Hyppää sisältöön

Seksuaalikasvatus pitäisi aloittaa jo päiväkodissa, sanoo terapeutti, joka näkee puutteellisen seksuaalikasvatuksen tulokset vastaanotollaan

Maailman seksuaaliterveysjärjestö vaatii huomioimaan seksuaalikasvatuksessa myös nautinnon, sillä sen esiin nostaminen lisäisi ihmisten hyvinvointia. Tällä hetkellä nautinto ja siitä puhuminen aiheuttaa monelle turhaan syyllisyyden ja häpeän tunteita.

Seksuaaliterapeutti Tiina Vilposen mukaan monilla aikuisilla on paljon väärää ja vanhentunutta tietoa seksistä ja seksuaalisuudesta. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Jos seksuaaliterapeutti Tiina Vilponen saisi taikasauvan, hän muuttaisi ensimmäisenä koulujen seksuaalikasvatuksen.

Vilponen on huolissaan siitä, että koulujen seksuaalikasvatus on edelleen Suomessa liian epätasalaatuista.

Sen lisäksi, että lapsille ja nuorille kerrotaan seksistä, lisääntymisestä ja ehkäisystä, pitäisi puhua enemmän myös seksuaalisesta moninaisuudesta ja ennen kaikkea nautinnosta, joka Vilposen mukaan seksuaalikasvatuksessa sivuutetaan lähes poikkeuksetta.

– Korostettaisiin sitä, miten nautinto ja kehosta lähtevä ilo lisää ihmisen hyvinvointia ja tukee itseymmärrystä. Pidettäisiin seksuaalioikeudet ja yksilöllisyys esillä ikä- ja kehitystason mukaisesti. Annettaisiin nuorille riittävästi tietoa sekä seksuaalisuuden, sukupuolten että ihmissuhteiden moninaisuudesta.

Pienille lapsille kehotunnekasvatusta

Vilposen mielestä seksuaalikasvatus pitäisi aloittaa paljon nykyistä aikaisemmin, jo päiväkodeissa.

Samaa mieltä on muun muassa Väestöliitto, joka vaati lasten seksuaalikasvatusta osaksi päivittäistä varhaiskasvatusta jo parisen vuotta sitten (siirryt toiseen palveluun).

Varhaiskasvatuksen henkilöstö joutuu päivittäin vastaamaan lasten kysymyksiin esimerkiksi kehosta, mutta kaikilla ei ole siihen riittävää koulutusta ja sanastoa, Väestöliitto toteaa kesäkuussa julkaisemassaan vetoomuksessa (siirryt toiseen palveluun), jossa vaadittiin koulutuksen tarjoamista henkilöstölle työajalla.

Vilposen mukaan seksuaalikasvatuksen kehittäminen ja laajentaminen vaatii nimenomaan koulutusta.

– Seksuaalisuutta ei pidä aliarvioida, että kuka vaan voisi opettaa sitä. Olisi hyvä, jos seksuaalikasvatusta antaisi ihminen, joka on aidosti kiinnostunut ja perehtynyt asiaan.

Seksuaaliterapeutti Tiina Vilposen mielestä aikuisen läsnäolo ja turvallinen tila, jossa on lupa esittää kysymyksiä ovat keskeisiä tekijöitä opetustilanteessa. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Pienten lasten seksuaalikasvatuksen eli kehotunnekasvatuksen tehtävä on antaa lapselle hänen ikätasonsa mukaista tietoa kehosta, tunteista ja oikeuksista sekä kasvattaa lasta arvostamaan itseään ja toisia sellaisina kuin he ovat.

– Otetaan huomioon, että oma keho kiinnostaa lasta. Puhutaan kehon osista kunnioittavasti ja niiden oikeilla nimillä. Kerrotaan, että koko keho on arvokas ja siitä saa olla ylpeä, Vilponen kuvailee.

Myös vanhempien olisi hyvä suhtautua ymmärtäväisesti lapsen ihmetteleviin kysymyksiin.

– Tärkeintä on se, että lapsella on turvallinen kokemus, hänen kysymyksiinsä tulee vastaukset eikä hän joudu kokemaan häpeää. Aikuinen voi myös näyttää esimerkkiä, puhua omasta ja toisten kehoista kauniisti ja olla olettamatta mitään esimerkiksi lapsen seksuaalisesta suuntautumisesta.

Jos lapsen kysymykset aiheuttavat aikuiselle häpeän tunteita tai aikuinen ei koe pystyvänsä vastaamaan niihin, Vilposen kehottaa kysymään apua ammattilaiselta.

Tiedon puute näkyy vastaanotoilla

Puutteellisen seksuaalikasvatuksen tulokset Vilponen näkee omalla vastaanotollaan. Monet aikuiset eivät ole omassa lapsuudessaan saaneet tarpeeksi tietoa seksuaalisuudesta eikä heidän kysymyksiinsä ole vastattu.

– Ihmisillä on paljon väärää ja vanhentunutta tietoa. He tarvitsevat tietoa kehon toiminnoista, seksistä, sukupuoli-identiteetistä ja seksuaalisesta suuntautumisesta, Vilponen kertoo.

Vilposen mukaan moni kantaa turhaa syyllisyyden taakkaa. Erityisesti nautinto tai nautinnosta puhuminen voi aiheuttaa ihmisille hämmennystä ja häpeää.

– Tulee myös tehtyä paljon rauhoittelua, normalisointia ja luvan antamista, että saa olla omanlainen ja nautintoa ei ole vain yhdenlaista.

Vilponen on myös kliininen seksologi ja Sexpon Ihmissuhdeterapiakeskuksen johtaja. Taustaltaan hän on teologi, jonka vuoksi hänen vastaanotolleen hakeutuu myös erilaisista uskonnollisista taustoista olevia ihmisiä.

He kokevat usein ristiriitaa oman identiteettinsä, sukupuolensa tai seksuaalisen suuntautumisensa ja yhteisön konservatiivisten ajatusten välillä.

– Asiakkailla on ulkopuolisuuden kokemuksia omassa yhteisössään sekä syyllisyyden ja pelon tunteita siitä, että he eivät vastaa yhteisönsä odotuksia. Luonani käy myös heitä, jotka punnitsevat, erotako yhteisöstä vai mukautuako yhteisön normeihin.

Osa Tiina Vilposen asiakkaista pelkää seurauksia itselleen ja lähipiirilleen, jos he eläisivät avoimesti samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa tai kertoisivat omasta sukupuoli-identiteetistään. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Nautinnon huomioiminen lisäisi hyvinvointia

Vuonna 2019 Maailman seksuaaliterveysjärjestö julisti nautinnon ihmisoikeudeksi ja vaati nautinnon nostamista näkyvämmin esiin seksuaalikasvatuksen lisäksi myös lainsäädännössä ja terveyspalveluissa.

Tänä keväänä julistus on käännetty suomeksi ja Vilponen on ollut mukana tekemässä käännöstä. Vaikka julistus on Vilposen sanoin varsin kuiva ja tekninen, sen sanoma on kuitenkin selkeä.

– Nautinto kuuluu jokaiselle ja kaikilla on oikeus tavoitella nautintoa. Ei ole vain yhtä tapaa nauttia, vaan nautintoa on monenlaista. Kaikenlaisilla kehoilla on kyky ja lupa nauttia, Vilponen kiteyttää.

Vilponen istuu myös Euroopan seksologiliiton hallituksessa ja tekee paljon töitä kansainvälisellä tasolla. Vilposen mielestä Suomella olisi kansainvälisesti paljon annettavaa. Esimerkkinä hän mainitsee maksuttoman seksuaalineuvonnan, jota tarjotaan perusterveydenhuollossa.

– Suomessa tehdään paljon hyvää työtä, mutta emme osaa olla siitä riittävän ylpeitä, emmekä pidä siitä ääntä.

Vilponen on toiminut alalla 15 vuotta. Sinä aikana Suomessa on tapahtunut paljon.

– Lainsäädäntö on muuttunut, keskustelu on lisääntynyt ja sen taso on muuttunut. Kokemusasiantuntijoita kuullaan enemmän. Seksologia otetaan tieteen alana tosissaan, Vilponen luettelee edistysaskelia.

Toisaalta työtä vielä riittää. Samaan aikaan, kun monet asiat etenevät, on Vilposen mukaan paljon myös jarruttavia tekijöitä: kaikilla ei ole esimerkiksi ymmärrystä tai edes halua huomioida ihmisten seksuaalioikeuksia.

– Myönteinen näkemys seksuaalisuuteen on poissa, tai se on vielä aika varovaista. Jos näkisimme suuren ilon ja nautinnon mahdollisuuden, meillä olisi hyvinvoivempia ihmisiä.

Tiina Vilponen vieraili Ylen 8 minuuttia -ohjelmassa.

Lue myös:

Seksuaalinen nautinto on julistettu ihmisoikeudeksi – Seksityöntekijä Juhani: "Kohdatuksi tuleminen saa ihmisen puhkeamaan kukkaan"

”Pidetään se vetoketju kiinni ja rakkaudesta se hevonenkin potkii” – Nuorten seksuaalikasvatus on yhä puutteellista, sanovat asiantuntijat

Suosittelemme sinulle