Hyppää sisältöön

Pitäisikö yrityksiin siirtyville kuntajohtajille asettaa karenssi? Konsultiksi ryhtyvä Vapaavuori: "Varmaan tämä on asia, joka on hyvä selvittää"

Valtionhallinnossa karenssikäytäntö on jo olemassa, mutta kuntapuolella sellaista ei ole. Kuntaliiton mukaan voisi kuitenkin olla vaikeaa määritellä, minkälaisia tehtäviä karenssit koskisivat. Lisäksi karenssiajan palkka toisi kustannuksia kunnille.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori kertoi tänään siirtyvänsä pormestarikautensa jälkeen konsulttiyhtiö Milttonille kaupunkisuunnittelun konsultointitehtäviin. Vapaavuori kuvattiin marraskuussa. Kuva: Silja Viitala / Yle
Tero Valtanen

Kuntaliitossa pohditaan parhaillaan, pitäisikö kunnista yrityksiin siirtyville kuntajohtajille määrätä mahdollisia eturistiriitoja estäviä karensseja. Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja Joona Räsänen muistuttaa, että valtionhallinnossa karenssikäytäntö on jo olemassa, mutta kuntapuolella sellaista ei ole.

– Suhtaudumme myötämielisesti siihen, että asiaa selvitettäisiin jatkossa laajemminkin esimerkiksi ministeriössä, koska kyse olisi lainsäädännön muutoksesta, Räsänen sanoo.

Valtionhallinnon puolella karenssit ovat pisimmillään kuusi kuukautta.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori kertoi tänään siirtyvänsä pormestarikautensa jälkeen konsulttiyhtiö Milttonille kaupunkisuunnittelun konsultointitehtäviin.

Aiemmin on jo uutisoitu Vapaavuoren aloittavan elokuun lopussa tanskalaisen kiinteistösijoitusyhtiö NREPin osa-aikaisena neuvonantajana.

Karensseilla pyrittäisiin siis estämään mahdollisia eturistiriitoja tilanteissa, joissa virkamies siirtyy työurallaan eteenpäin julkiselta sektorilta yksityiselle sektorille.

– Karenssi koskisi henkilöitä, joilla voidaan ajatella olevan tietoa, josta voisi olla taloudellista tai muuta etua uudessa tehtävässä. Tämä voisi aiheuttaa eturistiriidan, Räsänen selventää.

Karenssit eivät ole ongelmattomia

Kuntaliiton Räsänen sanoo, että karenssitkaan eivät ole ongelmattomia, koska voi olla vaikeaa määritellä tarkasti, mitä tehtäviä ne koskisivat.

– Tämä ei ole ongelmatonta, koska eri kunnissa samoilla tehtävänimikkeillä olevilla henkilöillä voi olla varsin erilainen toimenkuva ja tiedot käytössään.

Räsänen toteaa, että kaupunginjohtajat ja pormestarit ovat eri asemassa. Pormestari on lainsäädännön mukaan luottamushenkilö ja kaupunginjohtaja puolestaan virkasuhteessa kuntaan. Räsäsen mielestä olisi vaikeaa lähteä rajoittamaan luottamushenkilöitä miltään osin sen suhteen, mihin he voivat siviilielämässä siirtyä.

Uudistuksia pohdittaessa pitäisikin hänen mukaansa tarkkaan selvittää, saataisiinko karensseilla tarpeeksi aikaan panoksiin nähden. Räsänen muistuttaa, että karenssiajalta pitäisi maksaa henkilölle palkka.

– Joku voisi kysyä, onko tarkoituksenmukaista, että tällaisessa tilanteessa veronmaksaja kohtuullisen suuren kädenpuristuksen erorahan muodossa antaisi.

Kansanedustaja Eveliina Heinäluoma pitää karensseja tarpeellisina

NREP on iso toimija myös Helsingin kiinteistösijoitus­markkinoilla. Vasemmistoa Vapaavuoren hyppy kiinteistösijoitusyhtiöön hirvittää. Poliittisen vasemmiston mielestä siirtymään voi liittyä eturistiriitoja. Kansanedustaja, SDP:n Helsingin valtuustoryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma pitää karensseja tarpeellisina.

– Ainahan nämä ovat hieman ongelmallisia, kun julkisista johtotehtävistä siirrytään vanhoja tehtäviä lähellä oleviin yksityisen rahan yhtiöihin, toteaa Heinäluoma.

Hänen mukaansa kuntapuolella olisi välittömästi käytävä keskustelu karensseista.

– Politiikassa luottamus on kaikkein tärkeintä, niin pidän tärkeänä, että kansalaisilla on luottamus poliitikkojen ja päättäjien riippumattomuuteen.

Pormestari Vapaavuori tyrmää itse kritiikin ja sanoo selvittäneensä kaupungin päälakimieheltä tarkkaan säännökset, rajoitukset ja eettiset ohjeistukset, jotka hänen tulee ottaa huomioon seuraavissa urasiirroissaan.

– Ei voi sanoa, että olen noudattanut kaikkia säännöksiä pilkuntarkasti, koska säännöksiä ei ole, Vapaavuori toteaa.

Hän kuitenkin myöntää, että säännösten tarpeellisuutta kannattaisi miettiä.

– Varmaan tämä on asia, joka on hyvä selvittää. Nämä ovat sellaisia asioita, että jos ne keskusteluttavat, niin ne kannattaa keskustella läpi ja miettiä, liittyykö näihin ongelmia ja mitä ne mahdollisesti olisivat ja miten niitä voitaisiin estää tai ainakin lisätä yleistä luottamusta siihen, että kaikki asiat on läpi pohdittu ja mietitty.

Vapaavuori kertoo sopineensa omaehtoisesta puolen vuoden karenssista

Vapaavuori kertoo sopineensa tulevan työnantajansa NREPin kanssa omaehtoisesta puolen vuoden karenssista. Vapaavuori ei tule osallistumaan puoleen vuoteen yhtiön Helsinkiä koskevaan toimintaan.

Hän kertoo halunneensa omaehtoisen karenssin varmuuden vuoksi ja pahojen puheiden välttämiseksi.

– Kaupunkikehitystä koskevat asiat ovat lähtökohtaisesti myös julkisia. En näe, että yhtiö tässä jotakin salaista tietoa pyrkisi kalastelemaan. Tarkoituksena on hyödyntää kokonaisvaltaista tietotaitoa kaupunkikehittämisestä.

Vapaavuoren mielestä on varsin luontevaa, että hän tulevissa tehtävissään työskentelee ydinosaamisensa alueella kestävän kaupunkikehityksen ja urbaanien kysymysten parissa.

Hän on toiminut aiemmin myös asuntoministerinä ja hänen mukaansa suurten metropolien menestyminen vaatii hyvin toimivaa julkisen sektorin ja yritysten välistä yhteistyötä.

– Keinotekoinen yksityisen ja julkisen sektorin vastakkainasettelu vaikeuttaa, hidastaa ja estää parhaiden innovaatioiden käyttöönottoa kaupunkikehityksessä.

Vapaavuoren mukaan Suomeen kannattaisi luoda kulttuuria, joka suosisi liikkumista julkisen ja yksityisen sektorin välillä uran aikana.

– Tälle kansakunnalle olisi onneksi, jos meillä olisi enemmän ihmisiä, jotka ymmärtävät sekä julkisen että yksityisen sektorin logiikkaa. Tämä on monissa muissa maissa itsestäänselvyys.

Vapaavuori korostaa myös, että kiinteistöhankkeet käyvät läpi moniportaisen prosessin lautakuntien kautta kaupunginhallituksen ja -valtuuston hyväksyttäviksi.

Vasemmistoliiton ryhmänjohtaja Veronika Honkasalo on Heinäluoman kanssa samoilla linjoilla karenssin tarpeellisuudesta. Honkasalo korostaa, että Vapaavuori on pormestarina ajanut eteenpäin NREPin suunnitelmaa Lapinlahden sairaala-alueen uudistamiseksi.

Suunnitelma kaatui muiden puolueiden vastustukseen. Honkasalo ei näe vapaehtoisuuteen perustuvaa omaehtoista karenssia riittävänä. Hänen mielestään olisi parempi, että kaikille olisi yhteiset karenssisäännökset.

Honkasalo sanoo, että tässä tapauksessa karenssiajalta pitäisi tietysti myös maksaa virkamiehelle palkkaa vastaava korvaus.

– Kyllä näissä siirtymissä liikutaan liukkaalla jäällä, Honkasalo sanoo.

Voit keskustella karenssien tarpeellisuudesta perjantaihin 21.5.2021 kello 23:een asti.

Lue lisää aiheesta:

Jan Vapaavuori siirtyy konsulttitalo Milttoniin – "Meidän on ymmärrettävä kaupunkeja"

Suosittelemme sinulle