Hyppää sisältöön

Liito-oravat väistivät kiskoja pääkaupunkiseudulla, merimetsot jarruttavat satamalaajennusta Raumalla – luonto ja rakentaminen yhä nokikkain

Rauman sataman laajennus seisahtui lintuihin, liito-oravat toivat Raide-Jokerille mutkia matkaan, ja porilaisen liikekeskuksen purku odottaa varpusten pesinnän päättymistä. Asiantuntija kaipaa nykyistä ketterämpiä työkalua ristiriitojen sovitteluun.

Rauman sataman laajennukseen kuuluvan pengertien rakentaminen pysähtyi 10 metriä ennen Vähä Järviluodon rantaa. Kuva: Tapio Termonen / Yle
Tapio Termonen

Luontoarvot huomioidaan nykyisin rakennushankkeiden yhteydessä menneitä vuosikymmeniä paremmin.

Julkisuuteen nousee silti ajoittain hankkeita, joissa rakennuttajien tarpeet törmäävät luonnonsuojelukysymyksiin. Saamastaan huomiosta huolimatta ne ovat kuitenkin vähemmistössä kaikista rakennushankkeista.

Hyvällä ja ennakoivalla kaavoituksella päästään jo pitkälle, mutta ympäristöoikeuden professori Anne Kumpula Turun yliopistosta kaipaa uusia työkaluja arvojen yhteensovittamiseen.

– Meiltä puuttuu joustavia keinoa ja riittävää herkkyyttä tunnistaa jo etukäteen, miten rakentaminen ja luonto voidaan yhdistää, Kumpula sanoo.

Satamalaajennus seisahtui lintujen pesintään Raumalla

Esimerkiksi Rauman satamassa harmitellaan tilannetta, jossa sataman laajennushanke on pysähtynyt lintujen takia.

Suunnitelmien mukaan Rauman sataman pitäisi laajentua mantereelta merelle, eli muutaman sadan metrin päässä oleville luodoille. Pengertietä ensimmäiselle luodolle on jo rakennettu noin kymmenen metrin päähän rannasta.

Nyt työmaa on pysähtynyt, sillä Varsinais-Suomen ely-keskus keskeytti työt luodolla pesivien merimetsojen ja harmaahaikaroiden takia.

Asiaa on jo käsitelty Turun hallinto-oikeudessa, joka asettui ely-keskuksen päätöksen taakse. Nyt Rauman Satama Oy ja Rauman kaupunki hakevat asialle valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Epätietoisuus hankaloittaa tulevaisuuden suunnittelua

Rauman sataman laajentumista Vähä Järviluodon kautta Iso Järviluotoon on käsitelty pitkään jo ennen nykyistäkin vaihetta. Esimerkiksi asiaan liittyvä vesilupa kävi aikanaan läpi kaikki oikeusasteet.

Sataman kehityksen ja kilpailukyvyn kannalta kaikki suunnitelmia viivästyttävät oikeusprosessit ovat hankalia asioita. Kilpailu satamien välillä on kovaa, ja satamien asemalla on iso merkitys myös muun elinkeinoelämän ratkaisuihin.

Vähä Järviluoto on täyttynyt merimetsoista. Kuva: Tapio Termonen / Yle

Rauman Satama Oy:n tekninen johtaja Timo Metsäkallas sanoo, että luodoille suunniteltu laajennus on satamalle erittäin tärkeä asia.

Perinteinen kantasatama on jo täynnä ja laajennus tulee tarpeeseen. Kysyntää laajennukselle on jo ollut, mutta neuvottelutilanne on vaikea.

– Mitään ennustettavuutta alueen käytöstä ei ole olemassa. Se voi aiheuttaa miljoonien tai jopa kymmenien miljoonien eurojen tappiota, Metsäkallas sanoo.

Riitatilanteet tietävät taloudellisia tappioita

Yksi luontoarvojen kanssa paininut iso rakennushanke on parhaillaan menossa pääkaupunkiseudulla. Espoon Keilaniemestä Helsingin Itäkeskukseen kulkeva Raide-Jokeri on taistellut pitkään yhteiselosta liito-oravien kanssa.

Raide-Jokerin tapauksessa viimeisin vaihe on, että korkein hallinto-oikeus on antanut hankkeelle luvan jatkaa.

Kiistellyt hakkuut Raide-Jokerin tieltä alkoivat Patterimäen itäpuolella helmikuun puolivälissä. Kuva: Matti Myller / Yle

Työt etenevät nyt siis normaalisti, mutta takana on kuitenkin useita eri päätöksentekovaiheita. Ne ovat aiheuttaneet muutoksia hankkeen aikatauluihin matkan varrella.

– Kyllä niistä aiheutuneet taloudelliset tappiot ovat ihan merkittäviä, sanoo Raide-Jokeri-allianssin projektipäällikkö Ari Bergström.

Rakennushankkeen kokonaisaikataulu on kuitenkin pitänyt. Nykyisten suunnitelmien mukaan liikennöinti kyseisellä pikaraitiotiellä alkaa kesäkuussa 2024.

Rakentamisen ja luonnon yhteensovittaminen kaipaa uusia työkaluja

Ympäristöoikeuden professori Anne Kumpula Turun yliopistosta sanoo, että ympäristöarvojen arvostus laajeni Suomessa hyvin selvästi 1990-luvulla.

Sitä ennen luonnon suojeleminen yhdistettiin helposti vain varsinaisiin luonnonsuojelukohteisiin, mutta sittemmin luontoarvot on haluttu nähdä paljon laajemmin.

– Ennen suojeltiin vain lajia, nyt halutaan suojella myös pesimäalueita, Kumpula sanoo.

Kumpula ei lähde arvioimaan, kuinka usein rakentamiseen liittyvät motiivit ja luontoon liittyvät arvot ovat ristiriidassa keskenään.

Anne Kumpula kuitenkin sanoo, että riitatilanteita kaikista kaavoista ja rakennushankkeista on vähemmistö. Riitaisat ja oikeuteen päätyvät tapaukset nousevat vain helposti esille ja saavat paljon julkisuutta.

Rauman Satama Oy:n hallintojohtaja Mikajuhani Numminen ja tekninen johtaja Timo Metsäkallas toivovat korkeimmalta hallinto-oikeudelta lupaa laajennustöiden jatkamiselle. Kuva: Tapio Termonen / Yle

Kaikkein tärkeimpänä asiana rakentamisen ja luontoarvojen yhteensovittamisessa Anne Kumpula näkee hyvän ja ennakoivan kaavoituksen.

Kumpula kuitenkin kaipaa myös jotain ihan uutta työkalua tukemaan asioiden joustavampaa etenemistä. Edelleen puuttuu riittävää herkkyyttä tunnistaa jo etukäteen, miten yhdistää rakentaminen ja luonto voidaan yhdistää.

Oikeuteen saakka päätyvät riitatilanteet ovat usein pitkäkestoisia. Tapausten selvittelyä hankaloittaa muun muassa se, että niissä sovelletaan usein monia eri lakeja.

Sen takia eri rakennushankkeita ja niistä mahdollisesti käytäviä oikeuskäsittelyjä ei Kumpulan mukaan kannata koskaan verrata toisiinsa.

Varpuset pysäyttivät purkutyömaan

Rakennushankkeen ja luonnon yhteensovittaminen voi onnistua myös ihan vapaaehtoisesti. Yhtenä hyvänä esimerkkinä siitä käy Porin Pormestarinluodossa sijaitseva purkutyömaa.

Vanhan liikekeskuksen purkutyöt Porin Pormestarinluodossa keskeytettiin rakenteissa olevien varpusten pesien takia. Kuva: Tapio Termonen / Yle

Vanhan liikekeskuksen purku pysähtyi nopeasti, kun purkajat saivat tiedon liikekeskuksen rakenteissa olevista varpusten pesistä.

Liikekeskuksessa työskentelevä henkilökunta tiesi asiasta ja informoi siitä purkutöiden tekijöitä. Työt keskeytettiin ja varpusille annettiin pesimärauha.

Purkutöiden jatkosta ei ole vielä varmaa tietoa. Porin kaupungin luonnonsuojeluvalvoja Kimmo Nuotio arvioi kuitenkin, että purkutöiden keskeytys jää lopulta hyvin lyhytaikaiseksi.

Voit keskustella aiheesta Yle Tunnuksella. Kommentointi sulkeutuu 1. kesäkuuta kello 23.

Lue myös:

Tutkijat: Luonto pitää ottaa huomioon kaikissa valmisteilla olevissa laeissa – luonnonsuojelulaki ei riitä turvaamaan luonnon monimuotoisuutta

Hallinto-oikeus: Merimetsojen ja harmaahaikaroiden suojelu estää Rauman satamaa rakentamasta pengertietä

Pääkaupunkiseudun satojen miljoonien infrahanke pääsee etenemään – KHO antoi luvan kaataa puita Raide-Jokerin tieltä Helsingissä

Suosittelemme sinulle