Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 2 vuotta vanha

Perussuomalaisten Halla-aho korjaisi Suomen työllisyystilannetta työperäistä maahanmuuttoa rajoittamalla ja paikallista sopimista lisäämällä

Halla-aho toisti puheessaan näkemyksen, että työperäisen oleskeluluvan edellytyksenä tulisi olla noin 3 000 euron kuukausitulot. Tulevaisuudessa hallitusyhteistyö voisi Halla-ahon mukaan olla mahdollista keskustan ja kokoomuksen kanssa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho osallistui Pasilassa Ylen kuntavaalitenttiin 18. toukokuuta.
Jussi Halla-aho osallistui Pasilassa Ylen kuntavaalitenttiin 18. toukokuuta. Kuva: Silja Viitala / Yle
STT
Avaa Yle-sovelluksessa

Työpaikkojen ja työllisyysasteen kohentamiseksi ay-liikkeen ja työnantajapuolen tulisi olla paremmassa keskinäisessä vuoropuhelussa, sanoi perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho puoluevaltuuston kokouksessa pitämässään puheessa. Hänen mukaansa ratkaisut työllisyyspulmiin sekä liitto- että paikallistasolla löytyvät, jos työntekijät voivat luottaa työpaikkojen säilymiseen ja työnantajat tuottavuuden sekä kilpailukyvyn lisääntymiseen.

Halla-ahon mukaan Suomen työllisyysastetta ei saada korjatuksi niin kauan, kun ay-liike vastustaa työttömyysturvan ja irtisanomissuojan heikennyksiä, paikallisen sopimisen lisäämistä, työehtosopimusten yleissitovuuden purkamista ja lakko-oikeuden rajoittamista. Työnantajapuolelta taas puuttuu Halla-ahon mukaan ymmärrys siitä, että myös työntekijöiden neuvotteluasema on turvattava jollakin tavalla.

Ratkaisuksi Halla-aho esittää työperäisen maahanmuuton rajoittamista. Hänen mukaansa ulkomailta Suomeen tuleva työvoima vääristää työmarkkinoita, sillä työperäiset maahanmuuttajat suostuvat hänen mukaansa suomalaisia heikompiin työehtoihin ja palkkaan.

– Nykyistä joustavampi malli on mahdollinen, jos samaan aikaan suomalaisen työtekijän asema turvataan työvoiman tuonnilta ja taataan terve tasapaino työvoiman kysynnän ja tarjonnan välillä, Halla-aho sanoi.

Työperäisen oleskeluluvan edellytykseksi tuhansien kuukausitulot

Puheessaan Halla-aho toisti, että perussuomalaiset esittää työperäisen oleskeluluvan edellytykseksi noin 3 000 euron kuukausituloja. Näin muuttoliike painottuisi hänen mukaansa oikeisiin osaajiin eikä niin sanottuun halpatyövoimaan.

Jos matalapalkka-aloille tarvitaan ulkomaalaista lisätyövoimaa, heiltä tulisi Halla-ahon mukaan katkaista yhteys Suomeen tulemisen ja Suomeen jäämisen välillä.

– Ei pääsyä sosiaaliturvan piiriin, ei oikeutta perheenyhdistämiseen, ei pysyvää oleskelulupaa, ei kansalaisuutta, Halla-aho sanoi.

Perussuomalaisten muut ratkaisut työllisyyden parantamiseksi ovat Halla-ahon mukaan pieni- ja keskituloisten työssäkäyvien palkkaveron leikkaus, palkan sivukulujen karsiminen sekä yritysverotuksen keventäminen ja uudistaminen niin, että se kannustaisi investointeihin. Hänen mukaansa tällaisia olisivat asumisen, liikkumisen, kuljetusten ja energian hinnan laskeminen.

Lisäksi Halla-aho ehdottaa kehitysavun ja maahanmuuton kustannuksien karsimista.

Yhteistyö mahdollista kokoomuksen ja keskustan kanssa

Tulevaisuudessa perussuomalaisten hallitusyhteistyö voisi Halla-ahon mukaan olla mahdollista keskustan ja kokoomuksen kanssa. Puheessaan Halla-aho vastasi kokoomuksen puheenjohtajalle Petteri Orpolle, joka viikko sitten puoluevaltuustossa pitämässään puheessa asetti yhteistyölle perussuomalaisten kanssa reunaehtoja.

– Jos me tulemme vastaan toiselle osapuolelle tärkeässä asiakysymyksessä, toisen osapuolen on tultava meitä vastaan meille tärkeässä asiakysymyksessä. Yhteistyötä pohdittaessa itse kunkin on myös syytä miettiä omia prioriteetteja, Halla-aho sanoi.

RKP:n puoluekokous oli koolla samaan aikaan perussuomalaisten puoluevaltuuston kokouksen kanssa. RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoi STT:lle, että puolueiden väliset arvopohjat ovat erilaisia. Mahdollisesta hallitusyhteistyöstä perussuomalaisten kanssa on Henrikssonin mukaan kuitenkin liian aikaista keskustella.

– Olen tällä viikolla yrittänyt tuoda koko kansalle tietoon sen, mikä on RKP:n arvopohja. RKP:n arvopohja on erilainen verrattuna perussuomalaisten arvopohjaan. Tässä pitäisi tapahtua paljon, jotta näkisin, että siitä (hallitusyhteistyöstä) voitaisiin keskustella. Mielestäni on kuitenkin aivan liian aikaista sanoa yhtään mitään.

– Toivoisin, että jokaisessa puolueessa lähdettäisiin siitä, että jokaisen ihmisen ihmisarvo on sama ja että olemme yhdenvertaisia ja osoittaisimme kunnioitusta demokratiaa sekä oikeusvaltiota kohtaan. Myös vahva EU on vientivetoisen Suomen etu. Vihapuheen vastustaminen on ainakin RKP:lle kunnia-asia.

Puolueensa kynnyskysymyksiksi Halla-aho nosti maahanmuuton rajoittamisen lisäksi esimerkiksi verojen keventämisen. Hänen mukaansa puolueelle ei riitä pelkästään se, että se pääsee mukaan hallitukseen.

Suosittelemme