Hyppää sisältöön

HUSin hankintapomo sai tulospalkkaa hankintojen lainmukaisuudesta – samaan aikaan poliisi tutkii HUSin laittomiksi epäiltyjä hankintoja

Johtaja sai lisäpalkkaa myös henkilöstötyytyväisyydestä. Samaan aikaan hänen alaisuudessaan toimivan hankintayksikön työtyytyväisyys on romahtanut. Poliisin lisäksi myös Kilpailu- ja kuluttajavirasto selvittää uusia hankintaepäselvyyksiä HUSissa.

HUSin hankintasotkut ulottuvat 90-luvulle saakka. HUS on perustettu vasta vuonna 2000, eli epäselvyydet ovat alkaneet jo ennen jättisairaanhoitopiirin perustamista. Kuva: Silja Viitala / Yle

Helsingin poliisi on aloittanut esitutkinnan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) laittomiksi epäillyistä hankinnoista.

STT:n mukaan poliisi tutkii asiaa epäiltynä virkavelvollisuuden rikkomisena, mutta ei yksilöi tässä vaiheessa kenen toimiin tutkinta liittyy.

Ylen tietojen mukaan poliisilla on tämän lisäksi käsittelyssä myös toinen HUSia koskeva asiakokonaisuus. Poliisi ei kuitenkaan kerro asiasta mitään.

Myös Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on aloittanut kaksi uutta selvitystä HUSin hankinnoista.

Toinen selvityksistä koski uniapneamaskeja, joiden hankintaan liittyvistä epäselvyyksistä Ylen MOT on aiemmin kertonut.

KKV päätti maskeja koskevan selvitystyön sen jälkeen, kun HUS kertoi saaneensa tuoteryhmän pitkään kestäneen kilpailutuksen päätökseen ja ilmoitti sopimuksen astuvan voimaan. KKV:n mukaan asia ei antanut aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Toinen KKV:n uusista selvityksistä kohdistuu elvytyspalkeiden suorahankintaan. KKV tutkii parhaillaan, oliko HUSilla perusteet hankkia palkeita ilman kilpailutusta.

Hankintasotkujen siivous ei ole onnistunut

HUSin hankintasotkut nousivat julkisuuteen vuonna 2019, kun STT kertoi KKV:n tutkivan sairaanhoitopiirin rahankäyttöä. Viime vuonna markkinaoikeus tuomitsi HUSin 160 000 euron seuraamusmaksuihin laittomista hankinnoista neljässä eri tuoteryhmässä.

MOT kertoi alkuvuonna, että HUS on tehnyt hankintoja kyseenalaisella tavalla huomattavan paljon ja huomattavan kauan. Asia on toistuvasti nostettu esiin HUSin sisällä viimeisen kymmenen vuoden aikana, mutta ongelmia ei ole korjattu.

Viime vuosien negatiivisen julkisuuden myötä HUS on pyrkinyt vähentämään lain vastaisessa tilassa olevien hankintojen määrää ja järjestelemään hankintaorganisaatiotaan uudelleen.

Korjaustyö ei kuitenkaan ole sujunut suunnitelmien mukaan. Säännösten vastaisia hankintoja on löytynyt alkuvuonna lisää. Niitä myös syntyy lisää, kun kilpailutuksia ei pystytä tekemään aikataulun mukaisesti.

HUSin tuore tarkastusraportti antaa synkän kuvan siitä, miten hankintasotkujen selvitys on onnistunut. Sairaanhoitopiirin sisäinen tarkastus arvioi raportissa kaikkiaan neljää hankintatoimen osa-aluetta.

Kaikissa osa-alueissa HUS sai arvion “kehittyvä”, joka on huonoin mahdollinen. Tarkastuksessa löydettiin useita kriittisiä puutteita.

Tarkastusraportissa on löydetty viime vuosina noin 300 pykälien vastaista hankintaa. Kuva: Matti Myller / Yle

Johtajalle lisäpalkkaa epäselvyyksistä huolimatta

Päävastuu sairaanhoitopiirin hankinnoista on kuulunut HUS Logistiikalle ja sen hankintayksikölle.

Kaikesta huolimatta sairaanhoitopiiri maksoi HUS Logistiikan toimialajohtajalle Jyrki Putkoselle lisäpalkkaa, joka perustuu tuloksen tekemiseen.

Sairaanhoitopiirin hallitus päätti maaliskuussa maksaa Putkoselle 10 493,10 euroa niin sanottua muuttuvaa palkanosaa, joka on sidottu erilaisiin tavoitemittareihin.

Yle on tavoitellut Jyrki Putkosta, mutta hän ei ole vastannut haastattelupyyntöön. Automaattisen sähköpostivastauksen mukaan Putkonen on parhaillaan lomalla.

HUS Logistiikan työntekijät puolestaan kuuluvat tulospalkkiojärjestelmän piiriin. Heille ei palkkiota viime vuonna maksettu.

Toteutuivatko tulospalkan tavoitteet?

Johtaja Jyrki Putkosen muuttuvan palkanosan päätavoite on viime vuoden osalta ollut hankintojen ajantasaisuus ja lainmukaisuus. Myös henkilöstötyytyväisyys on suurimpien yksittäisten tavoitteiden joukossa.

HUSin toimittamien asiakirjojen perusteella tavoitteiden toteutuminen voidaan kyseenalaistaa.

HUSin mukaan Putkosen tavoitteena on ollut, että "kaikkien hankintojen kilpailutus on vähintään käynnissä vuoden 2020 lopussa ja käytössä riittävät kontrollit ajantasaisuuden ja lainmukaisuuden varmistamiseksi vuoden 2020 loppuun mennessä".

HUSin sisäisen tarkastuksen raportin perusteella tavoite ei näytä toteutuneen. Esimerkiksi alkuvuoden 2021 aikana toteutuneista hankintapäätöksistä peräti 40 prosenttia on tehty myöhässä.

Tänä vuonna uusia säännösten vastaisia hankintoja oli maaliskuuhun mennessä löytynyt 36 kappaletta. Vuonna 2020 tällaisia hankintoja löytyi 150 kappaletta.

Hankintasotkun piti olla siivottu tämän vuoden aikana, mutta raportin mukaan tämä aikataulu ei tule pitämään.

Toisekseen HUS Logistiikan hankintayksikön työilmapiiri on notkahtanut viime vuonna niin pahasti, että sairaanhoitopiirin tarkastuslautakunta on kiinnittänyt asiaan huomiota. Hankintayksikön työntekijöille tehdyssä kyselyssä arviot työilmapiiristä laskivat selvästi jokaisella osa-alueella. Muun muassa tyytyväisyys esimiehiin ja johtamiseen väheni selvästi.

Toimitusjohtaja Juha Tuomisen mukaan hankintaorganisaatiota on korjattu rankalla kädellä. Kuva: Mikko Koski / Yle

HUSin toimitusjohtaja Juha Tuominen kertoo, että kokonaisuudessaan HUS Logistiikan työilmapiiri ei ole heikentynyt. HUS Logistiikka koostuu hankintapalvelu- ja logistiikkapalveluyksiköistä.

Henkilöstötyytyväisyyden mittarina käytettiin sitä, miten usea työntekijä on valmis suosittelemaan työnantajaansa muille. Kokonaisuudessaan HUS Logistiikassa suosittelijoiden määrä kasvoi, vaikka hankintayksikössä myös nämä lukemat putosivat.

Toimitusjohtaja Tuomisen mukaan tulospalkkaan vaikuttaa ylipäänsä monta eri elementtiä, joiden toteutumista on arvioinut useampi henkilö.

– Muuttuva palkanosa on osa henkilön palkkaa ja siihen on olemassa kriteerit, jotka on asetettu, Tuominen sanoo ja kertoo ettei hän voi suoraan puuttua kenenkään palkkaan.

Talousjohtaja Jari Finnilä puolestaan kertoo, että uusia kilpailuttamattomia hankintoja on tullut ilmi merkittävästi vielä Putkosen tulospalkan kriteerien määrittämisen jälkeen.

Toimitusjohtaja: Putkonen siirretty syrjään hankintavastuusta

Sisäisen tarkastuksen raportissa kerrotaan myös, että hankintatilanteesta viestiminen on niin epäselvää, että HUSin johdolle voi muodostua sen seurauksena puutteellinen tai virheellinen käsitys.

HUSin toimitusjohtaja Juha Tuominen kertoo, että tarkastus tehtiin hänen aloitteestaan.

– Olen halunnut varmistua siitä, että me saamme riittävästi oikeaa tietoa. Nyt raportti on ilmoittanut, että siinä on riski ja sen seurauksena on tehty toimenpiteitä. Vaikka asioita on viety eteenpäin, kaikilta osin vielä ei olla siinä kunnossa kuin mitä olen tähän asti saanut viestiä.

Tuominen kertoo, että raportin seurauksena vastuu hankinnoista on otettu pois Jyrki Putkoselta. Väliaikainen vastuu tilanteen korjaamisesta on nyt Porvoon sairaanhoitoalueen johtajana toimineella Leena Koposella, joka raportoi suoraan Tuomiselle.

Onko toimitusjohtaja sitten saanut väärää tietoa HUS Logistiikalta?

– En sano että olen saanut väärää tietoa, vaan totean että arvioin riskit liian suureksi sille, että toimivan johdon näkemys on ollut optimistisempi kuin mitä realiteetti. Asiat eivät ole menneet sillä tavalla kuin olen olettanut ja toivonut.

Tuominen tuli HUSin toimitusjohtajaksi vuonna 2019. Ongelmat ovat alkaneet jo paljon tätä ennen.

– Jotakinhan on pielessä, kun tässä tilanteessa ollaan. Tämä on kaikin tavoin epätoivottavaa ja väärin, että on päässyt syntymään tilanne, jossa on kiistatta ollut toimintakulttuuri, joka on johtanut siihen, että hankinnat eivät ole olleet niiden vaateiden tasalla, mitä lainsäädäntö edellyttää.

Hankintasotkujen vuoksi HUSin hallitus, toimialajohtaja Jyrki Putkonen sekä kaksi muuta virkamiestä olivat pitkään vailla vastuuvapautta sairaanhoitopiirin tilikaudelta 2019.

HUSin valtuusto myönsi heille vastuuvapauden tänään torstaina (siirryt toiseen palveluun).

Lue lisää aiheesta:

Poliisi aloittaa esitutkinnan HUS-alueen laajasta hankintasotkusta – sairaanhoitopiirin toiminnasta löytynyt lisää laittomia hankintoja

HUSissa tehdään edelleen laittomia ostoksia ainakin kymmenillä miljoonilla vuodessa – Toimitusjohtajan mukaan tilanne on ”täysin kestämätön”

HUSin johtaja osallistui kilpailutuksiin, jotka voitti hänen perhetuttunsa yhtiö – MOT:n lähde: ”Tämä hulluus täytyy lopettaa”

Suosittelemme sinulle