Hyppää sisältöön

Asukkaat aloittivat taistelun isosta hiekkakasasta, jonka kaivosyhtiö aikoo tuoda talojen viereen – korvauksia ei tipu, kalkkipöly peittää jo autoja

Kaivosyhtiö Nordkalk on hakenut lupaa läjittää rikastushiekkaa alle 200 metrin päähän asuinalueen taloista Lappeenrannassa. Osa asukkaista on myös hakenut kaupungilta korvauksia vedoten talojen arvon alenemiseen, mutta niitä ei tule.

Ojala-Tuomela on lapsiperheiden suosima pientaloalue, jonne on viime vuosina rakennettu paljon uusia taloja. Kuva: Kare Lehtonen / Yle
Seppo Kivimäki

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on saanut asukkailta 30 muistutusta kaivosyhtiö Nordkalkin ympäristölupahakemukseen Lappeenrannassa. Osassa muistutuksista on usempi allekirjoittaja, yhdessä peräti 80.

Nordkalk on hakenut lupaa läjittää kalkkikaivoksen sivutuotteena syntyvää rikastushiekkaa lähimmillään alle 200 metrin päähän läheisen Ojala-Tuomelan asuinalueen taloista. Nordkalkilla on jo vuonna 2014 myönnetty läjityslupa, jonka perusteella alueelle saa läjittää muunlaista kivi- ja maa-ainesta.

Lähetetyissä muistutuksissa korostuu asukkaiden huoli läjityksen mahdollisesta pölyvaikutuksesta.

Kauempana taloista Nordkalk läjittää hiekkaa alueellaan jo nyt, ja asukkaatovat aiemmin kertoneet Ylelle ilman olevan kuivalla säällä "kuin Lontoossa".

– Ilma on sellaista jännää harmaata, ja jos auto on autokatoksessa, se on kalkkipölyn peitossa, kuvaili Ojala-Tuomelaan vuonna 2017 muuttanut Riitta Mikkonen toukokuussa.

Lisäksi muistutuksissa on huolestuttu maisemavaikutuksista ja kiinteistöjen arvon alenemisesta. Läjitysalueen ympärille rakennettaisiin suojavalli, joka asukkaiden mukaan muuttaisi maisemaa.

Avi voi määrätä korvauksia vain vesistövahingoista

Kaivoksen lähellä asuvat ihmiset ovat vaatineet myös Lappeenrannan kaupungilta korvauksia kiinteistöjensä mahdollisesta arvon alenemisesta.

Asukkaat ovat esimerkiksi vaatineet 50 prosentin alennusta tonttivuokrasta ja 15 prosentin korvausta kiinteistön arvosta, alennusta vuokratonttien hintoihin sekä korvauksia pihatöiden kustannuksista. Erään asukkaan näkemyksen mukaan kaupunki on tonttia myydessään syyllistynyt niin sanottuun vallintavirheeseen jättämällä kertomatta lähialueella voimassaolevasta kaivosalueen kaatopaikan luvasta.

Lappeenrannan kaupunkikehityslautakunta ei nähnyt vuokranalennuksiin tai korvauksiin myöntymiselle mitään perusteita eilisessä kokouksessaan. Kaupunki ei oma näkemyksensä mukaan ole antanut virheellistä tietoa (siirryt toiseen palveluun) eikä ole jättänyt antamatta tietoja kiinteistön ominaisuuksista.

Asukkaat pelkäävät muun muassa ilta-auringon vähenemistä näkösuojaksi tarkoitetun maavallin noustessa taivaanrantaan. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Ympäristöylitarkastaja Janne Kekkonen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta sanoo, että siltäkään suunnalta korvauksia ei ole saatavissa, eikä muistutusten perusteella ei käsitellä niihin liittyviä asioita. Laki ei anna aluehallintovirastolle edes mahdollisuutta määrätä korvauksia maksettavaksi läjitysasiassa.

– Ympäristönsuojelulain mukaisessa asiassa korvauksia voidaan määrätä ainoastaan vesistövahingoista, Kekkonen sanoo.

Kaupunki on kehottanut Nordkalkia selvittämään rikastushiekan läjitysalueelle vaihtoehtoisia paikkoja muualta kaivosalueelta.

Joudutaan ehkä kuuluttamaan uudelleen vastineen jälkeen

Asukkaiden muistutusten ohella aluehallintovirastoon on saapunut yksi yhdistyksen alustavaksi merkitty muistutus. Yhdistys on pyytänyt lisäaikaa lopullisen muistutuksen jättämiselle, mutta toistaiseksi sellaista ei ole saapunut.

Viisi eri viranomaista on lisäksi lähettänyt lausuntonsa asiaan.

Nordkalkilta odotetaan muistutusten perusteella laadittua kompromissiesitystä syksyyn mennessä. Janne Kekkosen mukaan on mahdollista, että asia joudutaan kuuluttamaan sen jälkeen uudelleen.

Varsinaisen ympäristölupapäätöksen odotetaan valmistuvan vasta ensi vuonna. Tavoiteaika hakemusten käsittelylle on 10–12 kuukautta.

Juttua muokattu 18.6. klo 10.00: Täsmennetty eroa aville ja kaupungille lähetettyjen muistutusten ja reklamaatioiden sisällöistä. Täydennetty perusteita, joilla kaupunki kieltäytyi korvauksista.

Suosittelemme sinulle