Hyppää sisältöön

Ensin lähti talousjohtaja, sitten alkoi esitutkinta ja nyt kunnanjohtajalle ei esitetä vastuuvapautta – mitä Sotkamossa tapahtuu?

Esitutkinta väärinkäytösepäilystä alkaa olla loppusuoralla. Epäily liittyy irtisanoutuneeseen talousjohtajaan. Tilintarkastaja ei esitä kunnanjohtajalle, eikä entiselle talousjohtajalle vastuuvapautta.

Sotkamossa hallintokuntien puheenjohtajilla, kunnanjohtajalla ja talousjohtajalla suoran maksun mahdollisuus, eli he voivat maksaa työhönsä liittyviä suoria maksuja ilman erityistä päätöstä. Kuva: Tanja Heikkonen / Yle
Tanja Heikkonen,
Sanna Kähkönen

Sotkamon kunnan pöydälla on ollut noin puolisen vuotta epäselvä tilanne. Muutaman vuoden työssään ollut talousjohtaja erosi (siirryt toiseen palveluun) (Sotkamo-lehti) tehtävästään vuodenvaihteen tienoilla. Melko pian eron jälkeen tilintarkastajan raportin pohjalta poliisi käynnisti Sotkamon kunnassa esitutkinnan.

Syynä esitutkinnalle oli väärinkäytös. Esitutkinnan tehtävä on selvittää, onko asiassa syytä epäillä väärinkäytöksiä.

Esitutkinta on nyt edennyt loppumetreille ja asianosaiset antavat loppulausuntonsa asiaan. Asianomistaja on Sotkamon kunta. Asia etenee syyteharkintaan loppukesän aikana ja aikanaan syyttäjä päättää mitä asialle tehdään.

Koko esitutkinnan ajan kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen on ollut vaitonainen, hän ei pysty omien sanojensa mukaan kommentoimaan asiaa tarkasti esitutkinnan ollessa kesken.

Tällä viikolla Sotkamon kunnanvaltuuston esityslistasta käy selville, että tilintarkastaja ei puolla vastuuvapautta kunnanjohtajalle ja vuonna 2020 talousjohtajan virassa olleelle tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.

Suomen Kuntaliiton johtava lakimies Riitta Myllymäki kertoo, että vastuuvapauden myöntämisen jälkeen vahingonkorvausvaatimus voidaan esittää vain virkarikosoikeudenkäynnissä, ei enää siviiliprosessissa. Myllymäki sanoo, ettei pysty arvioimaan yksittäisiä tapauksia, mutta viime aikoina tapetille on nousseet kunnissa esimerkiksi hankinnat, joita ei ole kilpailutettu, vaikka hankintalain tai kunnan omien hankintaohjeiden mukaan olisi pitänyt kilpailuttaa.

Lue myös: "Poikkeuksellisen vakavia hallinnollisia ongelmia", sanoi tilintarkastaja ja erosi – vuosien tilinpäätösjupakat tahrivat Muuramen lintukotoisaa mainetta

Hallinto hoidettua oikein, väärinkäytöksestä muistutus

Sotkamon kunnanvaltuustolle kirjatussa tilintarkastuskertomuksessa sanotaan, että kunnan hallintoa on hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti.

Kuitenkin muistutuksena esitetään, että tilikauden aikana kunnan hallinnossa havaittiin väärinkäytös, joka ei tullut ilmi kunnan normaalissa sisäisessä valvonnassa. Kunta on tehnyt tapauksesta esitutkintapyynnön poliisille.

– Taustalla on asioita ja tapahtumia, joita kunta ei ole tuonut omissa kommenteissa julki. En voi tässä vaiheessa kommentoida asiaa enempää, sanoo Sotkamon kunnan ex-talousjohtaja Heidi Pyykkönen.

Kilpeläisen lisäksi Pyykkösellekään ei esitetä vastuuvapautta.

Sotkamon kunnan tilintarkastajana viime vuoteen asti toiminut Piia-Tuulia Rauhala BDO Suomi -yhtiöstä asettelee sanansa tarkasti. Hänen mukaansa kyse on useista asioista ja monipolvisesta kokonaisuudesta, jonka tutkinta on kesken. Siksi tilintarkastaja ei voi lausua siitä juuri mitään.

Sotkamon kunnanvaltuusto käsitteli asiaa tiistai-iltana. Päätöstä ei saatu tehtyä.

Summia ei tiedetä

Kysyimme Sotkamon kunnan tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Yrjö Sorvarilta (kd.) vastauksia muutamiin seikkoihin. Hän kertoo, että tilanne alkoi talousjohtajan erottua tehtävästään. Tilanteessa on pidetty matalaa profiilia. Sisäisessä valvonnassa talousjohtajan esimies on kunnanjohtaja:

Mitä on tilanteen taustalla?

– Mika Kilpeläinen on tavallaan selitysvelvollinen tähän asiaan ja sen takia kunnan tilintarkistaja ei ole voinut hyväksyä vastuuvapautta heille, emmekä voi kävellä tilintarkistajan yli. Tosin tiedämme, että kunnanvaltuusto voi myöntää vastuuvapauden ainakin toiselle kunnes toisin osoitetaan. Tässähän on vain epäilys kyseessä ja se on annettu poliisin selvitettäväksi. Tässä epäillään rahavarojen kavaltamista.

Minkälaisista summista tässä on kyse?

– En tiedä.

Onko kunnanjohtajan luottamus vaarassa?

– Siinä tapauksessa voi olla, jos pystytään osoittamaan, että kunnanjohtaja on laiminlyönyt sisäisen valvonnan. Kunnanjohtaja onkin sillä tavalla mukava työntekijä, että kunnanjohtaja voidaan irtisanoa pelkästään sen takia, että häneen ei olla tyytyväisiä.

Mistä se voidaan osoittaa?

– Nyt, kun en edes tiedä, mitä on tapahtunut, niin on vaikea sanoa, mutta kaipa se jostain voidaan osoittaa. Onko hän allekirjoittanut jotain vai ei? Meillähän on kunnassa hallintokuntien puheenjohtajilla ja kunnanjohtajalla ja talousjohtajalla tällainen suoran maksun mahdollisuus, eli he voivat maksaa työhönsä liittyviä suoria maksuja ilman erityistä päätöstä. Tämä koskee pienempiä asioita. Miten sitä pystyisi sitten valvomaan, vaikea sanoa.

Mitä tarkoitat pienemmillä maksuilla?

– Jos esimerkiksi työstä ja työhön liittyvästä asiasta aiheutuu jotakin kuluja, niin kunnanjohtaja ja talousjohtaja ovat voineet maksaa niitä itse kortilla suoraan. Tässä on kyse siitä, että kunnanjohtaja on esimiesasemassa talouspäällikköön nähden, ja häntä ei voida vapauttaa ennen kuin on kuultu jotain, jonka perusteella hänet voidaan vapauttaa. Tilintarkastaja on kovasti korostanut sisäisen valvonnan tehostamista ja laittamista oikeiseen puihin. Siitä on kysymys, että onko siellä jotain, joka olisi mennyt kunnanjohtajan silmien ohi.

Onko syytä epäillä, että Sotkamon kunnanjohtaja olisi osallistunut väärinkäytöksiin?

– Ei ole tullut mitään sellaista esille.

Mihin nämä väärinkäytökset liittyvät?

– En tiedä. Minusta tuntuu, että nyt mennään sellaiselle alueelle, mistä minun ei pitäisi sanoa mitään. Me olemme tienneet tämän koko vuoden, että tätä on tapahtunut. Tilintarkastajat ovat ryhtyneet toimiin ja erillistilintarakastajat ovat toimineet, kun tämä epäily on tullut esille ja toimivat edelleen. Vaikea sanoa, mitä sieltä löytyy. Se, miten tämä tuli ilmi, on vain yksi lasku.

Kuinka vakavasta asiasta tässä on kyse?

– Ei ole vakava, ei ole isoja summia. Riippuu tietysti siitä, asettaako syyttäjä syytteen.

Juttuun lisätty 23.6.2021 kello 8.29 kunnanvaltuuston päätös.

Suosittelemme sinulle