Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 2 vuotta vanha

Helsinki selvittää keinoja rajoittaa ilmastohaitallista ulkomainontaa – vielä on epäselvää, mikä on jatkossa sallittua ja mikä ei

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti, että kaupungin ulkomainospaikkojen myynnissä otetaan jatkossa huomioon mainonnan ilmastohaitallisuus. Tarkkaa linjausta ei vielä ole siitä, mitä rajoitteet koskisivat, tai voidaanko rajoituksia ylipäätään tehdä.

Helsingin kaupungintalo.
Se, miten kaupungin ulkomainospaikkojen mainonta muuttuu, ja joutuvatko jotkut tuotteet kieltolistalle, selviää tarkemmin vasta uusien mainossopimuskausien alkaessa. Kuva: Matti Myller / Yle
Otso Karhu
Avaa Yle-sovelluksessa

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti keskiviikkona, että ilmastohaitallisuus otetaan osaksi kriteeristöä kaupungin ulkopaikkamainosten kilpailutuksessa.

Uudet mainosvaatimukset lähtivät liikkeelle kansanedustaja Mai Kivelän (vas.) aloitteesta, jonka allekirjoitti 14 muuta valtuutettua. Valtuuston äänestyksessä asiaa puollettiin äänin 55-25.

Aloitteessa kaupungin ulkomainospaikkoihin haluttiin linjauksia ja mahdollisia rajoituksia tuotteista ja palveluista, jotka ovat erityisen kuormittavia ilmastolle. Tällaisia ovat esimerkiksi lihatuotteet, lentomatkailu ja fossiiliteollisuuden tuotteet, kuten bensa- ja dieselkäyttöiset autot.

Valtuuston hyväksymässä päätöksessä kuitenkin sanotaan, että ilmastohaitalliseksi katsottavien tuotteiden mainontakiellolla kaupunki asettaisi vuokralaisen liiketoimintaan rajoituksia, jotka eivät perustu kyseisellä alalla noudatettaviin ohjeisiin ja sääntelyyn. Samalla todetaan, että mainonnan sisältöön liittyvät kiellot saattavat olla ongelmallisia elinkeinotoiminnan rajoittamisen ohella myös sananvapauden kannalta.

Kaupunki on kuitenkin lupautunut huomioimaan tulevissa ulkomainontaa koskevissa kilpailutuksissaan ympäristönäkökohdat. Tarkkaa linjausta ei siis vielä ole siitä, mitä rajoitteet koskisivat tai voidaanko rajoituksia ylipäätään tehdä. Asian konkretisointi siirtyy nyt kaupungin virkahenkilöiden työpöydälle.

"Listan laatiminen on vaikeaa"

Kaupunki vuokraa mainospaikkansa eri yrityksille tiettyjen sopimuskausien ajaksi. Uusia linjauksia ei tehdä kesken sopimuskauden, joten mainonnan sisällölle asetettavia rajoituksia tarkastellaan seuraavan ulkomainospaikkojen vuokrausta koskevan kilpailutuksen yhteydessä sekä kaupunkiympäristön toimialalla että HKL:ssä.

Helsingin kaupungin mainospaikoista vastaavat kaupunkiympäristötoimiala ja Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL.

Kaupunkiympäristötoimialan nykyinen mainospaikkojen sopimuskausi on tehty Clear Channel Suomi oy:n kanssa, ja se kestää vuoden 2023 heinäkuuhun asti. HKL on tehnyt vastaavan sopimuksen JCDecaux Finland Oy:n kanssa.

Heillä mainospaikkoja ovat muun muassa bussipysäkit ja metroasemat. Sopimus kestää vuoden 2024 loppuun asti.

Aloitteen tehnyt Kivelä itse toivoo, että kaupunki linjaisi tietyt tuotteet mainoskieltoon. Helsingin kaupunki on sitoutunut ilmastokriisin ratkaisemiseen, joten nykyinen ulkomainontalinjaus on hänen mielestään ristiriitainen.

– Listan laatiminen on vaikeaa. Olisi järkevintä kieltää tietyt tuotekategoriat, ettei rajoittaminen jää liian harkinnanvaraiseksi, Kivelä sanoi.

Valtuuston päätöksessäkin todetaan, että ilmastohaitallisen mainonnan määrittely tarkasti ja yksiselitteisesti on haastavaa ja todennäköisesti aiheuttaisi vaikeita tulkintatilanteita. Tuotteiden, palveluiden ja toimialojen määrittely ilmastohaitalliseksi edellyttäisi yksityiskohtaista määrittelyä vuokrasopimuksessa. Päätöksen mukaan kieltojen tarkoituksenmukaisuutta on syytä harkita tarkoin.

Se, miten kaupungin ulkomainospaikkojen mainonta lopulta oikeasti muuttuu päätöksen myötä tai joutuvatko jotkut tuotteet lopulta joskus kieltolistalle, selviää tarkemmin vasta uusien mainossopimuskausien alkaessa.

17.6.2021 klo 18.03 korjattu otsikkoa ja juttua kauttaaltaan: toisin kuin jutussa aikaisemmin sanottiin Helsinki ei vielä nyt tehdyllä valtuuston päätöksellä rajoita tiettyjen tuotteiden tai sisältöjen ulkomainontaa. Valtuusto päätti, että kaupunki lähtee selvittämään keinoja kieltää ilmastohaitallinen ulkomainonta. Tämä voi myöyhemmin johtaa tiettyjen sisältöjen rajaamiseen, mutta vaatii uuden päätöksen.

18.6.2021 klo 14.11 korjattu Mai Kivelän nimi.

Mikä sinua mietityttää kaupungin päätöksessä ottaa ilmastohaitallisuus osaksi kriteeristöä? Esitä alla kysymys – teemme aiheesta lähiaikoina jatkojuttua kysymysten pohjalta.

Suosittelemme