Hyppää sisältöön

Syyttäjä: Hattulasta irtisanotun Prittisen vastine ei loukannut lautakunnan jäsenen kunniaa

Hattulan elinvoimalautakunnan jäsen Reijo Hallenberg (kok.) pyysi poliisia tutkimaan, syyllistyikö Hattulan kunnan irtisanottu kaavoituspäällikkö Juha Prittinen oikaisuvaatimuksessaan kunnianloukkaukseen. Kirjoituksen ei katsottu olevan loukkaavan.

Elinvoimalautakunnan jäsen Reijo Hallenberg oli irtisanomassa kaavoituspäällikkö Juha Prittistä (kuvassa). Kuva: Timo Leponiemi / Yle

Itä-Suomen syyttäjänviraston aluesyyttäjä katsoo, että Hattulan irtisanotulla kaavoituspäällikkö Juha Prittisellä oli oikeus vastineessaan tuoda esille näkemyksensä elinvoimalautakunnan jäsenen Reijo Hallenbergin jääviysepäilyistä.

Hattulan elinvoimalautakunta irtisanoi helmikuussa äänestyksen jälkeen Prittisen ja rakennustarkastaja Jorma Immosen. Irtisanomisten perusteena pidettiin lopputarkastusta vailla olevien rakennusten suurta määrää.

Prittinen katsoi, että lautakunnan jäsenen Reijo Hallenberg oli päätöstä tehdessään jäävi. Vastineessaan Prittinen huomautti, että Hallenberg on ollut vastaavana suunnittelijana useissa kohteissa, joiden rakennus- tai toimenpideluvat eivät ole edenneet normaalisti. Syynä on tyypillisesti ollut puutteellinen suunnittelu tai toteutus suunnitelmien vastaisesti, kirjoitti Prittinen.

Vastineessaan Prittinen kertoi esimerkin Reijo Hallenbergin suunnittelemasta rakenteesta, jonka rakennustarkastaja oli hylännyt, mutta lupapäätöksestä huolimatta se oli kuitenkin rakennettu. Työn tilaaja on hyökännyt julkisesti lupapäätöksen johdosta Prittistä ja Immosta vastaan ja tehnyt asiasta kantelun oikeusasiamiehelle. Huhtikuussa kunnan vs. rakennuttajapäällikkö hyväksyi aiemmin hylätyn rakenteen.

Hallenbergin tekemä tutkintapyyntö on yksi monista irtisanomisten jälkeen poliisille tehdyistä tutkintapyynnöistä. Niitä ovat tehneet irtisanomisesta päättämässä olleen Hallenbergin lisäksi myös Hattulan kunta ja irtisanotut viranhaltijat.

Perimätön sopimussakko

Vastineessaan Prittinen toi esille, että Reijo Hallenbergin omistaman yrityksen nimiin ostetulla tontilla on rakennus, jota koskee kauppakirjan rakennusvelvoitteen rikkominen ja sen seurauksena siitä olisi pitänyt periä sopimussakko.

Ylen tietojen mukaan Hattulan kunta ei ole perinyt tätä sopimussakkoa, vaikka kunnan tilintarkastaja on kunnanhallitusta asiasta vastaavana tahona siihen kehottanut. Sopimussakon suuruus olisi 38 000 euroa.

Poliisin tutkinnanjohtaja katsoi, että Prittinen on käyttänyt omassa asiassaan hänelle suotua suojautumiskeinoa oikaisuvaatimuksen muodossa, eikä hän pyrkinyt tahallisesti loukkaamaan Hallenbergin kunniaa.

Reijo Hallenberg kommentoi Ylelle vain lyhyesti tutkintapyyntöään ja sen ratkaisua.

– Rikoksen tunnusmerkit täyttyivät, mutta he pitivät sitä sen verran pienenä asiana, että esitutkinta lopetettiin, sanoo Hallenberg.

Omassa päätöksessään aluesyyttäjä kuitenkin yhtyy tutkinnanjohtajan näkemykseen, että Prittinen kirjoituksessaan arvostelee ennemminkin lautakunnan jäsenen työtä, sen laatua ja mahdollista jääviyttä, kuin häntä henkilönä. Siksi vastineen kirjoitus ei ylittänyt hyväksyttävyyden rajaa, eikä Prittisen toiminnassa ole havaittavissa rikoslain mukaisen kunnianloukkausrikoksen edellyttämää tahallista Hallenbergin loukkaamistarkoitusta.

Suosittelemme sinulle