Hyppää sisältöön

THL: Velssin asfalttiasema voi haitata asukkaiden viihtyisyytä sekä aiheuttaa vaikkapa stressiä ja unihäiriöitä

Velssin asfalttiaseman toiminnalle haetaan parhaillaan ympäristölupaa Hämeenlinnassa. Lupaa varten kaupunki on pyytänyt lausuntoa myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. 

Peab Industri Oy:n asfalttiasema käynnisti toimintansa tälle kesäkaudelle toukokuussa. Kuva: Ville Välimäki / Yle

Hämeenlinnan kaupungin viranomaispalveluissa on vireillä Peab lndustri Oy:n Velssin asfalttiaseman ympäristölupahakemus. Ympäristölupaharkintaa varten tutkitaan myös toiminnan aiheuttamat mahdolliset terveyshaitat.

Valituksia Velssin asfalttiaseman hajuhaitoista on tullut erityisesti Siirin ja Velssin asuinalueilta. Lähialueen asukkaat ovat epäilleet, että toiminta voi vaikuttaa asukkaiden terveyteen. Tämän vuoksi kaupunki pyysi Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta arvioimaan, aiheuttavatko Velssin asfalttiaseman päästöt terveyshaittaa.

Lausuntoa varten THL:lle toimitettiin muun muassa asfalttiaseman ympäristölupahakemus, muistutukset hakemuksesta ja hakijan vastine muistutuksiin sekä toiminnan valvonnassa kertynyttä aineistoa. Lausunto perustuu tähän aineistoon ja tutkimuksiin asfalttiasemien ja bitumin terveysvaikutuksista.

Haitallisten aineiden pitoisuudet laimenevat

THL:n lausunnon mukaan asukkaat voivat altistua asfalttiaseman päästöille hengitysteiden kautta. Asuinkiinteistöjen lähellä haitallisten aineiden pitoisuudet ovat laimenemisen vuoksi todennäköisesti huomattavasti pienempiä kuin savukaasusta mitatut pitoisuudet. Asfalttiaseman työntekijöillä ei ole havaittu suoria terveyshaittoja.

THL arvioi, että ilman kautta tapahtuva PAH-altistuminen ei todennäköisesti aiheuta asukkaille suoraa terveyshaittaa, esimerkiksi keuhkosyöpää. Silmien ja hengitysteiden ärsytysoireet ovat kuitenkin hetkittäin mahdollisia.

THL arvioi myös, että kierrätysasfaltin valmistuksen aikana asukkaille voi aiheuta viihtyisyyshaittaa ja pitkittyessään tästä voi seurata välillistä terveyshaittaa, kuten stressiä ja unihäiriöitä.

– THL:n lausuntoon suhtaudutaan vakavasti, mutta se ei vaikuta tämän hetkiseen tilanteeseen, sanoo Hämeenlinnan vs. ympäristötarkastaja Tuula Pirttimäki.

Pirttimäki muistuttaa, että lausunto ei aiheuta asfalttiaseman toiminnan keskeyttämistä koska toiminnasta ei ole välitöntä vaaraa ihmisten terveydelle.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen lausuntoon voi tutustua ja siihen voi ottaa kantaa, kun Velssin asfalttiaseman ympäristölupahakemuksen käsittelyssä kertyneet asiakirjat pannaan kaupungin verkkosivuille uudelleen nähtäville muistutuksia ja mielipiteitä varten.

Suosittelemme sinulle