Hyppää sisältöön

Litiumkaivosyhtiö Keliber voi alkaa valmistella kaivoksen avaamista – ympäristöluvasta tehdyt valitukset on suurilta osin hylätty

Oikeus on hylännyt suurimman osan keskipohjalaisen kaivosyhtiö Keliberin pääkaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvasta tehdyistä valituksista. Kaivosyhtiö aikoo aloittaa litiumin raaka-aineen louhimisen Keski-Pohjanmaalla 2024.

maisemakuva kaustiselta ilmasta järvi ja puita
Keliberin Päivänevan litiumkaivosalue sijoittuu Kokkolan, Kaustisen ja Kruunupyyn alueelle. Kuva: Ville Viitamäki / Yle
Heini Holopainen

Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt kaivosyhtiö Keliberin Syväjärven kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvasta tehtyjä valituksia.

Jätetyt kolme valitusta hylättiin suurilta osin. Päätöksestä on valitusaikaa heinäkuun loppuun.

Vaasan hallinto-oikeus velvoittaa kuitenkin Keliberin edelleen tehostamaan vesien tarkkailua ja seuraamaan kaivosvesien epäpuhtauksia jatkuvatoimisesti.

Toimitusjohtaja Hannu Hautalan mukaan päätös on merkittävä, sillä Syväjärvi on Kokkolan, Kaustisen ja Kruunupyyn kuntien alueelle sijoittuvan Päivänevan litiumkaivosalueen päälouhintapaikka. Syväjärven kaivos on tarkoitus avata ensimmäiseksi ja sitä on määrä louhia neljä vuotta.

Päästöt arveluttivat valittajia

Ympäristö- ja vesitalouslupa annettiin 2019 Syväjärven avolouhokselle ja kahden järven kuivattamiseksi.

Luvasta jätettiin kolme valitusta, jotka siis nyt on hylätty pääosin.

Valitukset koskivat Syväjärven avolouhoksen kaivosalueen ympäristö- ja vesitalouslupia ja ne käsittelivät typen päästörajoja ja päästöjen tarkkailua, kalatalousmaksuja ja haittakorvauksia sekä suunnitteluun, rakentamiseen ja alueiden mitoituksiin liittyviä kysymyksiä.

Euroopan isoin litiumkaivos lähellä toteutumista Kaustiselle – Kaivosyhtiö Keliberille 40 miljoonan euron rahoitus eteläafrikkalaiselta kaivosjätiltä

Kun lupa on lainvoimainen, Keliber aloittaa Syväjärvellä valmistelevat työt eli maapeitteen poistamisen, teiden rakentamisen ja laskeutusaltaiden sekä pintavalutuskosteikon teon. Työt alkanevat ensi talvena. Tien pohjana käytetään kiviainesta Syväjärven kaivoksesta.

Malmin louhinta aiotaan aloittaa 2024.

Muitakin lupia vireillä

Kaivosyhtiöllä on lupaprosessi meneillään Kokkolaan sijoittuvasta kemiantehtaasta. Lisäksi kesäkuun lopussa on tarkoitus tehdä ympäristö- ja vesitalouslupahakemus Päivänevan kaivosalueeseen kuuluvan pienemmän kaivoksen eli Rapasaaren kaivoksen toiminnasta.

Yhtiö sai äskettäin hyviä uutisia, sillä tutkimuksissa varmistui, että Rapasaaren malmivarat ovat odotettua suuremmat. Läheisen turvenevan alta löytyi kaksi miljoonaa tonnia mineraalivarantoja. Kaikkiaan Päivänevan kaivosalueelta arvioidaan löytyvän 12 vuoden ajan 10,7 miljoonaa tonnia spodumeenipegmatiittia eli litiummineraalia.

Lupahakemusten lisäksi Keliberillä on meneillään rahoitusneuvotteluita useiden toimijoiden kanssa. Maaliskuussa varmistui tärkeä rahoitus eteläafrikkalaiselta kulta- ja platinajätti Sibanye-Stillwaterilta. Vuonna 2022 on määrä varmistaa loppurahoitus eli noin 400 miljoonaa euroa.

Suosittelemme sinulle