Hyppää sisältöön

Philipsin hengitysapuvälineet voivat aiheuttaa terveydellisiä haittoja – uniapnealaitteiden käyttöä ei saa lopettaa omatoimisesti

Suomessa viallisia laitteita on tuhansilla potilailla, mutta niiden käyttömäärät vaihtelevat alueittain. Sairaanhoitopiirit ovat alkaneet tiedottaa asiasta potilaille. Tämänhetkisen tiedon mukaan osa välineistä korjataan ja osa vaihdetaan.

Mies nukkuu.
Turvallisuusriski liittyy Philips Respironicsin valmistamiin hengitysapuvälineisiin. Kuvituskuva uniapnean hoitoon käytettävästä laitteesta ei liity tapaukseen. Kuva: Toni Pitkänen / Yle
Anne-Maria Niskanen,
Emilia Korpela
Avaa Yle-sovelluksessa

Philips Respironicsin hengitysapuvälineissä on ilmennyt turvallisuusriski. Yrityksen turvallisuustiedotteen mukaan sen valmistamissa CPAP-, 2PV- ja ASV-laitteissa sekä respiraattoreissa on ilmennyt maailmanlaajuinen laatuongelma. Ongelma ei koske happirikastimia eikä kaksoispaineventilaattoreita.

Laitteita käytetään muun muassa uniapnean ja hengitysvajauksen hoitoon. Hengitysliiton mukaan uniapneaa sairastaa 9–24 prosenttia väestöstä.

Jokainen sairaanhoitopiiri on nyt itse päättänyt asian tiedottamisesta. Moni sairaanhoitopiiri on jo ottanut yhteyttä potilaisiin, kun taas osa odottaa saavansa ensin lisätietoja.

Viallisissa laitteissa on käytetty äänenvaimennusmateriaalia, josta saattaa irrota hiukkasia tai haihtua yhdisteitä. Ne voivat päätyä laitteen ilmaletkun kautta käyttäjän hengitysteihin tai ruuansulatuskanavaan.

Philips Respironicsille raportoidut terveydelliset haitat ovat pääsääntöisesti olleet hengitysteiden ärsytysoireita, yskää, päänsärkyä, paineen tunnetta rinnassa tai nenän sivuontelotulehduksia. Tiedossa ei ole, millaisia mahdollisesti merkittäviä haittoja tai terveysriskejä voisi ilmetä lyhyellä tai pidemmällä aikavälillä.

Laitteen käytön lopettaminen suurempi riski kuin jatkaminen

Tuhannet suomalaiset käyttävät kyseisiä hengityslaitteita. Laitteiden käyttömäärät vaihtelevat paljon sairaanhoitopiireittäin. Esimerkiksi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella yli 2000 potilasta käyttää laitteita. Sen sijaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella käytössä on pääasiassa toisen valmistajan välineet, joten Philipsin hengitysapuvälineiden käyttäjiä on vain joitakin kymmeniä.

Tämänhetkisen tiedon mukaan osa hengitysapuvälineistä korjataan ja osa vaihdetaan. Sairaanhoitopiirit odottavat tästä lisätietoa laitteiden valmistajalta.

Lait­tei­den käyt­töä ei tu­le lo­pet­taa oma­toi­mi­ses­ti, sil­lä osal­la po­ti­lais­ta se voi joh­taa hen­keä uh­kaa­vaan hen­gi­tys­va­jauk­seen tai toi­min­ta­ky­kyä alen­ta­vaan ris­kiin. Tämänhetkisen tiedon perusteella asiantuntijat arvioivat, että hengitysapuvälineen käytön lopettaminen on suurempi riski kuin käytön jatkaminen.

Suosittelemme sinulle