Hyppää sisältöön

Nasan tutkimus: Uusiutuva lentopolttoaine on ympäristölle paljon fossiilista parempi – suurinta hyötyä voi tarkkailla taivaalta

Suihkukoneiden hiilidioksipäästöt ovat selvästi pienempi paha ilmaston kannalta kuin koneiden moottoreista ilmakehään jäävä tiivistysmisvana. Jos lentopolttoaineiden sekoitevelvoitteet yleistyvät suunnitellusti Euroopassa, yksi suurimmista hyötyjistä on Neste.

Biopolttoainetta käyttävä lentokone.
Muutamat maat ovat jo velvoittaneet lentoyhtiöitä käyttämään osittain biopolttoainetta. Kuva: Lex Lieshout / EPA
Timo Keränen
Avaa Yle-sovelluksessa

Uusiutuva lentopolttoaine on ilmastolle paljon fossiilista lempeämpi, ja suurin syy näkyy taivaalla suihkukoneen perässä.

Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallinto Nasa ja Saksan ilmailu- ja avaruuskeskus DLR ovat havainneet tutkimuksissaan, että uusiutuva lentopolttoaine tuottaa jopa 50–70 prosenttia vähemmän jääkiteitä tiivistymisvanaan matkalentokorkeudessa kuin fossiilinen polttoaine. Tämä on ilmastolle merkittävä etu.

Jääkiteistä muodostuva tiivistymisvana voi jäädä ilmakehään tuntikausiksi ja vaikuttaa sitä kautta maapallon lämpötilaan. Tiivistymisvanat muodostavat pilviä, jotka estävät lämpöä poistumasta avaruuteen.

– Suihkumoottoreiden tiivistymisvanoilla on suurempi vaikutus ilmastoon kuin hiilidioksidipäästöillä, sanoo Nasan tiedemies Richard Moore Nasan tiedotteessa.

Uusiutuva polttoaine vähentää tiivistymisvanassa olevien nokihiukkasten ja sitä kautta jääkiteiden lukumäärää sekä kasvattaa jääkiteiden kokoa. Isommat jääkiteet eivät aiheuta vahinkoa, koska ne putoavat nopeammin ja sulavat lämpimässä ilmassa alempana.

– Ilmaston kannalta olennaisia ovat hiukkaspäästöt, joiden ympärille vesi tiivistyy. Uusiutuvaa polttoainetta käytettäessä syntyy vähemmän hiukkaspäästöjä, sanoo Nesteen uusiutuvien lentopolttoaineiden kehitysjohtaja Sami Jauhiainen.

Jauhiaisen mukaan uusiutuva polttoaine ei sisällä aromaatteja, minkä vuoksi hiukkaspäästöjä syntyy vähemmän.

Jääkiteiden koon vaihtelu on havaittu tietokonemallinnuksissa ja aiemmissa kokeissa. Käytännön kokeissa se todennettiin lopullisesti vasta vuonna 2018 Saksassa. Tuolloin Nasa ja Saksan ilmailu- ja avaruuskeskus DLR tekivät yhteisiä lentokokeita Frankfurtissa Rammsteinin lentotukikohdassa.

Nesteen uusiutuvien lentopolttoaineiden kehitysjohtaja Sami Jauhiainen
Sami Jauhiaisen mukaan uusiutuva lentopolttoaine vähentää elinkaaren aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 prosenttia fossiilisen lentopolttoaineen käyttöön verrattuna. Kuva: Jari Tanskanen / Yle

Saksan kokeissa Nasan DC-8 keräsi näytteitä edellä lentävän Airbus A320 -koneen tiivistymisvanasta. Airbus käytti osittain uusiutuvaa polttoainetta.

Tiivistymisvanojen merkitystä on tutkittu paljon viime aikoina, muun muassa Britanniassa Manchesterin yliopistossa ilmakehätieteiden professori David Leen vetämässä työryhmässä.

Työryhmän tulokset ovat hyvin samansuuntaisia Nasan ja DLR:n tulosten kanssa.

– On arvioitu, että muut kuin hiilidioksidipäästöt vastaavat kahdesta kolmasosasta lentoliikenteen kokonaisvaikutuksista ilmastoon. Toisin sanoen lentoliikenteen kokonaisilmastovaikutus on kolme kertaa suurempi kuin pelkkä hiilidioksidin vaikutus, Jauhiainen sanoo.

Neste lisää biopolttoaineiden valmistusta

David Leen työryhmän mukaan lentoliikenne tuottaa 2,4 prosenttia fossiilisten polttoaineiden päästöistä.

Maailman suurin uusiutuvan lentopolttoaineen valmistaja on suomalainen Neste. Tällä hetkellä Neste tuottaa Porvoon jalostamolla uusiutuvia lentopolttoaineita noin 100 000 tonnia vuodessa. Määrä kuitenkin kasvaa puoleentoista miljoonaan tonniin vuoden 2023 loppuun mennessä kun Singaporen jalostamon laajennus ja Rotterdamin uusi laitos valmistuvat.

Nesteelle uudet tutkimustulokset ovat hyvä uutinen, sillä ne voivat lisätä vauhtia uusiutuvan lentopolttoaineen sekoitevelvoitteisiin.

Uusiutuvan lentopolttoaineen kysyntä on kehittynyt lentoliikenteessä paljon hitaammin kuin tieliikenteessä. Tähän on syynä se, että lentoliikenteessä polttoaineen koostumusta ei ole säädelty sekoitevelvotteilla samalla tavalla kuin autoissa.

Tilanne on kuitenkin muuttumassa.

– Norja päätti ensimmäisenä viime vuoden alussa puolen prosentin sekoitevelvoitteesta, joka on tarkoitus nostaa 30 prosenttiin polttoaineen volyymista vuonna 2030, kertoo Nesteen uusiutuvien lentopolttoaineiden kehitysjohtaja Sami Jauhiainen.

Myös Ruotsi on tehnyt vastaavantyyppisen sekoitevelvoitteen. Kaikkein eniten uusiutuvan polttoaineen menekkiä tulee lisäämään EU:n hiljattain julkaisema Fit for 55 -nimellä kulkeva ilmastopaketti.

Komissio ehdottaa, että Euroopan lentoliikenteessä biopolttoaineiden minimivelvoitteeksi tulee 2 prosenttia vuonna 2025, ja velvoite nousisi viiteen prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

– Tämä on meille merkittävä asia, Jauhiainen sanoo.

Nesteen uusiutuva polttoaine tehdään jätteistä ja tähteistä, kuten paisti- ja eläinrasvoista.

Myös Neste tutkii lentoliikenteen ilmastovaikutuksia yhdessä Airbusin, DLR:n ja lentokoneiden moottoreita valmistavan brittiläisen Rolls Roycen kanssa.

Tutkimus on jatkoa Nasan ja DLR:n aiemmille projekteille. Jauhiaisen mukaan uusissa mittauksissa tehdään ensi kertaa testejä sataprosenttisella uusiutuvalla lentopolttoaineella.

Suosittelemme sinulle