Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 2 vuotta vanha

Nyt liikenteen päästövähennyksiin haetaan apua jo lehmänlannasta – lähivuosina yhä useampi rekka Suomessa kulkee nesteytetyllä biokaasulla

Valion ja St1:n yhteisyritys aikoo kasvattaa liikennekäyttöön tulevan biokaasun tuotantoa Suomessa merkittävästi. Nesteytetty biokaasu tulee lähinnä raskaan liikenteen käyttöön. Tavoitteena on vähentää niin liikenteen kuin maitotilojen päästöjä.

Lypsykarjalehmä laitumella.
Lehmänlannassa on vielä paljon hyödyntämätöntä ainesta biokaasun tuotantoon. Kuva: Anne-Pauliina Rytkönen / Yle
Timo-Pekka Heima
Avaa Yle-sovelluksessa

Raskaan liikenteen polttoaine ei ole ehkä ensimmäinen asia, joka lehmän lannasta tulee mieleen. Lähivuosina yhä useampi rekka tai kuorma-auto voi kuitenkin kulkea suomalaisten lehmien tuotoksella.

Elintarvikkeistaan tunnettu Valio ja energiayhtiö St1 kertoivat kesäkuussa perustavansa yhteisyrityksen, joka tuottaa biokaasua esimerkiksi maitotilojen lannasta ja muista maatalouden sivuvirroista.

Vuosikymmenen vaihteessa yritys tavoittelee tuottavansa jopa kolmanneksen Suomessa käytettävästä liikenteen biokaasusta.

– Lyhyellä aikavälillä biokaasu on varmasti kustannustehokkain tapa vähentää liikenteen päästöjä, ja samalla myös maatalouden päästöjä, kun biokaasu tehdään esimerkiksi lannasta, sanoo hiilineutraalista maitoketjusta vastaava johtaja Juha Nousiainen Valiolta.

Tavoitteena on myös tarjota yksi lisätulojen virta maitotiloille.

– Olemme vasta aloittaneet suunnittelutyön St1:n kanssa, joten taloudellisista vaikutuksista on vielä aikaista sanoa. Mutta ilman muuta tämä on mahdollista saada myös taloudellisesti kannattavaksi, Nousiainen uskoo.

juha nousiainen valio johtaja
Valion hiilineutraalin maitoketjun johtaja Juha Nousiainen ei vielä lähde ennakoimaan biokaasuhankkeen taloudellisia vaikutuksia Valiolle. Tähtäimessä on kuitenkin aikanaan taloudellisesti kannattava toiminta. Kuva: Markku Rantala / Yle

Juuri heikkona pidetty taloudellinen kannattavuus on ollut monien biokaasuhankkeiden ongelmana.

Biokaasusta valtaosa käytetään sähkön ja lämmön tuotantoon, ja liikenteeseen kelpaavaksi kaasuksi jalostetaan vain pieni osa.

St1:n ja Valion biokaasun tähtäimessä raskas liikenne

Valion kumppaniksi lähtevässä energiayhtiö St1:ssä uskotaan myös kannattavaan liiketoimintaan, vaikka paljon on vielä tehtävää.

– Työtä kysynnän kasvattamiseksi on paljon edessä. Meidän näkökulmastamme raskaassa liikenteessä on sopiva paikka biokaasun käytölle, sanoo St1:n toimitusjohtaja Mika Wiljanen.

Wiljanen tarkentaa vielä, että raskaaseen liikenteeseen sopii nimenomaan nesteytetyn biokaasun käyttö, jolla saadaan paineistettua kaasua huomattavasti pidempi toimintamatka.

– Suunnittelemme nesteytystä myös tuotteen kuljetettavuuden takia. Nesteytettyä biokaasua käyttävän kuorma-auton toimintamatka on yli tuhat kilometriä, Wiljanen kertoo.

Minne ensimmäisen tuotantolaitoksen on tarkoitus nousta, sitä Wiljanen ei vielä kerro.

– Suunnittelemme laitoksia alueille, joissa raaka-ainetta on. Siinä yhteistyömme Valion kanssa on sujuvaa, sillä Valion tiloilta löytyy raaka-ainetta, josta teemme yhdessä biokaasua, Wiljanen sanoo.

– Samalla luomme sille kysynnän ja rakennamme pääliikenneväylät kattavan jakeluverkoston. Olemme kaksi sinnikästä suomalaista yritystä, joten uskomme onnistuvamme, Wiljanen mainitsee.

Nesteytettyä bio- tai maakaasua käyttäviä ajoneuvoja on Wiljasen mukaan runsaasti käytössä muualla Euroopassa.

Suomessa valtionyhtiö Gasum myy jo nykyisin raskaalle liikenteelle nesteytettyä maa- ja biokaasua. Gasum avasi viime vuoden lopulla Turussa Suomen ensimmäisen laitoksen, joka tuottaa nesteytettyä biokaasua.

Gasumin biokaasulaitos Turun Topinojalla.
Gasumin laitoksella Turussa tuotetaan noin 60 gigawattituntia nesteytettyä biokaasua vuodessa. Se vastaa yhtiön mukaan noin 125 raskaan liikenteen ajoneuvon vuotuista polttoaineenkulutusta. Kuva: Gasum

Nesteytetty biokaasu tuo fossiiliseen dieseliin verrattuna merkittäviä päästövähennyksiä. Biokaasun ongelmana on ollut EU:n luokittelu, jossa biokaasun päästöt lasketaan pakoputkesta tulevien päästöjen mukaan, eikä koko elinkaaren päästöjen perusteella.

Biopolttoaineiden raaka-aineita on rajallisesti

Biokaasun kasvuun on liittynyt suuria odotuksia, mutta huono kannattavuus ja tukien epävarmuus on vaikeuttanut kasvua. Luonnonvarakeskuksen tutkimuspäällikkö Erika Winquist ennakoi nyt ajan olevan biokaasun kasvulle otollinen.

– Yhtenä uutena tapana tukea biokaasua on sen hyväksyminen biopolttoaineiden jakeluvelvoitteeseen. Tämä tulee vuoden 2022 alusta voimaan ja uskomme, että näin kiinnostus biokaasun liikennekäyttöön lisääntyy entisestään, Winquist kommentoi.

Myös valtion tuet lisäävät odotuksia biokaasutuotannon kasvulle. St1:n Wiljanen katsoo, että jakeluvelvoite tukee osaltaan biokaasubisnekseen lähtemistä, koska se koskee myös raskasta liikennettä.

Wiljanen mainitsee myös, että sääntely biopolttoaineissa käytettävistä, tarpeeksi kestävistä raaka-aineista tiukkenee, mutta maatilojen lanta täyttää tiukentuvat vaatimukset erinomaisesti.

– Uskomme biokaasun kilpailukyvyn kasvavan vuosien varrella. Kun uusiutuvan dieselin tarve lentoliikenteessä kasvaa, ja sen raaka-ainemäärät ovat varsin rajallisia, tarvitaan uusia vaihtoehtoja, Wiljanen arvioi.

Lentoliikenteessä biokaasun käyttö on lähes mahdotonta.

Maataloudessa vielä paljon hyödyntämättömiä aineksia biokaasulle

Hiljattain julki tulleet EU-komission ehdottamat päästövähennystoimet ajavat autovalmistajia yhä vahvemmin sähköistämään uudet henkilöautot, jolloin uusien kaasukäyttöisten henkilöautojen tulevaisuus on epävarma.

Raskaan liikenteen puolella biokaasun kysyntä ja tarjonta on henkilöautoja helpompi saada kohtaamaan, kun esimerkiksi Valiolla on mahdollisuus vaikuttaa kaasun käyttöön kalustossaan.

– Jos ajattelee tieliikenteen vaatimaa kokonaisenergiamäärää eli noin 40 000 gigawattituntia, pystyisi biokaasu vastaamaan korkeintaan neljäsosasta tuota määrää. Parhaiten se tulee hyödynnetyksi raskaan liikenteen puolella, jossa on vähemmän vaihtoehtoja, Winquist sanoo.

erika winquist luke
Luonnonvarakeskuksen tutkimuspäällikkö Erika Winquist pitää lannan käyttöä biokaasun tuotantoon tärkeänä päästövähennysten takia. Samalla tulee myös mahdollisuus tehdä kierrätysravinnevalmisteita. Kuva: Markku Rantala / Yle

Hän muistuttaa kuitenkin, että tärkeää on ylipäätään saada biokaasulle enemmän käyttäjiä, jolloin myös henkilöautoilla on oma roolinsa.

Biokaasua voitaisiin tuottaa Suomessa noin 10 000 gigawattituntia ilman, että se kilpailee ruuantuotannon kanssa.

– Tällä hetkellä biokaasun tuotantoon menevät hyvinkin tarkkaan jätevesilietteet, erilliskerätty biojäte kotitalouksista ja elintarviketeollisuuden sivuvirtoja, Winquist sanoo.

Hyödyntämättä on kuitenkin vielä paljon maatalouden biomassoja, kuten lantaa, nurmea, olkea ja naatteja.

Valio tavoittelee biokaasulla päästövähennyksiä niin liikenteestä kuin maataloudesta.

– Raakamaidon tuotantoa ajatellen se mahdollistaa päästöjen vähentämisen viidenneksellä tai jopa neljänneksellä, Nousiainen sanoo.

Lue myös:

Veromuutokset uhkaavat biokaasun käyttöä lämmöntuotannossa – maatilatason biokaasulaitokset saatetaan pitää verottomina

“Niin kuin potkittaisi haarojen väliin jatkuvasti” – Erkki Kalmari on taistellut yli 20 vuotta kotimaisen biokaasun puolesta

Jos kotitaloudet lajittelisivat kaiken biojätteensä, saataisiin biokaasu jopa 90 000 autoon – nyt 60 prosenttia menee hukkaan

Suomen ilmastopaneeli: Sähköauto päihittää muut autot niin kustannuksissa kuin päästöissäkin muutaman käyttövuoden jälkeen

Suosittelemme