Hyppää sisältöön

Sähköpotkulautojen käyttöehtojen muutos sai ison joukon ihmisiä ottamaan yhteyttä Kilpailu- ja kuluttajavirastoon – Yritys: "Olemme pahoillamme harmista"

Ilmoituksia Kilpailu- ja kuluttajavirastoon on tehty heinäkuun aikana jo lähes kolmekymmentä. Asiakkaat ovat kokeneet laitteiden mainonnan, jossa on luvattu kiinteällä maksulla rajoittamaton käyttöoikeus laitteisiin, johtaneen kuluttajia harhaan.

Sähköpotkulautoja parkissa
Erilaisten kulkuneuvojen käyttäminen kiinteällä maksulla on Suomessa melko uutta liiketoimintaa. Voi Technology Ab aloitti palvelun tarjoamisen Suomessa heinäkuussa 2020. Kuva: Antti Eintola / Yle
Marica Paukkeri

Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvontaan on tehty heinäkuussa runsaasti ilmoituksia suosittujen Voi-sähköpotkulautojen markkinoinnista.

Kuluttajaneuvonnan johtavan asiantuntijan Mikko Saastamoisen mukaan lähes kaikki tehdyt ilmoitukset koskevat tuotteen kuukausi- tai päiväkohtaisten passien mainontaa.

Passilla sähköpotkulautoja saa käyttää kiinteällä maksulla.

– Kuluttajat ovat pitäneet mainontaa harhaanjohtavana. Mainoksessa käyttäjille luvataan rajoittamattomat ajot, mutta käyttöehdoissa on ollut tietynlaisia rajoituksia, ja tämä on tullut kuluttajille yllätyksenä, Saastamoinen kuvailee kuluttajaneuvontaan tulleita yhteydenottoja.

Laitteen käyttö on kiinteällä maksullakin rajoitettua. Käyttöä koskevat rajoitukset käyvät ilmi palvelun käyttöehtosopimuksesta, jonka jokainen käyttäjä joutuu hyväksymään ottaessaan palvelun käyttöön.

Ylen saamien tietojen mukaan sopimusehtoja on muutettu hiljattain. Ehtoja on muutettu ainakin laitteiden vuorokausittaisen käyttöajan ja käyttökertojen enimmäismäärän osalta.

Tällä hetkellä voimassaolevan käyttöehtosopimuksen mukaan Voi-passia käyttävien ajokertojen yläraja vuorokaudessa on yhdeksän käyttökertaa tai 200 ajominuuttia.

Sopimuksessa lukee, että jos vuorokausiraja ylitetään yritys voi keskeyttää palvelun tarjoamisen ja poistaa passin käytöstä. Yritys kertoo antavansa ensimmäisestä ylityksestä varoituksen, mutta toisesta rikkeestä passi poistetaan käytöstä.

Käyttöehtosopimuksessa linjataan lisäksi passilla tehtävien matkojen kestosta. Sopimuksen mukaan laitetta saa käyttää enintään 45 minuuttia, jonka jälkeen asiakkaalta peritään lisämaksu voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Kuvakaappaus Voi-sähköpotkulautojen vuokraajan sivuilta.
Kuvakaappaus Voi-palvelun verkkosivulta. Yritys kertoo enimmäiskäyttöajan ajoa kohti, mutta käytön vuorokausirajaa mainoksessa ei mainita. Kuva: Kuvakaappaus Voi-sähköpotkulautojen vuokraajan sivuilta. Otettu 27.7.2021.

Kuluttajaneuvonta arvioi tapauksia yksittäisten kuluttajien oikeuksien kannalta. Saastamoisen mukaan osalla kuluttajista on ollut taloudellisia vaatimuksia palvelua tarjoavaa yritystä kohtaan, osa taas on lähinnä halunnut tuoda asian Kilpailu- ja kuluttajaviraston tietoisuuteen.

– Se millaiseen korvaukseen yksittäinen kuluttaja voisi olla oikeutettu, pitää arvioida tapauskohtaisesti. Kuluttajan tulisi tutustua käyttöehtoihin, mutta toisaalta kuluttajan pitäisi kyllä voida luottaa myös markkinoinnissa annettuihin tietoihin.

Tilannekohtaisessa harkinnassa puntaroidaan, mihin kuluttaja on oikeasti sitoutunut. Saastamoisen mukaan aina pelkkään käyttöehtosopimukseen vetoaminen ei riitä, vaan myös markkinointiväittämille tulisi löytyä vastinetta.

– Jos rajoitukseton ei olekaan rajoitukseton, se tieto pitää kertoa selkeästi ja nimenomaisesti asiaa korostaen. Yksittäisessä tilanteessa kuluttaja saattaa olla oikeutettu hyvitykseen.

Kuluttajaneuvonnan Saastamoinen painottaa, että harkinta on aina tapauskohtaista.

Erilaisten yhteiskäytössä olevien menopelien vuokraaminen kuukausi- tai päiväkohtaisella maksulla on melko uusi ilmiö. Voi alkoi tarjota palvelua Suomessa heinäkuussa 2020.

Samalla periaatteella vuokrataan myös muun muassa veneitä.

Tähän mennessä vastaavankaltaisista palveluista Kilpailu-ja kuluttajavirastoon saapuneiden yhteydenottojen määrä on ollut pieni.

Vaikka markkina hakee muotoaan, samat säännöt koskevat kaikkia toimijoita.

– Niin kuin kaikessa yritystoiminnassa ja kuluttajakaupassa tulee tietysti toimia kuluttajasuojan pelisääntöjen mukaisesti, ja näidenkin alojen yritysten tulee huomioida kuluttajasuojalain vaatimukset.

Tre elsparkcyklar står vid sidan av en trottoar.
Kuluttajaneuvonnan johtavan asiantuntijan Mikko Saastamoisen mukaan palveluiden käyttöehtosopimukset on hyvä lukea tarkasti, mutta myös yritysten markkinointiväitteille pitäisi löytyä katetta. Kuva: Jasmine Nedergård/Yle

Kuluttaja-asiamies ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin

Kuluttaja-asiamiehen tontille kuuluvat esimerkiksi markkinoinnin ja käyttöehtosopimuksien lainmukaisuuteen liittyvät kysymykset. Myös asiamies toimii Kilpailu- ja kuluttajaviraston alaisuudessa.

Sähköpotkulautojen markkinointia koskevien yhteydenottojen vuoksi ei ole ainakaan vielä ryhdytty toimenpiteisiin.

Kilpailu- ja kuluttajavirastosta kerrotaan, että kuluttaja-asiamies on kuitenkin tiedostanut asian ja huomioi asiasta tulleet yhteydenotot.

Asian vireille ottamista arvioidaan priorisointi- eli ensisijaisuusperiaatteiden mukaisesti.

Asiamies ei ota kaikkia esille nousevia kuluttaja-asioita käsiteltäväksi vaan tekee päätöksen muun muassa aiheen merkittävyyden ja sen vaikutusten laajuuden perusteella.

Yritys: Käyttöehtojen muutoksista ei ole viestitty riittävän selkeästi

Voi Technology -yrityksen viestinnästä vaihvistetaan, että laitteiden käyttöehtoja on päivitetty. Tyytymättömyyden syyksi yritys arvioi sitä, että näistä muutoksista ei ole viestitty riittävän selkeästi kuluttajille.

Yritys kommentoi asiaa Ylelle sähköpostitse.

Miten kommentoitte väitteitä siitä, että palvelunne markkinointi johtaa kuluttajia harhaan?

– Emme selvästikään ole kertoneet passin ehtoihin tulleista muutoksista tarpeeksi selkeästi. Olemme pahoillamme harmista, jota muutos on vastuullisille käyttäjillemme aiheuttanut, ja olemme ottaneet huomioon kaiken saamamme palautteen.

Millä syillä käytön rajoittamista perustellaan?

– Uusien [vuorokausittaista käyttöaikaa koskevien] rajoitusten taustalla on, että olemme huomanneet, että Voi-passeja on käytetty sellaisiin tarkoituksiin, joihin niitä ei ole tarkoitettu. Tämä käyttö vaikuttaa sekä turvallisuuteen että palvelumme saatavuuteen.

Toisaalta Voi-passia ovat käyttäneet kaupalliset toimijat, kuten lähettiyritykset, ja toisaalta henkilöt, jotka käyttävät potkulautoja enemmän leikkimiseen kuin siihen, mihin ne on tarkoitettu eli liikenteeseen.

Emme hyväksy vaaran aiheuttamista muille liikenteen käyttäjille, ja siksi olemme päivittäneet Voi-passien käyttöehtoja päivittäisten käyttömäärien osalta

Toiminta-ajatuksemme on lisätä ihmisten mahdollisuuksia liikkua kaupungeissa kätevästi ja päästöttömästi. Siihen sisältyy ajatus, että lautamme ovat mahdollisimman kattavasti käytössä. Yleisesti ottaen 45 minuuttia on riittävä aika siirtymiin Suomen toimintakaupungeissamme.

Onko yli 45 minuuttia kestävistä matkoista perittävistä lisämaksuista kerrottu riittävän selkeästi, ja saako asiakas tiedon, kun maksujen periminen alkaa?

– Asiakkaalle kerrotaan selkeästi, että yhden ajon maksuton aika on 45 minuuttia. Sovelluksessa kerrotaan myös tarkemmin tuon 45 minuutin jälkeen perittävästä taksasta, eli aikarajan ylittyessä asiakasta veloitetaan kaupungin normaalihinnaston mukaisesti.

Laudan ollessa käytössä sovelluksessa näkyy myös selkeästi, kuinka paljon ajosta on kulunut.

Onko asiakkaille kerrottu riittävän selvästi vuorokausittaisesta käyttökertojen enimmäismäärästä ja enimmäiskäyttöajasta?

– Tämä on aiheuttanut hämmennystä käyttäjien keskuudessa, joten asiasta olisi pitänyt viestiä selkeämmin, Voin viestinnästä arvioidaan.

Lue lisää:

Suurimmat sähköpotkulautayritykset rajoittavat laitteiden nopeuksia kaikissa kaupungeissa – öisin laudoilla pääsee 15 kilometriä tunnissa

Sähköpotkulautojen raju lisääntyminen katukuvassa puhuttaa, lieveilmiönä skuuttien tärvely – yrittäjä: "Ihan sabotaasia"

Kaikkea ei tarvitse omistaa itse, ja siitä syntyy liiketoimintaa – kuukausimaksulla käytettävien veneiden kysyntä kasvoi

Suosittelemme sinulle