Hyppää sisältöön

Neova selvittää biostimulanttitehtaan perustamista Kokkolaan tai Seinäjoelle – turvepohjaisilla tuotteilla pyrittäisiin vientimarkkinoille

Neova eli entinen Vapo aloittaa esiselvityksen kahdella pohjalaispaikkakunnalla, vaikka muitakin vaihtoehtoja selvitetään vielä. Toteutuessaan tehdas olisi toiminnassa vuonna 2024. Neova arvioi, että biostimulanttituotteiden kysyntä on maailmalla kovassa kasvussa.

Biostimulanttitehtaan toisena paikkana selvitetään Haukinevaa Seinäjoella. Toinen esiselvitys alkaa Kokkolan suurteollisuusalueella. (Kuvituskuva) Kuva: Anna Wikman / Yle

Neova eli entinen Vapo suunnittelee biostimulanttitehtaan perustamista.

Mahdollisina tehtaan sijoituspaikkakuntina mainitaan Kokkola ja Seinäjoki, joissa kummassakin yhtiö käynnistää esiselvitykset tehtaan perustamista silmälläpitäen.

Kokkolassa esiselvitys tehdään tehtaan sijoittamisesta suurteollisuusalueelle. Seinäjolla selvitetään Haukinevan soveltuvuutta toiminnalle.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettyn tarve kartoitetaan nyt toukokuussa. Tehtaan sijoituspaikka valitaan vielä tämän vuoden aikana ja tuotannon on tarkoitus käynnistyä vuonna 2024.

Miksi Kokkola, miksi Seinäjoki?

Neova Ventures -liiketoimintayksikön vetäjän Mia Suomisen mukaan Kokkola valikoitui selvitettävien sijoituskohteiden joukkoon kolmesta syystä.

– Kokkola esitti meille tonttia, jonka yhteydessä on vientisatama, laitoksen kaikki tarvitsema infrastruktuuri on valmiina tai rakennettavissa lähelle ja Neovalla on alueen lähistöllä tuotantoon tarvittavaa raaka-ainetta, Suominen listaa.

Seinäjoella Neovalla taas on jo Haukinevalla toiminnassa Kekkilän kasvualustatehdas, pellettitehdas ja toimistotilaa.

– Toimintojen keskittäminen tarjoaa monia kustannuksia säästäviä synergiaetuja niin laitosten käytössä kuin kiinteistöhuollossa. Lisäksi Haukinevan lähialueilla on runsaasti saatavilla sopivaa raaka-ainetta ja valmis logistiikkainfrastruktuuri, Suominen perustelee.

Suomisen mukaan myös muut paikkavaihtoehdot ovat vielä mahdollisia.

– Nämä kaksi lähtivät nyt ensimmäisenä liikkeelle ja ovat oikein hyviä vaihtoehtoja.

Turpeesta jalostamista

Neovan mukaan tehdasinvestointi on sen kannalta merkittävä. Tehtaan työllistämisvaikutukset arvioidaan noin 15 henkilötyövuodeksi.

– Suuruusluokkana puhutaan miljoonista tai jopa kymmenista miljoonista, Suominen sanoo.

Suominen toteaa, että biostimulanttien kysyntä on tällä hetkellä maailmalla kovaa, kun lannoitteiden ja synteettisten torjunta-aineiden käyttöä rajoitetaan. Uusi tehdas pyrkii vientimarkkinoille.

– Markkinoiden on arvioitu kaksinkertaistuvan seuraavien vuosien aikana.

Neovan tuotteen raaka-aine olisi ensivaiheessa turpeesta saatavat humus-aineet. Suominen toteaa, että näin tehdas muun muassa toteuttaisi hallitusohjelman tavoitetta kehittää turpeesta korkeamman jalostusasteen tuotteita.

– Sinällään biostimulanttituotanto on ympäristöystävällistä. Ympäristövaikutusten näkökulmasta kyseessä on hyvä hanke.

Neova testaa biostimulanttituotettaan Euroopassa ja Suomessa. Myös kasvukokeita ja alan teknologiaa kehitetään.

Tuotekehittelyä Jyväskylässä

Neovan mukaan biostimulantit ovat viljelyyn tarkoitettuja, kasvin kasvua stimuloivia luonnonmukaisia aineita, jotka tehostavat ravinteiden talteenottoa, stressinsietoa ja ravinteidenkäyttöä.

Biostimulantit valmistetaan pitkälle maatuneesta jyrsinturpeesta erottamalla siitä humusaineet uuttoprosessin avulla. Prosessin ja tuotteen kehittämistä on tehty Jyväskylän yliopiston yhteydessä sijaitsevassa Neovan tuotekehityslaboratoriossa.

Aiheesta voi keskustella torstaihin 20. toukokuuta kello 23:een asti.

Lue seuraavaksi: Turvetuotannostaan tunnettu Vapo pesee kasvojaan – nimi vaihtuu Neovaksi

Suosittelemme sinulle