Hyppää sisältöön

Eläketurvakeskus otti kantaa ruokalähetin tapaukseen – työsuhteen määritelmä täyttyi, työnantajan järjestettävä työeläketurva

Polkupyörälähettinä työskennellyt oli pyytänyt päätöstä siitä, mitä työeläkelakia hänen työhönsä on sovellettava. Wolt kertoo Ylelle, että kyseessä ei ole sen lähetti. HS:n tietojen mukaan tapaus koskee Foodoran lähettiä.

Kiistassa oli kyse siitä, vastaako lähetti vai alustayhtiö työeläketurvasta. Asianosaisilla on vielä mahdollisuus hakea Eläketurvakeskuksen päätökseen muutosta. Kuva: Henrietta Hassinen / Yle
STT–Yle

Eläketurvakeskus (ETK) on tehnyt päätöksen älypuhelinsovelluksen avulla työskentelevän ruokalähetin asemasta. Päätöksen mukaan ruokalähettiyhtiölle kuljetuksia tehneen ihmisen työskentely täyttää työsuhteen tunnusmerkit.

Päätöksessä nimettömäksi jäävän lähetin ei osoitettu työskennelleen nimettä jätetylle yhtiölle yrittäjän eläkelaissa tarkoitettuna yrittäjänä. Päätöksen vuoksi työnantajan tulee järjestää lähetille eläkelain mukainen työeläketurva.

Asianosaisilla on vielä mahdollisuus hakea päätökseen muutosta.

ETK teki asiassa ratkaisun, kun polkupyörälähettinä työskennellyt pyysi päätöstä siitä, mitä työeläkelakia hänen työhönsä on sovellettava.

– Päätös on sikäli merkityksellinen, että kyseessä on ensimmäinen ETK:n antama ruokalähetin työeläkevakuuttamista koskeva päätös. Päätös on tehty kyseisessä tapauksessa käytettävissä olevien tietojen perusteella ja koskee kyseisiä asianosaisia, ETK:n lakilinjan johtaja Karoliina Kiuru sanoo tiedotteessa.

ETK:n tuore päätös ei tarkoita sitä, että alustavälitteistä ruoankuljetustyötä tekeviä ruokalähettejä pidettäisiin kaikissa tapauksissa työsuhteessa olevina työntekijöinä työeläkelakeja sovellettaessa.

Lähetti ja yhtiö erimielisiä

Ruokalähettiyritys Wolt lähestyy Yleä kertomalla, että tapauksessa ei ole kyse sen lähetistä. Helsingin Sanomien tietojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) Eläketurvakeskuksen ratkaisu koskee Foodoran lähettiä.

Kiistassa oli kyse siitä, onko kyseinen lähetti toiminut yrittäjänä, jolloin hän vastaa itse yrittäjän eläkelain mukaisesta työeläketurvastaan, vai onko hän työskennellyt työsuhteessa alustayhtiöön, jolloin yhtiön tulee järjestää hänelle työntekijän eläkelain mukainen työeläketurva.

Lähetti itse katsoi olleensa työsuhteessa, mutta yhtiö katsoi hänen toimineen itsenäisenä ammatinharjoittajana, yrittäjänä. ETK:n mukaan osapuolten antamat tiedot työskentelyn ehdoista ja olosuhteista olivat osin ristiriitaiset.

Älypuhelinsovellusten kautta toimivat alustayritykset ovat Suomessa ja maailmalla puolustaneet kantaansa, jonka mukaan yhtiöiden sovellusten kautta työskentelevät lähetit ja kuljettajat ovat verrattavissa yksityisyrittäjiin ja itsenäisiin ammatinharjoittajiin. Näin ollen yhtiöille ei kuuluisi työnantajien lakisääteisiä velvoitteita.

Avi on puuttunut Woltin ja Foodoran lähettimalliin

Työsuhdekysymys on esillä myös Etelä-Suomen aluehallintovirastossa.

Viime vuoden loppupuolella Avi pyysi työ- ja elinkeinoministeriön alaiselta, riippumattomalta työneuvostolta (siirryt toiseen palveluun) kannanottoa ruokalähettien asemaan.

Sen jälkeen Avi on edellyttänyt ruokalähettifirmoja Woltia ja Foodoraa laittamaan yritystensä työaikakirjanpidon kuntoon. Asiaa selvittäneen avin tarkastajan näkemyksen mukaan lähetit ovat työntekijöitä, joita koskee työaikalaki.

Wolt on kertonut, ettei se aio noudattaa avin kehotusta, vaan aikoo jatkossakin pitää lähettinsä yrittäjäasemassa aluehallintoviraston näkemyksen vastaisesti.

Ratkaisua saatetaan hakea vielä oikeudesta.

Juttua täydennetty kello 17.50: Lisätty Woltilta saatu tieto ja HS:n tieto siitä, minkä yhtiön lähetistä tapauksessa on kyse.

Lue lisää: Wolt ei aio noudattaa aluehallintoviraston mahdollista kehotusta kohdella ruokalähettejä työntekijöinä – yritys on tarvittaessa valmis viemään asian oikeuteen asti

Wolt ja Foodora laajenevat vauhdilla kaupan puolelle – Lähettibisnes tekee uusia aluevaltauksia, mutta työntekijöiden asema ei ole muuttunut

Ruokalähettien arvostus on kohentunut korona-aikana, vaikka työoikeudellisia ongelmia on yhä – Santosh Bagale: "Pidän työni joustavuudesta"

Suosittelemme sinulle