Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 2 vuotta vanha

HUS-päällikkö puuttui epäselviin hankintoihin, joutui syrjään tehtävästään ja palkkaa alennettiin – yritti turhaan vedota HUSin korkeimpaan johtoon

Sairaanhoitopiirissä työskennellyt päällikkö nosti epäilemänsä laittomat hankinnat esiin vuonna 2017. Sitten hän joutui ongelmiin. MOT:n hankkimat asiakirjat kertovat, että päällikkö alennettiin ja hänen palkkaansa leikattiin viidenneksellä.

Meilahden tornisairaala.
Poliisi on saanut valmiiksi yhden Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hankintoihin liittyvän tutkinnan. Toinen, laajempi tutkinta on vielä alkutekijöissään. Kuva: Tiina Jutila / Yle
Jaakko Mäntymaa
Avaa Yle-sovelluksessa

Käräjäoikeudessa oli kesäkuussa määrä käsitellä tapausta, jossa syyttäjä haki Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) esimiesasemassa olleelle päällikölle tuomiota työturvallisuusrikoksesta.

Tapauksessa on kyse työpaikkakiusaamiseksi kuvaillusta toiminnasta, joka kohdistui syytetyn alaisena toimineeseen päällikköön. Epäasiallinen kohtelu näyttää saaneen alkunsa, kun alaisena toiminut päällikkö kiinnitti huomiota tietojärjestelmähankintoihin, joita hän piti laittomina.

Selvyyden vuoksi syyteen saanutta päällikköä kutsutaan tässä jutussa tästä eteenpäin esimieheksi.

Laittomiksi epäillyt hankinnat liittyivät digitaaliseen kuvien arkisto- ja siirtojärjestelmään (PACS), johon tallennetaan tietoa esimerkiksi röntgen-, ultraääni- ja magneettikuvista. HUS on vuosien varrella jatkanut PACS-tietojärjestelmään liittyviä sopimuksia useaan otteeseen kilpailuttamatta.

Epäsuosioon joutuneen päällikön mukaan ilman kilpailutusta tehdyille hankinnoille ei ollut laillista perustetta. Kun päällikkö otti asian esille, hän joutui vaikeuksiin työpaikallaan.

Työnantaja siirsi päällikön syrjään tehtävistään. Hänet alennettiin suunnittelijaksi ja hänen virkasuhteensa muutettiin työsuhteeksi. Samalla hänen kuukausipalkkaansa leikattiin lähes 900 eurolla. Lopulta päällikkö irtisanoutui HUSista.

Yleiskuva Helsingin käräjäoikeudesta
Tapaus ei päätynyt käräjäsaliin asti, vaan se ratkaistiin sovittelumenettelyssä. Sovitteluun täytyy olla molempien osapuolten halukkuus. Kuva: Janne Järvinen / Yle

Käräjäoikeus ei kuitenkaan koskaan käsitellyt tapausta, sillä hiukan ennen käräjille menoa osapuolet pääsivät sopimukseen asiassa.

Kun oikeuskäsittely peruuntui, poliisin esitutkinta tuli julkiseksi. Tämä juttu perustuu esitutkintapöytäkirjaan. Osapuolet eivät kommentoi tapausta.

MOT ei kerro osallisten nimiä suojellakseen epäasiallisen kohtelun kohteeksi joutuneen päällikön yksityisyyttä ja koska syytteen saanutta esimiestä ei ole tuomittu. Esimiestä ei myöskään voida pitää merkittävänä julkisen vallan käyttäjänä.

Poliisi tutkii parhaillaan erillisessä kokonaisuudessa sairaanhoitopiirin hankintoja. MOT:n tietojen mukaan laajempi hankintoja koskeva tutkinta sai alkunsa tässä jutussa kerrotusta työpaikkakiusaamiseen liittyvästä tutkinnasta.

Poliisi ei tässä vaiheessa kommentoi laajempaa tutkintaa, tai sitä kehen tutkinta kohdistuu.

Magneettikuvauslaite Meilahden sairaalassa.
Tapaus liittyy HUSin kuvantamisen yksikköön, joka vastaa muun muassa magneettikuvien ottamisesta. Vuonna 2019 yksikkö yhdistyi HUSLABin kanssa HUS Diagnostiikkakeskukseksi. Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle

Päällikön tuli neuvotella sopimuksia, joita hän piti laittomina

Päällikkö aloitti työssään HUS Kuvantamisessa vuonna 2014. Sairaanhoitopiirin oli tarkoitus uusia PACS-järjestelmänsä, ja hänet nimitettiin projektin ohjausryhmään.

Päällikkö kiinnitti pian huomiota tapaan, jolla järjestelmään liittyviä hankintoja tehtiin. Esimerkiksi vuoden 2015 palvelinalustasopimus oli päällikön mukaan kyseenalainen, sillä palvelinalustalle olisi ollut muitakin mahdollisia toimittajia kuin Agfa.

Heinäkuussa 2017 katkolla oli puolestaan PACS-järjestelmän ylläpitosopimus.

Päällikölle annettiin tehtäväksi neuvotella uusi ylläpitosopimus Agfan kanssa, mitä hän piti epäeettisenä. Päällikön mielestä sopimus olisi pitänyt kilpailuttaa, mutta hänen esimiehensä olivat eri mieltä.

– Olin henkisesti ylikuormittunut tilanteen vuoksi. Harkitsin irtisanoutumista, koska koin, että joudun tekemään asioita, jotka eivät ymmärrykseni mukaan ole välttämättä lainmukaisia, päällikkö kertoi poliisille kuulusteluissa.

Päällikön mielipiteestä huolimatta ylläpitosopimusta jatkettiin useampaan otteeseen kilpailuttamatta.

Ilmakuvassa on näkymä Meilahden sairaala-alueelle.
Jättisairaanhoitopiiri HUS käyttää valtavan määrän julkisia varoja. Hankintoja tehdään vuosittain noin miljardilla eurolla. Kaikkien julkisten hankintojen arvoksi on Suomessa arvioitu 35-40 miljardia. Kuva: Silja Viitala / Yle

Yhden hengen yt-neuvottelut

Päällikön mukaan esimiehet kritisoivat hänen vastahankaisuuttaan sopimusten solmimisessa.

Päällikkö kertoi poliisille, että hän yritti turhaan selvittää tulehtunutta tilannetta esimiestensä kanssa. Lopulta päällikkö kertoo tilanteen käyneen henkisesti niin raskaaksi, että hän jäi sairauslomalle lokakuussa 2017.

Töihin palattuaan päällikkö kutsuttiin keskusteluun, jossa esimies kertoi, ettei häneen enää luoteta.

Työnantajan näkemyksen mukaan päällikkö ei selvinnyt työtehtävistään odotusten mukaisesti. Esimies moitti päällikköä muun muassa siitä, että tämän laatimat kokouspöytäkirjat olivat laadultaan heikkoja.

Päällikön mukaan moitteet olivat outoja, sillä hänen työnsä laatua ei oltu kritisoitu ennen PACS-hankintoihin liittyviä erimielisyyksiä. Hän kysyi pöytäkirjojen laadusta mielipidettä hallintoylilääkäri Lasse Lehtoselta, joka vastasi niiden olevan hyvätasoisia.

Keväällä 2018 työnantaja kutsui päällikön yt-neuvotteluihin. Neuvottelut koskivat pelkästään päällikköä. Niiden lopputuloksena hänen päällikön virkansa muutettiin sovellussuunnittelijan pestiksi.

Päällikön palkkaa leikattiin noin 900 eurolla kuukaudessa, mikä vastasi lähes viidesosaa hänen tienestistään. Samalla päällikkö siirrettiin syrjään PACS-hankintoihin liittyvistä asioista.

Meilahden sairaala.
HUSin tekemät laittomat hankinnat nousivat julkisuuteen vuonna 2019. Sen jälkeen sairaanhoitopiiri on yrittänyt selvittää ongelman kokoluokkaa ja samalla siivota sotkua. Se ei kuitenkaan ole onnistunut toivotulla tavalla, sillä ongelmia on paljastunut jatkuvasti lisää. Kuva: Matti Myller / Yle

Poliisi epäili kolmea, kaikki kiistivät

Päällikkö yritti turhaan saada oikaisua virkasuhteensa muutosta koskevaan päätökseen. Helmikuussa 2019 päällikkö lopulta irtisanoutui.

Viimeisenä keinonaan päällikkö päätti viedä asiansa aluehallintoviraston (avi) työsuojelun käsiteltäväksi. Avi oli sitä mieltä, että työnantaja ei ollut yrittänyt selvittää päällikön työkykyä tai tukea häntä työssään, kuten laki olisi vaatinut.

Koska avin mukaan asiassa oli syytä epäillä rikosta, se ilmoitti asiasta Helsingin poliisille.

Poliisi epäili päällikön lähiesimiehen lisäksi kahta korkeammalla organisaatiossa olevaa HUSin johtajaa työturvallisuusrikoksesta. Kaikki kolme epäiltyä kiistivät poliisille syyllisyytensä.

Lopulta syyttäjä haki tuomiota ainoastaan esimiehelle. Työturvallisuusrikoksesta voidaan tuomita enimmillään vuoden vankeusrangaistus.

Lopulta tapaus ei siis kuitenkaan koskaan päätynyt lakitupaan saakka, koska osapuolet sopivat asian ja syytteestä luovuttiin.

MOT:lla ei ole tietoa sopimuksen sisällöstä, koska osapuolet eivät kommentoi sitä. Yleisellä tasolla sovittelu voi johtaa muun muassa rahalliseen vahingonkorvaukseen.

HUS ei muutenkaan kommentoinut tapausta MOT:lle enempää vedoten siihen, että syytteistä lopulta luovuttiin.

Poliisille annetussa loppulausunnossa syytteen saanut esimies kertoi, että työtehtäviä otettiin pois, jotta päällikön työtaakka helpottaisi.

Loppulausunnon mukaan syytettynä ollut pyrki puuttumaan ongelmiin päällikön parasta ajatellen ja teki kaikkensa ollakseen parempi esimies.

Ulla-Marja Urho
Ulla-Marja Urho on toiminut HUSin hallituksen johdossa vuodesta 2009 asti. Hän ei ole halunnut kommentoida hankintasotkuja MOT:lle. Kuva: HNS

Päällikkö kertoi hankintaongelmista HUS-johdolle

Päällikkö kertoi poliisille olevansa sitä mieltä, että palkanleikkauksen ja työtehtävien muutoksen tarkoituksena oli saada hänet irtisanoutumaan. Syyksi hän epäili sitä, että hän oli puuttunut hankintoihin, joita hän epäili laittomiksi.

Ennen irtisanoutumistaan päällikkö kertoo olleensa laajasti yhteydessä sekä yksikkönsä että koko sairaanhoitopiirin johtoon.

Hän kertoi kohtelustaan muun muassa sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtajalle Ulla-Marja Urholle (kok.).

Toukokuussa 2018 päällikkö kirjoitti Urholle sähköpostitse muun muassa, että häntä savustetaan ulos, koska hän on yrittänyt puuttua lainvastaisiin hankintoihin.

Urholla on siis tätä kautta ollut mahdollista saada tietoa hankintaepäselvyyksistä noin vuosi ennen kesää 2019, jolloin Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) alkoi tutkia HUSin hankintoja ja STT uutisoi asiasta. Lopulta markkinaoikeus määräsi HUSin maksamaan seuraamusmaksuja laittomista hankinnoista.

Hankintalaittomuuksien tultua julki Urho piti ongelmia liioiteltuina. Myöhemmin on selvinnyt, että ongelmat olivat paljon tuolloin tiedettyä suurempia.

MOT on tammikuusta alkaen yrittänyt saada Urholta haastattelua muun muassa siitä, miksi hankintasotkuun ei ole puututtu ennen Kilpailu- ja kuluttajaviraston aloittamia tutkimuksia.

Urho ei ole haastattelua antanut eikä tee niin nytkään.

– HUSin hallituksen puheenjohtajana en halua haastatteluunne. Hallitus ja sen puheenjohtaja vastaavat, että virkakuntamme toimii oikein. Olen saanut kertomanne tapauksen tiedot ja välittänyt ne eteenpäin asianmukaisesti hoidettavaksi. HUSin sisäinen tarkastus on tehnyt hankinnoista selvityksiä, Urho kirjoittaa sähköpostitse.

Lääkäri katsoo magneettikuvaa.
HUS Kuvantamisen ongelmat alkoivat, kun vuonna 2011 käyttöön otettu PACS-järjestelmä ei toiminut kuten piti. Kuva: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Päällikkö otti kohtelunsa vuoksi yhteyttä myös työsuojeluvaltuutettuun.

Työsuojeluvaltuutettu huolestui HUS Kuvantamisen tilanteesta, sillä muutkin yksikössä työskennelleet kertoivat samankaltaisista ongelmista kuin epäsuosioon joutunut päällikkö.

Valtuutettu ehdotti työnantajalle, että yksikön työntekijöille tehtäisiin työterveysriskejä arvioiva kysely, jossa selvitettäisiin heidän henkistä kuormitustaan.

Työnantajaa edustava työsuojelupäällikkö oli kuitenkin sitä mieltä, että kyseessä on yksittäistapaus, eikä asiaa tarvitse selvittää.

MOT:n tietojen mukaan epäsuosioon joutuneen päällikön tapaus ei ole yksittäinen, vaan osa pidempää tapahtumaketjua HUS Kuvantamisen yksikössä.

Kuvantamisen yksikössä ollut ongelmia jo pitkään

Kun Agfan PACS-järjestelmä vuonna 2011 otettiin käyttöön, siinä oli paljon vikoja. Lääkärien mukaan se aiheutti vaaraa potilaille.

Järjestelmä kaatuili ja automaattisen puheentunnistuksen puutteiden vuoksi lääkärien lausuntoihin saattoi jäädä virheitä. Yle uutisoi asiasta vuonna 2013.

MOT:n tietojen mukaan useat yksikön työntekijät joutuivat vaikeuksiin, koska he olivat eri mieltä esimiestensä kanssa siitä, miten vaaraa aiheuttava tilanne tulisi korjata.

MOT on muun muassa nähnyt sähköpostikeskusteluja, joissa yksi yksikön silloisista esimiehistä syyttää PACS-järjestelmästä ja sen toiminnasta kysymyksiä esittäviä työntekijöitä “ilmapiirin myrkyttämisestä” ja “riidan haastamisesta”.

Erilaisten ristiriitojen seurauksena useat yksikön työntekijät vaihtoivat lopulta työpaikkaa.

Näin kävi muun muassa eräälle yksikössä toimineelle asiantuntijalle, jonka tapauksessa on huomattavan paljon samankaltaisia piirteitä kuin kiusatuksi tulleen päällikön kokemuksissa.

Asiantuntija joutui ristiriitaan esimiehensä kanssa, kun hän otti PACS-järjestelmän ongelmia esiin. Asiantuntijan mukaan esimies muun muassa kielsi häntä tekemästä ilmoitusta tilanteesta, jossa PACS-järjestelmä aiheutti potilaalle vaaraa.

Asiantuntija koki tulleensa kiusatuksi ja painostetuksi ja jäi henkisen rasituksen vuoksi sairauslomalle.

Kun hän palasi töihin, ongelmat jatkuivat. Ensin asiantuntija sai huomautuksen järjestelmän vikatilanteen hoidosta, omasta mielestään aiheetta.

Sitten työnantaja otti asiantuntijalta työtehtäviä pois. Syyksi ilmoitettiin luottamuspula. Tarkkoja syitä luottamuspulaan työnantaja ei eritellyt, vaikka asiantuntija näin pyysi.

Asiantuntijan tapaus ajoittuu vuosiin 2011-2013. Hän on jo vaihtanut työpaikkaa.

Agfan PACS-järjestelmä oli HUSissa käytössä vuoteen 2019 saakka, jolloin järjestelmätoimittajaksi vaihtui kilpailutuksen jälkeen Siemens.

Lue lisää aiheesta:

HUSin hankintapomo sai tulospalkkaa hankintojen lainmukaisuudesta – samaan aikaan poliisi tutkii HUSin laittomiksi epäiltyjä hankintoja

Poliisi aloittaa esitutkinnan HUS-alueen laajasta hankintasotkusta – sairaanhoitopiirin toiminnasta löytynyt lisää laittomia hankintoja

HUSin johtaja osallistui kilpailutuksiin, jotka voitti hänen perhetuttunsa yhtiö – MOT:n lähde: ”Tämä hulluus täytyy lopettaa”

HUSissa tehdään edelleen laittomia ostoksia ainakin kymmenillä miljoonilla vuodessa – Toimitusjohtajan mukaan tilanne on ”täysin kestämätön”

Sisäinen tarkastus paljasti epäilyn: Sairaanhoitopiiri Husissa on tehty kymmenien miljoonien eurojen hankintoja ilman kilpailutusta

Jatkuvat viat riivaavat Husin uutta tietojärjestelmää - Lääkäreillä huolta potilasturvallisuudesta

Suosittelemme