopimukset.

Puolustuksen mukaan säätiön hallitus on vastannut siitä, tehdäänkö töiden osalta etukäteissuunnitelmat ja kilpailutetaanko rakennustyöt.

Työntekijä ei ole hyväksynyt rakennusyhtiön laskuja tai tehnyt asiakirjatarkastusta rakennustöiden hyväksymisen osalta. Hänellä ei ollut pätevyyttä tähän, minkä säätiö on tiennyt. Työntekijällä ei ole rakennusteknistä koulutusta.

Puolustuksen mukaan työntekijä ei ole syyllistynyt myöskään veropetokseen, koska rahasummassa ei ollut kysymys tulosta vain lainasta. Työntekijä on maksanut summasta myöhemmin verot, koska Verohallinnon päätös oli suoraan ulosmittauskelpoinen.

Esitutkintavaiheessa työntekijä muisti, että 54 000 euron lainasta 30 000 euroa olisi käytetty kiinteistökauppaan. Nyt puolustus kuitenkin pitää muistikuvaa vääränä eikä kiinteistökauppahintaa ole maksettu.

Rakennusyhtiön omistaja kiistää syytteet

Myös rakennusyhtiön omistaja kiistää syytteet törkeästä lahjonnasta elinkeinotoiminnassa. Puolustuksen mukaan mitään syyttäjän kuvailemaa lahjuksen antamista hyötymistarkoituksessa ei ole tapahtunut. Ylipäätään lahjaa ei ole annettu.

Rakennusyhtiön edustajan mukaan säätiölle saneerauksessa aiheutuneet vahingot eivät liity rikokseen, vaan ne tulisi käsitellä erikseen. Säätiön mukaan rakennusyhtiön saaneerauksesta aiheutui kahteen päiväkotiin yhteensä 25 rakennusvirhettä, joiden korjaaminen tuli rakennuskonsultin arvioin mukaan maksamaan lähes 600 000 euroa.

Rakennusyhtiö kiistää tehneensä rakennusvirheitä. Yhtiön mukaan se ei ole aiheuttanut vahinkoa säätiölle. Rakennusvirheitä on käsitelty jo aiemmin ainakin kahdessa riita-asiassa ja esitutkinnassa.

Puolustuksen mukaan viranomaisvelvoitteiden, kuten rakennusluvan hoitaminen ei kuulunut rakennusyhtiön vastuulle eikä yhtiöllä ollut kokonaisvastuuta tehdystä työstä.

Asian käsittely alkoi Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa toukokuun alussa. Asian käsittelyyn on varattu useita päiviä aina kesäkuuhun saakka.

Epäonnistuneiden päiväkotisaneerausten lisäksi Bensowin säätiön toiminta on joutunut kyseenalaiseen valoon erilaisista säätiön hallituksen jäsenten talousrikosepäilyistä vuosien varrella. Muun muassa säätiön entinen toiminnanjohtaja sai ehdollisen vankeustuomion veropetoksista vuonna 2016.

Bensowin säätiö (siirryt toiseen palveluun) perustettiin vuonna 1917. Sen toiminnan tarkoituksena on tukea syrjäytymisvaarassa olevia lapsia. Säätiön lastenkoti oli toiminnassa vuoteen 2012 saakka, jonka jälkeen säätiön toiminta on keskittynyt ehkäisevään lastensuojeluun ja varhaiskasvatukseen.

Lisää aiheesta:

Poliisi epäilee: Bensowin säätiön hallitus käyttänyt väärin luottamusasemaansa

Bensowin säätiön entiselle johtajalle ehdollinen vankeustuomio muun muassa veropetoksista

Ohjelma Yle Areenassa: MOT: Bensowin säätiön salaisuus

Bensowin lastenkotisäätiön juttu käräjäoikeuteen, syyte törkeästä veropetoksesta

Bensowin lastenkotisäätiön tilintarkastus paljastaa: Tappioita, verorästejä, tilintarkastajien vaihdoksia ja epäselvyyksiä

MOT: Bensowin säätiön johdon outo tietämättömyys

Suosittelemme sinulle