Hyppää sisältöön

Dosentti Pauli Rautiainen: STM ja THL eivät noudata edes itse valmistelemaansa lainsäädäntöä – vastuu ministereillä ja ylimmällä johdolla

Julkisoikeuden asiantuntija pitää STM:n ja THL:n apulaisoikeusasiamieheltä saamia moitteita vakavina. THL ohjeisti antamaan Astra Zeneca -rokotetta 65–69-vuotiaille, vaikka muille sitä ei enää suositeltu.

Helsingin yliopiston julkisoikeden dosentin Pauli Rautiaisen mukaan sekä STM että THL ovat olleet piittaamattomia muun muassa yhdenvertaisuuteen liittyvien kysymysten oikein käsittelystä. Kuva: Jouni Immonen / Yle
Jarmo Koponen

Helsingin yliopiston julkisoikeuden dosentti Pauli Rautiainen pitää sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) eduskunnan apulaisoikeusasiamieheltä saamaa huomautusta jopa poikkeuksellisen vakavana. Huomautuksen syynä oli menettely, jossa THL ohjeisti antamaan Astra Zeneca -rokotetta 65–69-vuotiaille, vaikka muille sitä ei enää suositeltu.

– Kyseessä on nähdäkseni poikkeuksellisen vakava huomautus, jossa apulaisoikeusasiamies kiinnittää huomion siihen, että niin THL kuin STM ovat, eivät vain tässä tapauksessa, vaan toistuvasti laiminlyöneet asianmukaisen lainsäädännön mukaan toimimisen ja olleet piittaamattomia muun muassa yhdenvertaisuuteen liittyvien kysymysten käsittelyssä, Rautiainen sanoo Ylelle.

Rautiaisen mukaan kyse on nimenomaan STM:n ja THL:n toiminnasta.

– Ratkaisu kohdistuu puhtaasti STM:n ja THL:n toimintaan. Ikään kuin valtion keskushallinnon toimintaan, jota tässä ratkaisussa pidetään poikkeuksellisen moitittavana. Tämän ratkaisun perusteella ei voida ottaa kantaa laajemmin kuntien menettelyyn, vaikka apulaisoikeusasiamies moittikin kuntia ministeriön ja THL:n lainvastaisten ohjeiden kritiikittömästä seuraamisesta.

Toistuvaa piittaamattomuutta

Ratkaisussaan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin viittaa myös aiempiin ratkaisuihin, joissa on muun muassa korostettu huolellista oikeudellista arviointia. Silti hän katsoo, ettei STM ylimmältä laillisuusvalvojalta saamiensa toistuvien moitteiden jälkeenkään ole ryhtynyt toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että sen ja sen alaisen laitoksen toiminta täyttää perustuslaissa säädetyt lainalaisuuden ja lakisidonnaisuuden vaatimukset.

Rautiainen katsoo, että toiminta on karannut lainsäädäntökehikostaan.

– Ikään kuin STM:n ja THL:n johdossa on tietoisesti irtaannuttu niistä oikeudellisista lähtökohdista, jotka liittyvät hyvään hallintoon ja joiden mukaan olisi pitänyt toimia, Rautiainen arvioi.

Mutta pitäisikö lainsääntöä sitten muuttaa?

– Paraskaan sääntely ei auta, jos sitä ei noudateta. Tämän apulaisoikeusasiamiehen ratkaisun keskeinen viesti on, että STM ja THL eivät noudata edes itse valmistelemaansa lainsäädäntöä, Rautiainen napauttaa.

"Perustuu selvästi poliittiseen harkintaan"

Rautiaisen mukaan asiat olisi voitu hoitaa täysin laillisesti. Vastuu asiasta on myös yksiselitteinen.

– STM:n puolella asianomaisilla ministereillä ja THL:n puolella laitoksen ylimmällä johdolla. Heille tämä ratkaisu välittää hyvin selvän viestin ja heillä ei ole tämän ratkaisun perusteella mitään mahdollisuutta vierittää vastuuta jonnekin toisaalle, kuten rokotteita ja rokotusohjelmia hyväksyville tahoille, hän sanoo.

– Tietoisen lainvastainen toiminta perustuu selvästi poliittiseen harkintaan ja siten ministeri on siitä ensisijaisesti vastuussa, vaikka toki kaikkien virkamiestenkin olisi pitänyt kieltäytyä lainvastaisesta toiminnasta, Rautiainen korostaa.

Eduskunnan oikeusasiamiehen toimenpiteiden valikoimassa huomautuksen antaminen on yksi vakavimmista. Sitä kovempia keinoja ovat muun muassa poliisin määrääminen suorittamaan esitutkinta.

Voit keskustella aiheesta 25.7. kello 23:een saakka.

Lisää aiheesta:

Apulaisoikeusasiamies: THL ja STM rikkoivat lakia 65–69-vuotiaiden Astra Zeneca -rokotuksissa – Mika Salminen: "Otamme moitteet nöyränä vastaan"

Suosittelemme sinulle