Hyppää sisältöön

Ministeriön esittämä entistä tiukempi koronatestaus rajoilla saa kritiikkiä – Finavia: "Riskeeraamme Suomen aseman lentoliikenteen solmukohtana"

STM:n esitys maahantulevien matkustajien tiukemmasta koronatestauksesta aiheuttaa laajaa närää. Esimerkiksi SAK ja EK ovat huolissaan linjausten vaikutuksesta työllisyyteen ja talouteen.

Tiina Maria Karppi
Ilona Koivisto
Saija Nironen

Helsingin ja Vantaan kaupungit, Finavia, Finnair sekä Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö (SAK) ja Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) järjestivät keskiviikkona yhteisen tiedotustilaisuuden koronaan liittyvän rajaturvallisuuslakiluonnoksen ongelmakohdista.

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoja ehdotuksista tartuntatautilain ja rikoslain väliaikaisiksi muutoksiksi, joilla pyritään ehkäisemään ulkomaista alkuperää olevien koronatartuntojen leviäminen Suomeen.

Suomeen saapuvilta henkilöiltä edellytettäisiin luotettavaa todistusta sairastetusta koronataudista, saadusta koronarokotteesta tai ennen Suomeen saapumista tehdystä negatiivisesta koronatestituloksesta.

Jos Suomeen saapuvalla henkilöllä ei olisi esittää testitodistusta, hänen pitäisi käydä testissä maahan saavuttuaan.

Lisäksi henkilöiden, joilla ei olisi rokotustodistusta tai todistusta sairastetusta taudista, pitäisi käydä toisessa testissä 3–5 vuorokautta maahantulon jälkeen. Käytännössä heidän tulisi siis pysytellä eristyksissä, kunnes toisen testin tulos selviää.

Lisäksi rikoslakiin ehdotetaan muutosta, jolla säädettäisiin rangaistavaksi se, jos henkilö ei osallistuisi edellä mainittuihin koronatesteihin.

Tiedotustilaisuuden järjestävien toimijoiden mielestä esitys aiheuttaa konkreettisia ongelmia rajoilla, estää matkailun elpymistä ja vaikuttaa Suomen maakuvaan kielteisesti. Suomi jäisi matkailun elpymisessä muusta Euroopasta jälkeen, millä olisi myös vakavia työllisyysvaikutuksia, he uskovat.

Ilona Koivisto
Tästä voit katsoa kokonaisuudessaan Ylen keskiviikkona striimaaman tiedotustilaisuuden Helsingin kaupungintalolta.
Tiina Maria Karppi

EK: Esityksestä koituisi mittavat talousvaikutukset

Ylen haastattelussa SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta toteaa, että lakiesityksessä vialla on se, ettei Suomi ole noudattamassa eurooppalaisia sääntöjä.

– Se saattaa meidät heikompaan kilpailuasiaan, kun ihmiset miettivät matkakohteitaan. Lisäksi maahantuloprosessiin liittyvät hankaluudet estävät matkailun Suomeen päin. Tämä tarkoittaa sitä, että suomalainen matkailu ei elvy samassa tahdissa muun Euroopan kanssa, hän kertoo.

Pandemia on kestänyt yli vuoden, mikä tarkoittaa sitä, että osa suomalaisista on ollut lomautettuna tai työttömänä jo yli vuoden. Tämän vuoksi matkailun avaaminen olisi kriittistä.

Eloranta kuitenkin toteaa, että jos tilanne sen myötä huonontuisi, siihen tulisi reagoida tilanteen vaatimalla tavalla.

EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies sanoo, että vaikutukset Suomen talouteen ovat jo olleet mittavat koronapandemian aikana.

– Tällä STM:n esityksellä olisi satojen miljoonien miinustava vaikutus bruttokansantuotteeseen.

Tiina Maria Karppi

SAK ja EK ovat huolissaan ihmisten ja yritysten toimeentulosta

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta kertoo, että matkailupalvelut työllistävät noin 140 000 työntekijää Suomessa.

Lomautettuina tai työttöminä on kymmeniä tuhansia työntekijöitä, mikä aiheuttaa taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia.

Toimijat uskovat, että Suomen jääminen terveysturvallisen matkustuksen avaamisessa muusta EU:sta jälkeen vaikeuttaisi pandemiasta kärsineiden alojen toipumista ja haittaisi talouskehitystä.

– Olisi mitä suurimmissa määrin tärkeää pyrkiä avaamaan työpaikkoja ja matkustusta, jotta ihmisten toimeentulo voidaan varmistaa, Eloranta sanoo.

EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies yhtyy aiempien puhujien sanomisiin. Hänen mielestään Suomi ei saa jäädä telineisiin, kun Eurooppaa lähdetään avaamaan.

– Olemme irtautumassa eräällä tavalla EU:n rintamasta. Meidän kuitenkin tulisi kulkea EU:n rintamassa ja avata matkailua, kun niin voidaan tehdä.

Hän vetoaa hallitukseen, että viesti otettaisiin päätöksenteossa huomioon.

Tiina Maria Karppi

Helsinki-Vantaan lentokentän aseman kansainvälisenä solmukohtana pelätään heikkenevän

Finavian toimitusjohtaja Kimmo Mäki sanoo, että Suomen ja Helsinki-Vantaan asema on vaarassa suosittuna eurooppalaisena vaihtokenttänä, jos ehdotus tulee voimaan.

– Monet eri kentät kilapilevat Helsinki-Vantaata vastaan. Jos emme tässä kilpailussa pärjää, Suomen yhteydet tulevat pysyvästi heikkenemään ja sillä on todella suuri vaikutus Suomen kilpailukykyyn.

Hän muistuttaa, että Helsinki-Vantaa on ikään kuin Suomen käyntikortti.

– Suomella on erinomainen maine siitä, kuinka asioita hoidetaan. Nyt esillä oleva malli on tämän kanssa aika lailla ristiriidassa. Tämän kommunikointi kansainvälisesti on todella hankalaa ja tämän tyyppisellä mallilla riskeeraamme aidosti Suomen aseman lentoliikenteen solmukohtana.

Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner kuvailee, että kaksi koronatestiä sotii Euroopan vihreän todistuksen linjaa vastaan.

– Karanteeni vaikeuttaisi merkittävästi etenkin perheiden matkailua. Tämän seurauksena Suomen lentoliikenne ei pääse elpymään muun Euroopan tahdissa. Ehdotuksen vaikutukset voivat olla hyvin vahingollisia ja pitkäaikaisia.

Myös työllisyyteen maillilla olisi vahingollisia vaikutuksia, Manner sanoo. Finnairin työntekijöistä yli 3000 on ollut lomautettuna kokoaiakisesti yli vuoden.

Tiina Maria Karppi

Satamissa testaus "mahdotonta", jos matkustajamäärät kasvavat

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori sanoo, että Helsingin satamat ovat kriittisimpiä ja ennen pandemiaa kiireisimpiä maahantulon väyliä Suomessa.

Vapaavuori sanoo, ettei testaamista tai eri todistusten tarkistamista kasvavassa matkustajakapasiteetissa käytännössä voida järjestää.

Lisäksi satamissa syntyisi merkittäviä ruuhkia, kun tarkastuksia ja testauksia pitäisi tehdä käytännössä kaikille, Vapaavuori sanoo.

– Hallituksen malli perustuu siihen, että rajalla kaikki matkustajat pysäytetään todistuksen tarkistamiseen, merkittävä osa testataan ja kaikkien osalta tarkistetaan, että aika toiseen testiin on varattuna ja yhteystiedot kunnossa. Tämä on satamissa käytännössä mahdotonta järjestää, mikäli matkustajamäärät tästä vähänkään nousevat.

Tiina Maria Karppi

Kahden testin vaatimuksesta tulisi luopua, tahot vetoavat

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori kertoo, että matkustamisen avaamisella ja sen terveysturvallisuuden varmistamisella on keskeinen vaikutus siihen, kuinka Suomi toipuu pandemiasta.

Vantaan kaupunginjohtajan Ritva Viljasen mukaan hallituksen esitys oli pettymys.

– Matkustamista on helpotettava, ei vaikeutettava. Esityksen piti elvyttää matkailua, mutta käytännössä se tiukentaa vaatimuksia entisestään, Viljanen toteaa.

Hän huomauttaa, että Eurooppa elpyy parhaillaan pandemiasta, ja Suomen tulee pysyä kyyissä mukana.

– Esitysluonnos käytännössä estää lentoliikenteen palautumisen ja matkustuksen elpymisen. Matkailu työllistää Suomessa 140 000 työntekijää, ja sillä on merkittäviä kerrannaisvaikutuksia muille aloille. Matkailu on monille maakunnille elintärkeää.

Viljanen kertoo, että toimijoiden mielestä muun muassa kahden testin vaatimuksesta ja karanteenista tulee luopua. He kritisoivat, että tilanne on 13–16 -vuotiaiden kannalta varsin epäselvä.

Viljasen mukaan myös todistusten tarkastaminen lentoasemalla tai satamissa sairaanhoitopiirin tai tartuntatautiviranomaisen henkilökunnan toimesta sitoisi kohtuuttomasti terveydenhoitohenkilöstöä.

Tiina Maria Karppi

Vaikutuksia Suomen maineelle, työllisyydelle ja taloudelle

Toimijoiden yhteinen näkemys on, että Suomi ei voi poiketa EU:n vihreän todistuksen tavoitteesta ja hengestä vaatimalla lisätestausta ja omaehtoista karanteenia matkustajilta, jotka tulevat maahan ennakkotestitodistuksen kanssa.

He toteavat, että STM:n esityksestä puuttuu kokonaan vapaa matkustus maista, joissa pandemiatilanne on hyvä ja ilmaantuvuusluku on alle 75, mihin kaikki jäsenmaat ovat sitoutuneet EU:n ulkorajoja koskevan vapaan matkustuksen osalta.

Esityksessä oleva toimintamalli myös aiheuttaa konkreettisia ongelmia rajoilla, kun terveystodistuksia ei tarkasteta lähtömaassa vaan ne pitää näyttää maahan tullessa pyydettäessä. Tämä aiheuttaa pullonkauloja lentoasemille ja satamiin, ja kuormittaa kaupunkien terveydenhuoltoresursseja kohtuuttomasti, toteavat Helsingin pormestari Jan Vapaavuori ja Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

Finavian toimitusjohtaja Kimmo Mäen mukaan lentoasemilla tapahtuvat terveystarkastukset lisäävät taudin leviämisen riskiä, aiheuttavat ruuhkia, heikentävät asiakaskokemusta ja vaikuttavat siihen kuvaan, mikä matkailijoille jää Suomesta.

Tahot uskovat, että toimivampi vaihtoehto olisi, että lentoyhtiöt velvoitetaan tarkastamaan koronatodistukset lähtömaassa ennen koneeseen nousua, mikä on linjana muissa EU-maissa.

Finnairin toimitusjohtaja Topi Manner on huolissaan pitkäaikaisista vaikutuksista, joita lentoliikenteelle ja muille matkailusta riippuville aloille voi seurata siitä, että ulkomaisten matkailijoiden tuloa Suomeen ei mahdollisteta muun EU:n tapaan. Talous- ja työllisyysvaikutuksista ovat huolissaan niin ikään SAK ja EK.

Suosittelemme sinulle