Hyppää sisältöön

Keskeltä Vaasan akkutehdasaluetta löytyi suojellun viitasammakon levähdyspaikkoja – brittiyhtiö joutuu huomioimaan ne miljoonahankkeessaan

Ely-keskus pyysi kaupungilta lausuntoa viitasammakoiden elinpaikoista, kaupunki pyytää akkutehdasyhtiötä kiinnittämään asiaan huomiota. Lausunnot asiasta valmistuvat syksyllä.

Laajametsän teollisuusaluelle Vaasassa on kaavoitettu tilat akkuteollisuuden tarpeisiin. Alueelta on löytynyt nyt viitasammakon elinympäristöjä. Kuva: Anna Wikman / Yle

Vaasan kaupunki on pyytänyt Johnson Matthey-yhtiötä huomioimaan ympäristövaikutusten arviointiohjelmassaan tarkemmin Laajametsän teollisuusalueen viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikat.

Brittiläinen akkuarvoketjutoimija Johnson Matthey allekirjoitti huhtikuussa aiesopimuksen Vaasan kaupungin kanssa ja on nyt aloittanut akkumateriaalitehtaan suunnittelun Vaasaan.

Tehdasta suunnitellaan Laajametsän teollisuusalueelle. Sen on suunniteltu tuottavan materiaalia sähköajoneuvojen akkujen valmistukseen.

Tehdashankkeessa on parhaillaan käynnissä Ely-keskuksen lausuntokierros, joka päättyy elokuun puolessavälissä.

Vaasan kaupungilta ELY-keskus on pyytänyt lausuntoa muun muassa viitasammakoiden lepo- ja kutupaikoista.

– Näiden lausuntojen pohjalta tehdään yhteysviranomaisen lausunto, jonka on määrä valmistua syyskuun puoleenväliin mennessä, sanoo Elina Venetjoki, hankkeen YVA-yhteysviranomainen Ely-keskukselta.

Syksyllä siis tiedetään sekä viitasammakoiden että muiden selvitettävien asioiden osalta, onko tietoa riittävästi vai vaaditaanko lisäselvityksiä.

Lue seuraavaksi: Vaasan kaupunki ja Johnson Matthey allekirjoittivat aiesopimuksen akkutehdashankkeesta – "Hieno päivä Vaasalle ja Suomelle"

Kuvassa on merkitty vihreillä pisteillä viitasammakon kolme levähdys- ja kutupaikkaa, joista kaksi on kaavoitetulla viheralueella. Kuva: Vaasan kaupunki

Tehdasaluetta on tutkittu useaan otteeseen

Laajametsän tehdasalue sijaitsee noin kahdeksan kilometrin päässä Vaasan keskustasta, aivan lentoaseman itäpuolella. Alueen koko on noin 51 hehtaaria. Sen esirakentaminen on jo käynnistynyt.

Vuonna 2018 alueella tehdyn maastokäynnin yhteydessä todettiin, että tehdaskortteli 16 eteläosassa on viitasammakkon levähdyspaikka, joka ei kuitenkaan ole sammakon kutualuetta.

Viime keväänä alueella tehdyssä viitasammakkoseurannassa todettiin kuitenkin, että kyseinen vuonna 2018 asumattomana ollut lampi olikin jälleen viitasammakoiden käyttämä kutulampi.

Kaksi muuta viitasammakon lisääntymispaikkaa sijaitsee noin 200 metriä Johnson Mattheylle varatun tontin eteläpuolella. Nämä lisääntymispaikat ovat alueella, joka kaavoituksessa on huomioitu luonnonsuojelulain 49§:n perusteella.

Vaasan kaupungin kaavoitusjohtaja Päivi Korkealaakson mukaan viitasammakon esiintyminen alueella ei ole este akkumateriaalitehtaan rakentamiselle.

– Kun asia on huomioitu ja kaavaan on jätetty pelivaraa, asia on kunnossa, Korkealaakso sanoo.

Lisäksi korttelin eteläpuolella on kaksi muutakin viitasammakon lisääntymis- ja levähdyspaikaksi todettua aluetta.

Vaasan kaupungin viheraluepäällikkö Timo Jousmäen mukaan viitasammakon esiintyminen teollisuusalueella tarkoittaa käytännössä sitä, ettei levähdys- ja kutupaikoilla tehdä hakkuutöitä eikä kosteikkoja ojiteta.

– Viitasammakko pystyy hyvinkin elämään vieri vieressä akkumateriaalitehtaan kanssa, eikä sinänsä vaadi erillistä suoja-aluetta, Jousmäki toteaa.

Lue seuraavaksi:

Viitasammakko kaatoi Kuortaneen puutarhakylähankkeen

Viitasammakkoja ei löytynyt ydinvoimala-alueelta kuukauden etsinnöistä huolimatta

Viitasammakko kuuluu EU:n luontodirektiivin suojeltuihin lajeihin. Kuva: Yle/Arja Lento

Viitasammakko on suojeltu laji

Viitasammakko on Suomessa elinvoimainen, mutta kuuluu EU:n luontodirektiivin suojeltuihin lajeihin.

Vuonna 2017 Korkein hallinto-oikeus katsoi, että Kuortaneella Etelä-Pohjanmaalla viitasammakon lisääntymispaikan suojeleminen oli tärkeämpää kuin kunnan suunnitelma rakentaa puutarhakylä alueelle, jolla viitasammakkoa esiintyi. Myös ainakin Pyhäjoen ydinvoimalatyömaalla on seurattu viitasammakoiden selviämistä.

Direktiivin kuvauksen mukaan laji on paikkauskollinen, ja yksilöt saattavat vaeltaa muutamankin kilometrin matkan lisääntymispaikoille.

Kudun tapahduttua sammakot nousevat maalle ja viettävät kesän maaympäristössä palatakseen syys-lokakuussa vesistöihin talvehtimaan.

Lisäksi direktiivin mukaan (siirryt toiseen palveluun) lisääntymis- ja levähdyspaikan välittömässä läheisyydessä tulee olla eläimen levähdyspaikaksi ja ravinnonhakuun soveltuvaa ympäristöä, jonka rajaus on harkittava tapauskohtaisesti.

Aiheesta voi keskustella tiistaihin 10. elokuuta kello 23:een asti.

Artikkelia muokattu 9.8. klo 17.10 Kuvateksti "Kuvassa on merkitty vihreillä pisteillä akkutehdasalueella sijaitsevat viitasammakon kolme levähdys- ja kutupaikkaa." muotoon "Kuvassa on merkitty vihreillä pisteillä viitasammakon kolme levähdys- ja kutupaikkaa, joista kaksi on kaavoitetulla viheralueella." sekä lisätty lause "Nämä lisääntymispaikat ovat alueella, joka kaavoituksessa on huomioitu luonnonsuojelulain 49§:n perusteella."

Suosittelemme sinulle